STAMBOOM Familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel
Op 20 mei 2020
13572 personen in bestand waarvan 2532 met Genealogische binding,
978 Bogaerts Familie, 815 Naam Bogaerts en in totaal 2129 familienamen.
Er is nu ook een Blog op volgend adres : klik

Emailform Clement Bogaerts

Stamboom familie Clement Bogaerts uit Steenhuffel