Wat doen wij?

Meters en peters zoeken voor de armste schoolbehoeftige kindjes, voor wezen en gehandicapten , voor daklozen en verlatenen. In een voorstad van Dakar is een sloppenwijk waar de kindjes naar school kunnen gaan voor amper 135 € per jaar , in Nianing zijn de kleutertjes geholpen met 60 € en vanaf de lagere school met 70 € per schooljaar. In M'bour bij het gehandicaptencentrum is het 85 € voor een kleuter,150 € voor een kind in de lagere school. Hierbij moet je wel weten dat het gemiddeld maandloon in Senegal slechts 50 € per maand bedraagt, Senegal is dan ook één van de 20 armste landen in de wereld.

Wat maakt ons nu anders?

Alles geraakt op zijn bestemming. Vermits dit een volledig privé-initiatief is en op vrijwillige basis zijn de onkosten immers herleid tot het minimum. Door middel van betalingsbewijzen en geboorteaktes en/of andere officiële documenten kan elkeen inzage krijgen. Sedert jaren is openheid en eerlijkheid onze troef.

Onze doelstellingen

"Wij proberen voor hun projecten middelen te vinden, het blijft uiteraard hun project,wij worden geen eigenaars."

"We trachtten hen de vislijn te geven zodat ze zelf kunnen leren vissen."

"De Senegalese bevolking steunen zodat ze "ooit "geen hulp meer nodig hebben."

Onze plannen

Top