Jansegers FranÁoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom      Alle advocaten zijn gebonden door de deontologie van hun lokale Orde van Advocaten.
Vakgebied       Zij dienen steeds bekend te maken op eerste verzoek bij welke Orde zij zijn aangesloten.
Contact       Het is de stafhouder die klachten kan behandelen i.v.m. foutief handelen van een advocaat.
Informatie       Meer informatie ter zake kan U vinden op de website van de Vlaamse Orde van Advocaten.
Tarieven
Links         Hieronder volgen de gegevens van de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten via de balie van Gent:
 
- Adres hoofdverzekeraar Amlin (vanaf 1.01.2013): Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel

Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009
Bijkantoor BelgiŽ - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745

- Waarborg : 1.250.000 EUR per advocaat per schadegeval
- Vrijstelling : 2.500 EUR per schadegeval of 300 EUR zo er een aanstelling gebeurde door het Bureau voor Juridische Bijstand
- Territorialiteit : is opgenomen in art. 9 van de polis. De waarborg van de overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele
wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BelgiŽ gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen.
Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.