shapeimage2a
item6
KinderenVanGOD3CoverRecto
CocerBoek5
Schermafbeelding20121214om223813a1
CoverVoorzijdeX
CoverHMisofferkopie
Kerstkaart1

Zaterdag 22 september om 8.30 u H. Mis en Aanbidding in de Kerk
St. Teresia Ekeren-Bunt

Zondag 23 september
IS ER GEEN H.MIS IN ONZE KAPEL

shapeimage2
Foyer Marthe Robin vzw Brasschaat
item1d
DSC0074ccopyB1

ONZE EXCLUSIEVE UITGAVEN EN VERTALINGEN DOOR FOYER MARTHE ROBIN vzw (niet verkrijgbaar in de boekhandel)
Prijzen geldig tot 31 augustus 2018 !

Wezen en vorm
van de Liturgie

INTROIBO AD ALTARE DEI

Thomas W. Petrisko
In Gods handen
DE WONDERBARE GESCHIEDENIS
VAN DE KLEINE AUDREY
SANTO

Vanuit Polen, Italië, Frankrijk, België, Ierland, India, vanuit de hele wereld zijn duizenden gekomen naar Worchester, Massachusetts. Zij zijn gekomen naar het huis van mirakelen, waar tientallen religieuze beelden en afbeeldingen bloedtranen hebben geweend of stromen olie hebben gestort. Zij zijn gekomen om de vijf geconsacreerde Heilige Hosties te zien die gebloed hebben. Zij zijn misschien gekomen met de hoop op genezing. Maar vooral zijn zij gekomen om het meisje te zien, Audrey Santo, dat God heeft uitverkozen om met talrijke mirakelen te omringen. Want het leven en de geschiedenis van de kleine Audrey heeft als nooit tevoren de aandacht getrokken.
Het tragische slachtoffer van een verdrinkings-ongeluk op de leeftijd van drie jaar, ligt nu aan haar bed gekluisterd. Zij ligt in een soort comateuze toestand die gekend is als ‘akinetisch mutisme’ en ze krijgt de klok rond verzorging van een medische ploeg en haar familie. Voor een bepaalde reden heeft God haar levensoffer aangenomen en benut het nu op een bijzondere wijze. Van de heilige stigmata tot miraculeuze gebedsverhoringen op voorspraak van Audrey, werd dit stille en lijdende kind een getuigenis van leven in onze cultuur van de dood. “In Gods Handen” is het langverwachte, krachtige en ontroerende verhaal van het leven van Audrey Santo.
Het is een boek dat je zo maar niet naast je neerlegt en een geschiedenis die je nooit vergeet.

Het boek bevat 280 blz en
8 blz kleurenfoto’s
© Foyer Marthe Robin vzw (Brasschaat) is vertaler en houder van het copyright.(Niet verkrijgbaar in de boekhandel)
ISBN 90810949

Van Paus Pius X, de paus die in 1910 de kindercommunie invoerde, is bekend dat hij de komst van “heilige kinderen’ als vrucht van het ontvangen van de H. Communie, voorspelde Paus Johannes Paulus II schreef in 1994: “Aan hoeveel kinderen in de geschiedenis heeft de geestelijke bron die de H. Eucharistie is, heldhaftige kracht gegeven!” Deze brochure tekent de geschiedenis van heilige kinderen uit de 20ste eeuw. Zij hebben Jezus heel erg bemind in de H. Eucharistie. Door de kracht van de H. Eucharistie hebben zij een indrukwekkend, ja heilig leven geleid en gingen reeds op zeer jonge leeftijd als volmaakten naar de hemel. Wat in het Heilig Doopsel ingeprent wordt de genade van het kindschap van God- wordt in het Sacrament van de H. Eucharistie versterkt en vermeerderd. Want Christus is onder de gedaanten van brood en wijn werkelijk aanwezig als de Levende en de Verheerlijkte, met Zijn lichaam en Zijn bloed, Zijn ziel en Zijn goddelijke natuur (vgl. KKK 1413) Voorbeelden trekken! Mochten deze voorbeelden bij de kinderen, maar ook bij de volwassenen, het geloof in de eucharistische Heiland en de liefde voor Hem, doen ontbranden en vermeerderen.

Freundeskreis Maria Goretti heeft in december 2010
het copyright verleend aan © Foyer Marthe Robin vzw - Brasschaat
(Niet verkrijgbaar in de boekhandel)

CoversRectoVersoA5Conferneties

KINDEREN VAN GOD
Levensgeschiedenis van kinderen en jongeren die een heilig leven hebben geleid door de kracht van de Heilige Eucharistie.

item5a2a

Zeven Conferenties gehouden in 2011-2012
op diverse plaatsen door
E. H. Peter van de Kerckhove.
Wire-o geringd boek.

De Liturgie is het openbaar gebed van de kerk waarin het Christus-mysterie wordt gecelebreerd. Er is een duidelijk verband tussen het geloof en de liturgische uitdrukking ervan. De voorgeschreven gebeden, handelingen en houdingen tijdens het Heilig Misoffer zijn niet zonder betekenis: ze werden eeuwenlang geschraagd door de kracht van een uitgepuurde kerkelijke Traditie.Sinds Vaticanum II is er heelwat veranderd, vooral met de Liturgie..
E. H. van de Kerckhove gaat dieper in op het document Sacrosanctum Concilium en wat men ervan gemaakt heeft in de postconciliaire liturgiehervorming.
Verder geeft hij antwoord op de meest voorkomende vragen omtrent de toepassing ervan in onze kerken. Ten laatste gaat hij dieper in op de wijze van communiceren en de oriëntatie van de celebratie.
Een boeiend boek dat aanzet tot eerherstel en diepere beleving van het Heilig Misoffer.

Een aanrader voor kinderen, jongeren en ouders
Wire O-ingebonden boeken

Op het einde zal
Mijn Onbevlekt Hart triomferen

33-daagse voorbereiding op de toewijding aan het Onbevlekt Hart
van Maria

Rozenkrans
KruiswegRozenkrans
MysteriesLicht
CDKroontjeBarmhartigheid

CD en cassette ‘Rozenkrans’

€ 5,-

CD Kroontje
van Barmhartigheid

€ 5,-

CD Mysteries
van het Licht

5,-

CD Kruisweg-Rozenkrans
voor de zielen
van het vagevuur
€ 5,-

Bidden met E. H. Van der Voort (†2011) en de Jongerenfoyer Marthe Robin

Het Heilig Misoffer

E. H. Van der Voort.
Voorbereiding op het celebreren van het Heilig Misoffer in de buitengewone vorm - Tridentijnse Mis na het motu proprio “Summorum pon-tificum”
juli 2007

item5a4a
item5a

Voor alle info en bestellingen zijn wij bereikbaar op het nummer
+32 (0)3 645 14 67 of u kan een mailtje sturen naar info@foyermartherobin.net

WIJ ORGANISEREN OOK:
• dagelijks gebedsuur van 8u tot 9u45
• maandelijkse conferentie van 9u tot 12u30
maandelijkse dagschotel

homebuttonandbuttonstates2fillrolloverhomecopy

Kapelsesteenweg 208 2930 Brasschaat België +32 (0)3 645 14 67 info@foyermartherobin.net

ACTIVITEITEN

HOME

Boek15

Voor de liefde geschapen

Boek120

Filumena

Emmanuel
(beeldverhaal)

Boek122
Boek118

Maria
Goretti

item5a2a1
item5a2a2
item5a2a3
item5a2a4
item5a2a5
Boek14
item5a2a6

De kracht van de Rozenkrans

De drie herdertjes
van Fatima

Boek116
item5a2a7
Boek12
Boek11
Boek16
item5a2a9
Boek18

Jezus Mysterie van liefde. Heilige Eucharistie

Maria die knopen
ontwart

Noveen van de Heilig Communies

De Heilige Eucharistie
Onze
Heilige schat

item5a2a11
item5a2a12
item5a2a13
Boek110

Wier zonden gij zult vergeven zijn vergen

item5a2a14
Boek111
item5a2a8

Kruisweg

Boek113
item5a2a15

De Heilig Mis
Offer en Sacrament

Boek114

De Goddelijke substantie

item5a2a16
Boek112
Boek1
Boek2
Boek3

Dagelijkse gebeden

Het jaar van de Rozenkrans

item5a2a17
item5a2a18
Boek22

De mystieke
stad Gods (1)

item5a2a19

! RELIGIEUZE KERSTKAARTEN !
ook verkoop iedere zondag van 11u tot 12u in de gang van de Foyer

item5a4a1

Per stuk

item5a4a2
Kaart42
Kaart44
Kaart4
Kaart43
item5a4a3

Per stuk

item5a4a4
Kaart1
Kaart3
item5a4a5

Per stuk

Kaart22
item5a4a6
Kaart52
Kaart53
Kaart5
Kaart51
item5a4a7

Per stuk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

item5a3a
CoverKinderenVanGOD6

WEKELIJKS FOYERBLAADJE

Foyerblaadje
clickherearrowicon

MEDEDELINGEN

item5a2
clickherearrowicon1
OproepPaus40dagenbiddenenvasten2
IMG2425kopie

Iedere morgen is de kapel van 8 u tot 9.15u open voor gebed.
Rond 8.30 u bidden wij de rozenkrans.

Zaterdag 6 oktober van 10 u tot 17 u in onze Foyer:
RELIGIEUZE TWEEDEHANDS BOEKENVERKOOP
(Ne-Fr-Eng)
Maar ook nieuwe boeken en devotionalia.

Maak dit bekend aan vrienden en familie! Zo steunt u onze Foyer.
Wie wil meehelpen bij de opstelling en de verkoop?

Kerstkaart2Kerstkaart3CKerstkaart1DSC0074ccopyB1homebuttonandbuttonstates2fillrolloverhomecopyFoyerblaadjeitem5a2