SPONSORING WATERPUT

Water is de elementairste stof die een mens nodig heeft om te overleven! Daar het echter in sommige landen een utopie is hierover te beschikken hadden we er aan gedacht een voorbeeld te stellen aan onze samenleving en hebben we een waterput aangelegd in het deel van de wereld waaraan er van dit water een catastrofaal tekort is, namelijk Afrika. Na rijp beraad en overleg werd er gekozen voor Kagezi/o in Za´re. Vanaf nu heeft een hele dorpsgemeenschap voldoende drinkbaar water voor consumptie en voor het bevloeien van hun akker. Dat dit een druppel op een hete plaat is beseffen we maar al te goed, maar we hopen dat er nog verenigingen zijn die zich geroepen voelen hetzelfde te doen. We hopen dan ook van ganser harte dat onze put een nieuwe start betekent voor die mensen hun verdere toekomst.