STAMBOOM Familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel
Op 20 mei 2019
12807 personen in bestand waarvan 2420 met Genealogische binding,
800 Familie Bogaerts en in totaal 2037 familienamen.

Emailform Clement Bogaerts

Stamboom familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel