Beste S.O.W.-Leden
Het bestuur heeft besloten dat alle inschrijvingen,lidgelden of
deelname aan feestelijkheden zich centraliseren bij dezelfde
persoon:Norbert Boeve (penningmeester).Gebruik ook zoveel als
mogelijk het overschrijvingsformulier.Indien er zich een feest aan
meldt zal Norbert zoveel als mogelijk aanwezig zijn op kaart-of
petanquenamiddagen.Het kan ook gebeuren ten huize Norbert op
maandagvoormiddag of vrijdagnamiddag.
Adres Boeve Norbert:Isidoor Florizoonestraat 8 Oostduinkerke
058/518549.
Veel plezier en gezellige namiddagen in onze S.O.W.-Familie
                                                               volgende
S.O.W Seniorengroep Oostduinkerke - Wulpen
Inschrijving / Lid