STAMBOOM Familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel
Op 10 november 2019
13159 personen in bestand waarvan 2503 met Genealogische binding,
978 Bogaerts Familie, 815 Naam Bogaerts en in totaal 2107 familienamen.
Er is nu ook een Blog op volgend adres : klik

Emailform Clement Bogaerts

Stamboom familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel