TERUGBLIK ASSEMBLAGES EN COLLAGES :

 

Op de zomertentoonstelling 2014 van de Verbekefoundation Curiorama werden 105 werken van Pannek tentoongesteld : hoofdzakelijk kleiner werk, assemblages & collages.

Deze werken werden zorgvuldig geselecteerd door Geert Verbeke zelf uit de werken van het Atelier Pannek. Hij ontdekte Panneks werk op de Andromeda Retrospectieve en dacht onmiddellijk aan een tentoonstelling.

 

Pannek verbindt de collage en assemblage met schilderkunst, hoewel hij tussendoor ook zuivere collages en assemblages realiseert.  Hij gebruikt naast papier een onvoorstelbaar aantal andere materialen  (schuurpapier, metaal, knopen, touw, spiegel, plexi- en glas, textiel, ……..)verknipt en verzaagd, maar ook “objets trouvés”

Hij doorbreekt aldus de traditionele genres zoals de schilderkunst of collage en assemblage.  De assemblages zijn soms op een muurdrager bevestigd, maar stellen zich een andere keer op een voet in de vrije ruimte op, zonder eventueel driedimensionale sculpturen te worden.  Soms scheurt hij bedrukt papier met de hand af van een groter geheel, een andere keer weer werkt hij gekleurd of beschilderd papier uit met een schaar.

 

Zijn compositiewijze is geometriserend al dan niet verbonden met organische vormen : niet zelden ontbreekt een centraal middelpunt.  Inhoudelijk voert zijn werk naar de evocatie van dromen, diepere bewustzijnsinhouden met een overwegend blij karakter.  Niet zelden komen uit zijn compositie figuren, partieel of voluit te voorschijn, wezens uit een soort kosmische mythologie ; de kunstenaar fantaseerde maar rond het leven op andere planeten dan onze “kleine aarde”.

Door het aanwenden van materialen en vormen in een ongewone context verleende hij de vertrouwde nieuwe identiteiten. Terwijl deze eenheid in zijn werk zich aftekent blijft herhaling hem vreemd In het zog van het modernisme voerde hij immers originaliteit  en creativiteit hoog in zijn vaandel.  Een vorm van realisme , maar dan fantastisch realisme laat hij zelden los, hoewel hij toch enkele quasi abstracte collages, assemblages en schilderijen realiseerde, maar dan eerder om er een statement over de abstractie in tot uitdrukking te brengen.

Hoewel hij deel heeft uitgemaakt van de groep coll’art en samen met andere collagisten heeft geëxposeerd is dit segment uit zijn oeuvre door allerlei omstandigheden onvoldoende bekend geworden !

 

In het volgend hoofdstuk wordt door middel van een filmpje een overzicht gegeven van een groot deel van de tentoongestelde (hoofdzakelijk “kleine”) werken op de zomertentoonstelling 2014 van de Verbekefoundation : zie de beelden.