Herman Mennes, Psychotherapeut  
   
  Algemene Informatie  
 

Als kind speelden we op het strand. Plots kwam van verweg een mooie, losgebroken vlieger aangevlogen, hij had prachtige kleuren, zijn mooie staart sleepte over het zand. Geruisloos schoof hij naderbij. Op mijn blote voetjes liep ik er naartoe, de wind werd sterker, sneller en sneller rende ik om de staart te grijpen, strekte mijn armen, handen en vingers... De vlieger dreef verder met de wind, het lukte me net niet. Ik stopte en zag hoe de mooie vlieger verder vloog, stuurloos.
Wat zou er met hem gebeuren?
30 jaar later stond ik op dezelfde plek aan het strand, in de verte kwam, evenwijdig met de eblijn, een paard zonder ruiter aangedraafd, achterna gezeten door een ruiter te paard. Aan de havengeul sloot de ruiter het paard in en bracht op behendige wijze de beide paarden tot rust, een andere ruiter besteeg het paard, samen stapten ze langs de branding naar de thuishaven.

Herken je deze situaties?

Heb je moeilijkheden met jezelf, je kinderen, je gezin, je relatie, je werk of andere uitzichtloze situaties? Je ziet de problemen wel aankomen, maar ze gaan aan je voorbij zonder dat je een oplossing hebt kunnen bieden? Net zoals in het verhaal van de losgebroken vlieger. Hoe goed je ook je best doet, je moet lijdzaam toezien.

Samen werken we er aan om deze problemen deskundig het hoofd te bieden. We zoeken met U naar positieve oplossingen, we werken aan het terugvinden van de goede weg. Zoals in het verhaal van het doelloze paard. We werken aan je huidige problematiek. Je leert eveneens hoe je in de toekomst met je probleemsituaties op een zelfstandige en creatieve manier kan omgaan. Zo kan je weer genieten van een wandeling langs de branding aan het strand. Zo kan je weer op weg langs de veilige eb en vloed van je eigen leven …

Voor welke problemen?
  • Psychosomatische klachten, stress, hyperventilatie, chronische vermoeidheid

  • Verslavingsproblemen, eetstoornissen

  • Relationele problemen, conflicten thuis, in het gezin op het werk of op school

  • Opvoedingsmoeilijkheden en gedragsstoornissen

  • Leermoeilijkheden, aandachtstoornissen, hyperactiviteit

  • Emotionele problemen: angst, geen zelfvertrouwen, traumaverwerking, post traumatische stress stoornissen, depressie, schoolmoe, vrees voor voorwerpen, situaties, plaatsen, onweerstaanbare gedachten en handelingen, slapeloosheid, verdriet, pijn, woede …

  • Levensfase problemen: moeilijkheden tijdens de pubertijd, het zich losmaken van het ouderlijk huis, afscheid nemen, rouwverwerking, keuzes en doelen realiseren in je leven

  • Ontwikkelingsstoornissen, psychosen, contactstoornissen, autisme, verwardheid

  • Lichamelijke, psychische, emotionele of seksuele verwaarlozing en mishandeling

  • Supervisie

Wat bied ik u aan?

Gesprekstherapie waarin kinderen,jongeren, volwassenen, echtparen, koppels, ouders, terecht kunnen voor hulp en begeleiding bij emotionele, psychische, psychosomatische en relationele problemen.

Een denkkader waarin bekeken wordt op welke wijze de persoon of het systeem kan geholpen worden binnen zijn specifieke situatie.

Een visie waar rekening gehouden wordt met het eigen persoonlijke ontwikkelingsniveau en een cultuur waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen.

Hoe werk ik?

U kan steeds bellen om een afspraak te maken. Dan volgt een verkennend gesprek met de hulpvrager en/of de verwijzer. In overleg wordt de verdere werkwijze besproken. De behandeling en de totale therapie duurt zo lang als het voor de hulpvrager nuttig is.