Carrosserie Ballet

Démontage achterlicht.
Grondige inspectie van mogelijke beschadigingen.