STAMBOOM Familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel
Op 30 juli 2019
13077 personen in bestand waarvan 2473 met Genealogische binding,
800 Familie Bogaerts en in totaal 2065 familienamen.

Emailform Clement Bogaerts

Stamboom familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel