Beste S.O.W.-Leden
Het bestuur heeft besloten dat alle inschrijvingen,lidgelden of
deelname aan feestelijkheden zich centraliseren bij dezelfde
persoon:Vermeiren H. (penningmeester).Gebruik ook zoveel als
mogelijk het overschrijvingsformulier.Indien er zich een feest aan
meldt zal Hedwig zoveel als mogelijk aanwezig zijn op kaart-of
petanquenamiddagen.Het kan ook gebeuren telefonisch bij
Hedwig of Eric

Veel plezier en gezellige namiddagen in onze S.O.W.-Familie
                                                               volgende
Programma
Koninklijke Seniorenvereniging S.O.W.
Inschrijving / Lid