Gesponsord door :

 
HET WEST-VLAAMS VERBOND VAN LIJNVISSERS MAATSCHAPPIJEN
Het West-Vlaams Verbond van lijnvissers maatschappijen is de federatie die de hengelsportclubs en recreatievissers uit West-Vlaanderen groepeert en vertegenwoordigt.
Het Verbond maakt deel uit en is een van de stichtende leden van de Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV).
DOELSTELLINGEN:
1. ALGEMEEN
Het verenigen van alle westvlaamse hengelsportclubs en recreatievissers.
De strijd tegen de teleurgang van de viswaters door, waterverontreiniging bereikbaarheid enz…
Het uitbouwen van een degelijke samenwerking tussen de verschillende clubs.

2. OP VLAK VAN DE COMPETITIE

Het organiseren van wedstrijden in het kader van de Nationale Competitie.
Het organiseren van de Provinciale Kampioenschappen.
Het stimuleren van de competitie door het inrichten van wedstrijden voor de jeugd, dames veteranen en mindervaliden.

3. HOE AANSLUITEN

Alle clubs en recreatie vissers kunnen aansluiten bij het Westvlaams Verbond.
Voor de clubs dienen de bestaande formulieren, die op het secretariaat verkrijgbaar zijn, behoorlijk ingevuld en teruggestuurd worden. De lidkaarten worden daarna afgeleverd.
De recreatie visser die zich individueel wil laten aansluiten kan telefonisch contakt opnemen met het secretariaat.
4. WAT BEHELST DE AANSLUITING
Het lidgeld, waarvan een gedeelte doorgestort wordt naar het overkoepelend orgaan (VVHV), bevat een persoonlijke verzekering en tweemaandelijks het Hengelblad.
Om deel te nemen aan officiële competities en de Belgische kampioenschappen heeft men minstens een lidkaart en A-vergunning nodig aangevuld met de vergunning van de overeenkomstige discipline die men uitoefent.
5. HET BESTUUR
Het bestuur wordt gevormd door leden van de aangesloten clubs en recreatie- vissers. Het bestuur is momenteel samengesteld uit 15 leden.
Mogen we hopen dat, vertegenwoordigers van niet aangesloten clubs en niet aangesloten recreatievissers, zich bewust gaan worden van de noodzaak zich te verenigen om aldus een MACHT te vormen die met succes de strijd kan aangaan voor de vrijwaring van onze hengelsport. De strijd tegen watervervuiling en vissterfte, de aktie voor een aangepaste visserijwetgeving, kunnen alleen doelmatig gevoerd worden als we een sterke macht vormen, dus ALLEN SAMEN.
Ook in de hengelsport is onze nationale leuze de basis voor een succesvol optreden:

! ! ! ! E E N D R A C H T - M A A K T - M A C H T ! ! ! !