english-franÁais

J E F   B E R T E L S

Welkom






Boek:
“Alledaagse geheimen van een Universum”


Nieuw:
Beschikbaar werk voor kleine budgetten

geschikt voor verzendingen






tekeningen-aquarellen
Schilderijen Tekeningen-aquarellen-etc.


Korte biografie
Ik ben geboren op 21 november 1961.
Mijn ouders waren Emiel Bertels en Marleen Tullen.
Mijn vader had een boekenkast vol sciencefiction en een onverwoestbaar relativeringsvermogen. Mijn moeder was ernstig van aard, maar kon zonder veel scholing complexloos tekenen en schilderen. Beide waren muzikaal.

Televisie werd in de jaren ’60 vanzelfsprekend. Met zus Mieke en broer Willem keek ik naar Batman, Ruimteschip Orion en de films van Karel Zeman. Dat verhalen bij voorkeur over reizen tussen de sterren, door de tijd, doorheen een bloedvatenstelsel of naar het middelpunt der aarde gingen, was voor ons normaal.
Ons huisgezin was niet bijzonder, maar verbeelding was er altijd welkom.

jefjong

Aan een bureau onder het westelijke venster van onze woonkamer, naast de bibliotheek vol verzonnen werelden, zat ik dagelijks te tekenen, soms urenlang. Naast lezen en een beetje kattenkwaad deed ik verder niet veel anders. Iedereen voorzag dat ik later stripverhalen of tekenfilms zou maken.

In 1985 studeerde ik af als graficus in Hasselt, en begon ik te schilderen. Door mijn contact met kunstschilder Walter Boffť, en het werk van onder andere Breugel en Bosch was ik in de ban geraakt van krachtige visuele komposities. Het enkelvoudige beeld bleek het medium waarin ik mij het best kon uitdrukken.

Sinds 1986 leef ik met Marijke. Dankzij haar heb ik ongeveer mijn hele volwassen leven voltijds kunnen tekenen, schilderen en exposeren. Het hele gamma van tentoonstellingslocaties hebben we samen doorlopen: van taverne's, parochiezalen, kunstmarktjes, tot culturele centra, galerijen, kleine kunstbeurzen, grote kunstbeurzen in binnen- en buitenland.
Ondertussen met redelijk succes. Ik prijs mij gelukkig met een voldoende ruim publiek van liefhebbers, enthousiastelingen en een aantal fanatici, waardoor ik met goede moed kan verder werken.

Marijke is nu, als Marifey, pottenbakster. 
We wonen en werken in Zuid-Limburg, BelgiŽ.

Contact
Reacties op deze site en mijn werk zijn altijd welkom. Ik probeer in de mate van het mogelijke te antwoorden, maar kan dit niet altijd op korte termijn garanderen. Aarzel niet om indien nodig een geheugensteuntje te zenden.

Adres: hekstraat 17, 3890 Gingelom, BelgiŽ.

Telefoon: 0032(0)11 88 28 22

E-mail:  jefbertels@skynet.be

Voor het bekijken van recent werk verwijs ik vooral naar de tentoonstellingsagenda.
Door me een mail te sturen kan u ook opgenomen worden in een nieuwsbrief over mijn activiteiten.

Het is eventueel mogelijk om na afspraak naar het atelier te komen, maar daar is niet altijd meer werk te zien dan op de tentoonstellingen. Voor wie ook wat ouder werk wil bekijken kan een atelierbezoek interessant zijn.


Eerlijkheidshalve zijn de verkoopprijzen in het atelier dezelfde als in de galerijen. En omdat ik er niet goed in ben, marchandeer ik nooit. Verzamelaars van mijn werk waarderen dit.

Cursussen:

Regelmatig geef ik cursussen, op eigen initiatief of op aanvraag, aan groepen van maximaal 16 personen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Olieverftechniek: Inzicht verwerven in de mogelijkheden van dit boeiende materiaal, en in de manier waarop ik het gebruik. Hierbij doen de cursuisten vooral oefeningen om iets te leren, het onmiddelijke resultaat is minder belangrijk. Deze cursussen spreiden zich meestal over 2 dagen van 6 uur.
- Waarnemingstekenen, compositie, ritmiek: Basisvaardigheden van beeldende expressie, om de angst voor het witte blad te bezweren. Hiervoor is niet meer nodig dan podlood en papier.
- Projectreeksen: iets langere cursussen, waarbij naar een resultaat en/of een tentoonstelling toe gewerkt wordt. Inhoudelijk bevatten deze lessen zowat al het bovenstaande, maar de deelnemers kunnen uiteraard ook vrij hun materiaal kiezen.

Aarzel niet om me te contacteren voor meer details, voor andere voorstellen, of als u wil opgenomen worden in de nieuwsbrief voor deze lessen.

 

Materiaaloverzicht voor het inrichten van de olieverfcursussen.

Overzicht en voorbeelden van de gebruikte materialen tijdens de olieverfcursussen.



Tentoonstellingsagenda
(De meeste expos omvatten ook het keramisch werk van Marifey, aangeduid met +M)

- 10 > 18/10/2020:  “ARCHIPEL”, Expo Poortgebouw  Abdijsite Herkenrode (+M)

INFO:
10 > 18 / 10 / 2020    12.00h > 18.00h
en op afspraak
opgelet: maandag & dinsdag gesloten

Adres:  Herkenrodeabdij  4      3511 Hasselt  (B)

In verband met de corona-maatregelen vragen we u om de aanwijzingen ter plaatse goed op te volgen.
Mondmaskers zijn verplicht voor alle bezoekers.








- 24/10 > 11/11/2020: Groepsexpo (+M) Galerie Lurquin, Rue Daoust 104, Dinant
,BelgiŽ.   https://www.lurquin-dinant.be/

- 27 > 29/11/2020 Art 3F, Kunstbeurs, Mulhouse. https://www.art3f.fr/index.php/fr/mulhouse


Over het werk

De ruimte van mogelijke expressievormen is zo  rijk en divers dat we niet moeten proberen iedereen tot onze eigen passie te bekeren. Als we regelmatig iemand met ons werk kunnen beroeren, mogen we tevreden zijn.
Zij die zonder meer van mijn werk houden, of helemaal niet, hoeven dus niet verder te lezen.

_____


Maar het figuratieve en gedetailleerde karakter ervan geeft soms de indruk dat er een specifiek achterliggend verhaal geÔllustreerd wordt. Dit is niet zo, toch niet in die beperkte betekenis.

Het is juist de momentopname van een enkelvoudige beeld, zoals een tekening of schilderij, die u de gelegenheid geeft om zelf mee te fantaseren. Bij elke handeling tijdens het tekenen of schilderen zoek ik naar een zo groot mogelijk potentieel voor verhalen en emoties. Deze zoektocht verloopt vrij traag, soms via het zorgvuldig bijschaven van ontwerpen, soms via pure improvisatie, en meestal een mix van beide. De abstracte eigenschap, met ander woorden de muzikaliteit van het beeld, is daarbij minstens even belangrijk als de verhalen die er zich, bijna toevallig, in ontwikkelen.

De concrete invulling van die verhalen is (voor zover nodig) aan de toeschouwer. Om die reden zeg ik dikwijls dat de inhoud van een werk ervoor hangt, tussen het oppervlak en de kijker, en niet er achter verborgen. Men hoeft dan ook zeker niet met de ontcijfering van symbolen bezig te zijn.

Minder vrijblijvend zijn sfeer en algemene thematiek. In die zin stel ik vast dat ik wel degelijk iets probeer te illustreren. Ik zou dit kunnen omschrijven als: de Transparantie van de wereld. Met andere woorden, de duizelingwekkende en gelaagde complexiteit van het universum en van onszelf, en al onze pogingen om ons daarin te oriŽnteren. De frase: "Er moet toch meer zijn dan we kunnen meten" heeft voor mij weinig betekenis omdat de wereld, als we die grondig waarnemen, in elk aspect groter en rijker is dan ons voorstellingvermogen. De fysische werkelijkheid en onze diepste spirituele ervaringen behoren naar mijn mening tot ťťn en dezelfde Ontwerpruimte. Wetenschap onderzoekt en beschrijft hiervan de structuur en geschiedenis. Kunst exploreert de eindeloze en onverwachte expressiemogelijkheden ervan, of wat ik noem de vruchtbare gebieden die nog niet ontdekt zijn door de realiteit, maar die ons leven kunnen verrijken.

Ik ben dus altijd gepassioneerd op zoek geweest naar open beelden, die deze fascinatie kunnen overbrengen. De kleine creaturen die mijn schilderijen steevast binnendringen interpreteer ik daarbij als een ontvoogd volkje, meer gedreven door exploratie dan door obscure mysteries.

_____


Dat mijn werken arbeidsintensief, gedetailleerd en verhalend zijn, is een kwestie van temperament, niet van vooropgezette principes. De beelden die ik tijdens het werk zie verschijnen vragen er gewoon om. Uitpuren en minimaliseren zouden in mijn geval geforceerd zijn. Het is waar dat overmatige detaillering een schilderij kan overladen en verknoeien, maar dat komt dan meestal doordat de schilder de ritmes van het beeld niet heeft beleefd. Elk grassprietje of sterretje moet met enthousiasme en vanuit een beeldend verlangen geplaatst zijn, steeds met oog voor het geheel.
Volgens mij kan ook soberheid alleen slagen wanneer het wordt toegepast vanuit een vergelijkbare visuele passie, en niet vanuit een principieel uitpuren naar een mythische essentie.

_____


Men vraagt me regelmatig naar voorbeelden en inspiratiebronnen.
Maar de lijst van kunstenaars, componisten, cineasten, schrijvers en andere fenomenen die me beÔnvloed en geÔnspireerd hebben is ondertussen zo lang dat ik hem liever niet meer weergeef, omdat hij onmogelijk af te sluiten is. We mogen ook nog iets overhouden voor een goed gesprek.

Uit ervaring blijkt trouwens (jammer genoeg) dat men de interpretatie van het werk dikwijls beperkt tot die invloeden, wat al te gemakkelijk is. Een kunstwerk dient om van te vertrekken, en niet om de biografie of mentale toestand van de kunstenaar te reconstrueren. Hij of zij is, buiten het talent om de Ontwerpruimte te ontsluiten, niet altijd interessanter dan u.

_____



--