vakantie
 
Gezinsvakanties:
 
Gezinsvakantie-Familiatours verzorgt de vakantie van de leden aan heel gunstige prijs-kwaliteitverhoudingen. Het gezins- en kindvriendelijke
karakter van de gezinsvakanties is prioritair. De brochures van Gezinsvakantie-Familiatours kunnen worden aangevraagd met de bestelbon, in De Bond, of via www.gezinsvakantie.be.
 
Sportvakanties:
 
De Gezinssportfederatie organiseert sportieve weken voor de jeugd, het hele gezin of 55-plussers (bvb. 6-daagse sportkampen voor jongeren, sportanimatieweken voor senioren, bergwandelvakantie  voor gezinnen, natuursportweek in de Ardennen voor gezinnen, en wintersportkampen,…).
 
Je kan vrijblijvend en gratis de brochures aanvragen via 02/5078822 of via www.gsf.be.
 
Creatieve vakanties:
 
CREFI organiseert in de vakanties creatieve en themavakanties voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. De jaarlijkse brochure “vakanties en cursussen”  verschijnt  in januari  en kan je aanvragen via (02/5078856) of www.crefi.be.
 
Gezinnen op de fiets:
 
Elk jaar rond Pasen wordt een brochure uitgegeven met daarin een paar honderd gastgezinnen die tegen een vriendenprijs een kamer met ontbijt ter beschikking stellen van fietsende gezinnen. Je kan deze bestellen op het nummer 02/5078973 of via e-mail gezinnenopdefiets@gezinsbond.be