Jansegers Françoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom       Nog tot 13 augustus kan er een bezwaar worden geformuleerd tegen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Groen Ursel!
Vakgebied       Dit kan aangetekend, adres: Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Contact       Meer gegevens vindt u op de website van de Provincie.   
Tarieven
Links
Informatie


In de zone art. 3 voorzien in het PRUP werd bepaald dat bestaande weekendverblijven tot 1.1.2020 kunnen verbouwd of herbouwd worden    onder de voorwaarden voorzien in het plan.
Bestaande niet-vergunde constructies met overtredingen kunnen in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het plan indien het wordt goedgekeurd.

2 volgens de provincie nog geldende verkavelingen (resp. van 10/86 en 9/84, gekend onder refertes 44029-743/1 en 44029/732/V) zouden volgens deze plannen dienen opgehoffen.
Om onduidelijk reden (lees: de facto nog niet bebouwd perceel) blijkt één van de percelen aan de Nachtegaaldreef die voorwerp is van één van deze verkaveling hierdoor de facto niet meer voor bewoning in aanmerking te komen.
Het is m.i. geen teken van doordacht bestuur als de bestemming plots van verblijfsrecreatie naar bos wordt omgezet...

RSS feed