Vliegvissen

Pêche à la mouche

Flyfishing

Welkom op onze website

Aansluitings formulier Bindpatronen Club foto's Wedstrijden & wedstrijdregels Français Huishoudelijke reglementen Hesp aan spit Open Grote Prijs Norbert 2018
Rookavond Jaarkalender Links Opendeurdag Sponsors Statutten Tweedehands Vlaams Open
25 jaar Voorzitterschap www.plattelandstv.be/video/

topstek-fario-flyfishingclub

 

 

Zaterdag 1 september Grote Forel Rookavond vanaf 17.30 uur tot 21.00 uur.  De kantine is open vanaf 12.00 uur voor iedereen.

 

Voorstelling van onze vereniging:

Wij zijn een West-Vlaamse vliegvisvereniging met een eigen forellenwater dat gelegen is te Lichtervelde. Dit clubwater heeft een rijke populatie aan forel, winde, ruisvoorn, grote roofblei en grote snoek ( 1,15 m ) en staat gratis ter beschikking van onze leden.

Fario is ontstaan op 15 juli 1980. In deze periode kreeg het vliegvissen in onze streek meer en meer belangstelling. Door die toenemende belangstelling voelden zich enkele mensen geroepen, om zich als vliegvisser te verenigen en zo is heel bescheiden onze club ontstaan. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste en oudste vliegvisclubs dat ons landje rijk is. Op dit ogenblik hebben we onder impuls van onze voorzitter Norbert Paesbrugge een druk bezette activiteitenkalender. Fario organiseert het ganse jaar door allerlei activiteiten zoals: een eigen clubkampioenschap, opendeur en ruildag, jeugdsportdagen, clubuitstappen, infoavonden, rookavonden, hesp aan het spit,  hengelbouw, werplessen enz.


 

Onze Voorzitter


Onze doelstellingen:

 1. Verbreiden en ontwikkelen van het vliegvissen.

 2. Opstellen reglementen met het oog de sportiviteit en de kunde onder vliegvissen te verbeteren.

 3. Deelnemen aan wedstrijden ingericht door Belgische en buitenlandse verenigingen.

 4. Inrichten van hengelsportexpedities in binnen en buitenland.

 5. Het bestrijden en aanklagen van stropen en bevuilen van waterlopen.

 6. Het beschermen en instandhouden van natuurlijke biotopen in alle viswateren.

 7. Het ontwikkelen van de zin voor de natuur en het leven in open lucht en de sportbeoefening.


Wat biedt Fario Flyfishing Club U aan:

 1. Fario biedt U de kans elke dag te vissen op een NO-KILL en FLY ONLY  clubwater.

 2. Fario leert U het maken van kunstvliegjes aan en informeert U bij de aankoop van het nodige hengel en bindmateriaal.

 3. Fario verzorgt een eigen tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

 4. Fario houdt U geregeld op de hoogte via nieuwsbrieven en raadpleegt zijn leden op algemene ledenvergadering.

 5. Fario sluit al zijn leden aan bij Federatie Vlaamse Vliegvissers en een hengelsportverzekering.


Wat kost een aansluiting bij Fario in 2018:

Wij hebben steeds getracht het vliegvissen binnen ieders bereik te plaatsen en presenteren dan ook een democratisch prijskaartje.

Leden die gebruik maken van ons clubwater betalen € 175  per jaar. Uw echtgenote of echtgenot kan aansluiten voor € 50 kinderen tot 16 jaar voor € 50 en van 16 tot 18 jaar € 100. Leden die geen gebruik maken van ons clubwater betalen € 50.

Dagvergunningen, enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag: € 25, de persoon die een dagvergunning wenst te gebruiken is verplicht telefonisch te verwittigen op één van de volgende nummers: 051/503854 of 0476/384138

 U wenst een beurtenkaart ( enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) voor 5 visbeurten: dan betaal je € 100. 

Indien de houder van een dagvergunning later beslist lid te worden dan kan één dagvergunning worden gerecupereerd bij het betalen van een vergunning bij Fario Flyfishing Club

De persoon die een dagvergunning aankoopt moet steeds vergezeld zijn van een lid van Fario Flyfishing Club (een peter). Deze laatste staat in om de plaatselijke reglementen aan de vergunningnemer bekend te maken. Indien de aanvrager geen peter heeft dan kan een bestuurslid als peter optreden als hij toevallig ook die dag aan het clubwater aanwezig is.

De twee weekends die volgen op de datum waarop de forel vrij is worden geen dagvergunningen gegeven, eveneens op de dagen waarop wedstrijden zijn gepland op het clubwater.

Clubrekening: Recordbank BE 79-6528-3865-7133 t.a.v. Fario Flyfishing Club

Rekening nummer voor overschrijvingen uit het buitenland.

Recordbank:

IBAN: BE 79-6528-3865-7133

BIC: HBKABE22


Nuttige adressen:

Maatschappelijke zetel

Fario Flyfishing Club

Tuinwijk 34

8600 Diksmuide

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Norbert Paesbrugge

Tuinwijk 34, 8600 Diksmuide

Tel: 051/503854-Gsm: 0476/384138

E-mail: norbert.paesbrugge@skynet.be

Secretaris

Jose Cleenwerck 

Meensesteenweg 41, 8870 Izegem  

Tel: 051/307431-Gsm: 0495/526175

E-mail: jose.cleenwerck@skynet.be

Penningmeester en Ondervoorzitter

Rik Vermaercke

Dortheastraat 5, 8200 Brugge

Tel: 050/396140-Gsm: 0476/232756

Recordbank:

BE 79-6528-3865-7133

Raadslid &Onderhoud vijvers

Geert Demeyere

Molenstraat 3, 8501 Heule


http://maps.google.be/

Hoe zijn wij te bereiken:

Vanaf de autosnelweg A 17 Brugge-Kortrijk rijdt U af aan de uitrit 9 Lichtervelde-Diksmuide.

Vervolgens rijdt U in de richting Diksmuide tot aan de rotonde. Aan de rotonde rijdt U richting Torhout. Na ongeveer 900 m slaat U ter hoogte van de motorzaak Caset af naar rechts. U blijft deze baan rechtdoor volgen ( eerst enkele korte bochtjes, en dan de overweg ) tot aan  de T splitsing. Vervolgens schuin naar rechts door  rijden tot aan vijver 3 en vijver 4.

Fario Flyfishing Club

Weststraat 56

8810 Lichtervelde