ecofolie vzw - LIDMAATSCHAPnederlands français english

Waarom lid worden?

Of het nu om een actief dan wel passief lidmaatschap gaat: als lid vergroot je de slagkracht van de vereniging. Zo geeft een goedgekeurd subsidiedossier o.a. recht op een zitje in de milieuraad van de stad Gent, waar voorstellen door de vzw kunnen aangekaart worden. Zowel het ledenaantal als de participatie aan activiteiten zijn hierbij doorslaggevend. Op deze manier kunnen we een signaal geven naar de omgeving en de plaatselijke of zelfs nationale overheden. Alle ideeën, concepten of projecten zijn welkom!

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?

 • Weinig!

  Het enige directe voordeel bestaat uit een korting of gratis
  deelname aan de activiteiten van de vereniging + informatie met betrekking tot allerlei ecologische toepassingen (huishouden, mobiliteit, woningbouw,…).
 • Veel!

  U ademt misschien iets minder vervuilde lucht in. Het afvalwater wordt misschien wat zuiverder en u zorgt misschien voor een toename van groene stroom en voor een afname van de afvalberg. Misschien verschuift de economische activiteit, dankzij uw engagement, van een louter productie-/consumptieproces naar duurzamere ontwikkelingen.
  Kortom: U helpt misschien constructief mee aan een zuiverdere toekomst voor jezelf en je geliefden, een toekomst met meer WELZIJN, zowel hier als elders ter wereld.
 • Onbezoldigd!

  In de huidige structuur van de vzw ontvangen noch leden noch bestuurders enige vorm van loon of zitpenningen; uw bijdrage wordt zorgzaam beheerd en besteed. (financiële stand van zaken wordt regelmatig in de nieuwsbrief meegedeeld)

Wat kost een lidmaatschap?

Vanaf 2008 binden we de strijd aan met de toenemende levensduurte en inflatie! Daarom hebben we beslist het lidmaatschap goedkoper en transparanter te maken.

Individueel lidmaatschap: 15 €
Gezin: 25 €
 • Financieel te weinig armslag?

  Je geeft wat kan, zonder verdere verantwoording
 • Steunend lid

  Je geeft een vrije bijdrage groter dan een gewoon lidmaatschap
 • vzw

  Je geeft 100 € en ontvangt een bewijs van steun aan een ecologische vereniging.
 • vennootschap

  Je geeft 200 € en ontvangt een bewijs van steun aan een ecologische vereniging.


Praktisch?

 • Lidmaatschap storten op rek.nr.: 736-0015555-02
  ecofolie vzw
  Sparrestraat 41
  9000 Gent
 • Mededeling: lidmaatschap + aantal personen
  Lidmaatschap is strikt individueel, en geldt twaalf maanden.
  (het hele gezin lid maken is uw vrije keuze)
 • Voorlopig kunnen wij voor particulieren geen financieel attest afleveren m.b.t. belastingsvermindering

Ecofolie is een interactief platform dat wordt gevormd door de actieve leden. Elk project, concept, … dat aansluiting vindt bij het sociaal-ecologisch discours is méér dan welkom: we willen immers constructief en oplossingsgericht rond het thema werken.

De coördinatie is in handen van Steven en Stefaan. Als bestuursleden trachten wij voor de omkadering en vormgeving van uw project/concept te zorgen en het uit te dragen.

Wenst U ook op de hoogte te blijven van onze werking en activiteiten?

Vraag onze nieuwsbrief aan per email


Download hier onze affiche
"Met wat minder lukt ook!"