De nieuwe site van het Hoger diocesaan godsdienstinstituut staat hier: www.hdgi.be