ecofolie vzw - BEGINSELVERKLARINGnederlands français english

ecofolie wil een platform zijn voor creatieve en inventieve concepten ter verbetering van het leefmilieu en het ecologisch evenwicht in de meest ruime betekenis. Het betreft immers een grensoverschrijdende materie, gelinkt aan sociaal-economische omstandigheden en politieke conflicten.
Als vereniging werkt ecofolie vooral lokaal en regionaal, maar denkt ze mondiaal. Ze is er zich van bewust dat de huidige en toekomstige milieuproblemen niet zomaar op te lossen zijn. De vereniging wil echter op een kleinschalig niveau bijdragen tot het ombuigen van de bestaande trend (bv.: in 2006 wéér 3% extra stroomverbruik!).
In een vrijemarkteconomie kunnen overheden allerlei gunstige initiatieven stimuleren, zowel naar particulieren als naar bedrijven toe. Vaak hoeden beleidsvoerders zich echter voor het opleggen van al te veel verplichtingen: dit zou immers tot een electorale afstraffing kunnen leiden. Uit angst voor bedrijfsvlucht (lees: kapitaalvlucht) en toenemende werkloosheid worden aan de bedrijfswereld slechts met mondjesmaat normen opgelegd. Deze impasse verklaart grotendeels de traagheid van de ombuiging. Momenteel wordt gevochten om energie, water en diverse grondstoffen met alle gevolgen van dien voor het leefmilieu en het welzijn van individuen en volkeren.
Ondertussen laat de natuur niet op zich wachten. Het beschikbare cijfermateriaal rond afvalproblematiek, klimaatswijziging, bevolkingsgroei, consumptie enz… is op zijn minst indicatief.
Als de mens door een waaier aan activiteiten en initiatieven in staat is om de aarde te vervuilen en het klimaat te beïnvloeden, waarom zou hij dan niet in staat zijn om dit proces rechtevenredig te compenseren? Dit is ongetwijfeld een proces van meerdere generaties dat ernstige inspanningen zal vergen. ecofolie betracht die ene pixel te zijn in dit proces.

Stefaan Onghena en Steven Van Herck, januari 2007

Kort geschetst wil Ecofolie actief zijn op 3 domeinen:

 • A. Inhoudelijke benadering:

  • rond thema’s als: ecologie, vervuiling, energie, duurzame ontwikkeling,…
  • Informatievergaring, -verwerking en -vergelijking (cijfermateriaal, statistieken, perspublicaties).
  • Discussieforum: uitwisseling van visies en opinies (o.a. via debat, discussieplatform, lezingen).
 • B. Duurzaam ONT-wikkelen:

  • concrete projecten, concepten, experimenten
  • Experimentele, inventieve en/of technische projecten (afvalpreventie, woningbouw, mobiliteit,…).
  • Artistieke en/of creatieve projecten (eco-design, eco-non-design, afval als grondstof).
  • Workshops ter bevordering van creatieve/experimentele processen met het citaat van Pablo Picasso in gedachten: “Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.”

C. Sensibilisering:

 • Algemeen of naar specifieke doelgroepen toe d.m.v. lezingen, tentoonstellingen, publicaties, internet,…
 • Bewustmaking en verfijning op basis van geactualiseerde kennis en informatie.

Ecofolie is een interactief platform dat wordt gevormd door de actieve leden. Elk project, concept, … dat aansluiting vindt bij het sociaal-ecologisch discours is méér dan welkom: we willen immers constructief en oplossingsgericht rond het thema werken.

De coördinatie is in handen van Steven en Stefaan. Als bestuursleden trachten wij voor de omkadering en vormgeving van uw project/concept te zorgen en het uit te dragen.

Wenst U ook op de hoogte te blijven van onze werking en activiteiten?

Vraag onze nieuwsbrief aan per email


Download hier onze affiche
"Met wat minder lukt ook!"