Beste S.O.W.-Leden
Het bestuur heeft besloten dat alle inschrijvingen,lidgelden of
deelname aan feestelijkheden zich centraliseren bij dezelfde
persoon:Vanheste Johny secretaris-penningmeester.Het kan ook
gebeuren bij Hedwig of Eric als Johny zou afwezig zijn.
Ons rekeningnummer staat altijd links in de kolom van de
Uitnodiging.BE30751203289711

Veel plezier en gezellige namiddagen in onze S.O.W.-Familie
                                                               volgende
Koninklijke Seniorenvereniging S.O.W.
Inschrijving / Lid