V.K.S.O.V.
Vriendenkring van
Stamboomonderzoekers
naar de naam
Verdonck - Van der Donck
   
Onze vriendenkring staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het stamboomonderzoek naar de naam Verdon(c)k(t) of Van der Don(c)k(t), in al zijn mogelijke schrijfvarianten.
De vriendenkring is ontstaan uit de oude S.O.V. vzw, die op 23 maart 2011 officiëel ontbonden werd, en waarvan wij de belangrijkste doelstellingen hebben overgenomen .
Verdonk         Ver Donck          Vanderdonck
Verdonck       Van der Donk     Vanderdonckt
Verdonckt      Van der Donck   Van der Donckt

           
of een van de talrijke andere schrijfwijzen .....
Hiertoe wordt de meest voorkomende schrijfwijze - Verdonck - in deze pagina's als basisschrijfwijze gebruikt.