Vraag je lidmaatschap aan bij S.O.W.via Vermeiren Hedwig,
Leopold II-Laan 130 8670 Oostduinkerke
2018 lidgeld: -gewoon lid : 15 euro
   -met sportverzekering : 30 euro
 Inschrijvingen voor activiteiten/feestelijkheden gebeuren bij de
 secretaris Vanheste Johny .
 De te betalen bijdrage voor een activiteit wordt steeds vooraf
 bekendgemaakt.Je kan deze vereffenen op maandagnamiddag
 bij de petanque en iedere dinsdagnamiddag in de Witte Burg bij
 het kaarten.Je kan ook een betaling doen bij de bank,zie
 overschrijvingsnummer op de uitnodiging.BE30751203289711
 Hartelijk welkom aan iedereen.
 S.amen O.uder W.orden
Koninklijke Seniorenvereniging S.O.W.