kindgerichte diensten
 
Kinderoppas:
 
Gelieve zich steeds  tot onze plaatselijke verantwoordelijke te wenden: Mevrouw Windy Dewaele, Egemsestraat 50, 8750 WINGENE, Tel. 0485/365901
 
 
Bestel uw kinderoppas online: Klik hier!
 
Kinderoppas nodig?
Gezinsbond Wingene heeft een goed georganiseerde oppasdienst.
 
Wat moet je doen?
Mail 5-6 dagen voordien naar de verantwoordelijke van de
kinderoppasdienst: Mevr. Windy Dewaele, Egemsestraat 50, 8750 Wingene, Tel. 0485/365901
oppasgezinsbondwingene@gmail.com
zij zal je verder helpen.
 
Hoe een babysit regelen?
Gelieve TIJDIG, best 5 tot 6 dagen vooraf een aanvraag te doen. De dienst werkt uitsluitend voor gezinnen die lid zijn van Gezinsbond Wingene.
Gelieve bij voorkeur via mail uw aanvraag doen.
De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.
Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:
    •    waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
    •    aantal kinderen en de leeftijd;
    •    wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...).
 
Prestatieboekje
Schaf je bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan. Dit boekje geldt voor vijf babysitbeurten en kost 7,5 euro. Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht. (bijv. doktersbezoek)
Verzekering
Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis
volgende risico’s dekt:
    •    burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
    •    lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de                                
         prestatie t.g.v. een ongeval.
Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.
Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.
 
-Eén uurtarief
 € 4,00 /uur
-Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt)
 € 20,00
-Minimumvergoeding
(voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend) € 8,00
-Een begonnen uur telt als een volledig uur.
De prijs van het verzekeringsboekje (=verplicht) bedraagt 7,5 euro voor 5 beurten. (dit boekje dekt alle werkings- en verzekeringskosten).
 
Boekjes te kopen bij Balou, Rozendalestraat 85, 8750 Wingene of bij Windy Dewaele
 
 
De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.
Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd. (komt integraal toe aan de oppasser)
 
Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.
 
Geboortegeschenk:
 
Bij de geboorte van een kindje zetten wij u extra in de bloemetjes en ontvangt u van uw lokale afdeling een mooi en praktisch geboortegeschenk.
 
Ooievaar:
 
Via de lokale afdeling kan je bij de geboorte van een kindje gratis een
ooievaar lenen. Mooi voor in de tuin! 
 
Verantwoordelijke: Hendrik Dierickx, H. Sacramentstraat 14, Wingene (051/658264)
 
Tweedehandsbeurs:
 
activiteiten en in de plaatselijke en regionale pers. De juiste datum in Wingene is al te vinden in het programmaoverzicht.