ecofolie vzw - WAAR HET OM GAATnederlands français english

Rond 1950 telde de aarde 2 miljard bewoners. Nu, 60 jaar later, hebben we ruim de 6,5 miljard overschreden. Rond 2018 mogen we daar nóg een extra miljard bijtellen. Al die mensen hebben voedsel, kleding, onderdak, gezondheidszorg e.d. nodig. Bovendien wensen ze zich, naar westers model, ook op materieel vlak te verbeteren, wat de productie en consumptie nog extra zal aanwakkeren! Het lijkt moeilijk te voorspellen wanneer we het kritisch punt bereiken waarop de productie de vraag niet langer zal kunnen bijhouden, temeer daar de mens voor voedsel en water afhankelijk blijft van moeder aarde. Temperatuur, neerslag en beschikbare oppervlakte blijven de belangrijkste factoren voor het al dan niet slagen van de oogst en het op peil houden van de watervoorraden. Dat we momenteel in een evolutie zitten die ons niet bepaald klimatologisch de wind in de zeilen geeft, is o.m. door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) reeds bewezen. De 21ste eeuw is nu 7 jaar bezig, maar de rijke, energiegulzige regio’s blijven voortborduren op hun oude gewoonten. Als we bovendien de westerse heilige koe gaan voeden met biobrandstof ten koste van het bosbestand en de mondiaal beschikbare landbouwoppervlakte voor voedselproductie, zullen de gevolgen niet lang op zich laten wachten. Daarom pleit ecofolie voor méér respect voor wat de aarde ons te bieden heeft, zuiniger omgaan met grondstoffen, water en energie, en bepleit ze de dringende omschakeling, zowel voor particulieren, bedrijven als overheden naar energiezuinigere en hernieuwbare energiebronnen. De beste manier om voor de toekomst van onze kinderen en/of kleinkinderen te zorgen, is om vandaag in ecologische toepassingen te investeren. Dit is in het belang van ieder van ons en van de (relatieve) wereldvrede. In de Noord-Zuid relatie heerst nog steeds de roofbouweconomie. Extra consumptie kan deze kloof slechts versterken. ecofolie bepleit dan ook het principe van mondiale herverdeling. Elke individuele inspanning of bijdrage, elke negering, hoe klein ook, versnelt of vertraagt dit proces. Synergie van kennis en creativiteit zal hierbij een cruciale rol spelen.

Stefaan Onghena, maart 2007

Ecofolie is een interactief platform dat wordt gevormd door de actieve leden. Elk project, concept, … dat aansluiting vindt bij het sociaal-ecologisch discours is méér dan welkom: we willen immers constructief en oplossingsgericht rond het thema werken.

De coördinatie is in handen van Steven en Stefaan. Als bestuursleden trachten wij voor de omkadering en vormgeving van uw project/concept te zorgen en het uit te dragen.

Wenst U ook op de hoogte te blijven van onze werking en activiteiten?

Vraag onze nieuwsbrief aan per email


Download hier onze affiche
"Met wat minder lukt ook!"