PRIKBORD
Clubschietingen Tienen 2019: 1ste Marteau Kristof, 2de Hautecler Pierre & 3de Boyen Greta
Stad Aalst 2019: 1ste De Boeck Karel, 2de Lefebure Yves & 3de De Cooman Chris
Nat.: 1ste De Boeck Karel, Med.: 1ste Lefebure Yves, Sen.: 1ste Van Den Bremt J-P, Dam.: 1ste Boyen Greta
Dank U: aan alle Schutters en Winnaars. Tot volgend jaar.

Geschiedenis Club


De Tiense Balboogmaatschappij "Willem Tell" werd in 1841 opgericht

en droeg tot na de tweede wereldoorlog de naam "Guillaume Tell".

Op 12 mei 1921, bij haar 80-jarig bestaan, werd haar de titel "koninklijke" verleend.

Dat het gebruik van de balboog niet zo populair is, getuigen het geringe aantal verenigingen.

Heden zijn er nog 3 in Aalst, 1 in Brussel en 1 in Tienen.

De kruisboog is nooit doorgedrongen tot de massa zoals de handboog omdat het een zeer kostelijke sport was

en de beoefenaars moesten bij de zeer gegoede burgerij worden gezocht.

De bijdrage voor onderhoud van het materiaal, de aankoop van nieuwe wapens of de verplaatsingsonkosten waren geweldig hoog.

Het is daarbij ook een zwaar wapen en nogal hinderend bij iedere verplaatsing. Sedert de verbetering van de levensstandaard vanaf 1950 is het heden

voor iedereen mogelijk deze sport te beoefenen.

Al het nodige materiaal wordt door onze club bijna gratis aan haar leden ter beschikking gesteld, tegen een beperkt lidgeld.

In deze maatschappij is en blijft de Koning- en Prinsschieting de bijzonderste wipschieting.

Meestal vindt ze plaats eind april of begin mei. Deze wordt geschoten over 20 ronden op officiële vogels en van links naar rechts in de volgorde van de vogels.

Hij, die de meeste vogels neerhaalt, is de Koning en de volgende de Prins. Bij gelijke stand wordt er gekampt tussen de schutters met hetzelfde aantal vogels.

Om de 5 scheuten is er tijd voor een korte verpozing en een drankje. Na de schieting volgt de kroningsplechtigheid, waar bij het heffen van een glas

de nodige zang, de Koning en de Prins worden gekroond.


Aantal Bezoekers