Aurelia
De kosten voor mobiliteit ondervinden momenteel een stijging die zwaar doorweegt op de bedrijfsresultaten.

De auto-industrie is in volle verandering om zich aan te passen aan de vereisten op het vlak van fiscaliteit en milieu en aan de toenemende vraag van de markt naar ecologisch verantwoorde producten.
Ondernemingen hebben nood aan middelen voor beheer en controle die aangepast zijn aan deze nieuwe economische omgeving.

Op basis van deze vaststelling, biedt AURELIA Automotive Solutions een geheel van oplossingen voor het beperken van de kosten voor het beheer van het wagenpark evenals oplossingen voor het optimaliseren van de mobiliteit in de bedrijven.

Home
Abut
Solutions
Contact
Copyright © 2010 All rights reserved. Aurelia Automotive Solutions, a brand of Decalogos sprl.

News


Maart 2010
Nieuwe Aurelia Automotive Solutions website online!

Green
NEW