DE STICHTING PANNEK :

 

STICHTING PANNEK

A PONCHONSTRAAT 2

8430 MIDDELKERKE

GSM 0476 / 98.85.82

Email : reiger.roland@skynet.be

De Stichting is een feitelijke vereniging sinds 2010 actief .  Ze stelt zich tot doel het oeuvre van Marc Pannek (°1937 - +2002) terug in de publieke belangstelling te brengen.  Immers na zijn laatste tentoonstelling in 1998 en overlijden in 2002  volgde een publieke stilte die te lang duurde ……

Sinds 2010 is al heel wat werk  verzet : de werken uit het atelier Pannek werden geďnventariseerd,gerepertorieerd en gedigitaliseerd ;   het oeuvre van de kunstenaar werd beschreven en gedefinieerd ; er werden reeds twee geslaagde tentoonstellingen gehouden (zie verder) ; over de eerste tentoonstelling is reeds een fotoalbumcatalogus beschikbaar ; er werd medewerking verleend aan diverse kunstinitiatieven ; affiches, flyers en banners werden verspreid ; enz.  Kortom Panneks werk komt terug in de belangstelling.

Misschien is het belangrijkste resultaat wel het herstellen van de contacten met de Pannekkunstvrienden en bewonderaars die eenparig vol lof zijn over de tentoonstellingen en de publieke interesse.

Deze bescheiden start mogen we als geslaagd omschrijven.

 

Waar wil de Stichting Pannek finaal  naartoe ?

De ambitie van de Stichting Pannek is via diverse tentoonstellingen, repertorering en catalogen Pannek een duurzame plaats te laten bekleden met zijn kunstwerken in permanentie in galerijen en publieke ruimten zoals openbare gebouwen,  musea en buitenruimten.

De aandacht van de kunstkritiek te richten op de vernieuwde benadering van zijn werk : dan kan er overPanneks oeuvre gepubliceerd en gedebatteerd worden.

 

De eerstvolgende belangrijke opdracht is samen met de Dienst Cultuur van  Middelkerke de Pannek Retrospectieve III organiseren in het CC De Branding in oktober 2015.