Tom De Roo

© 2014

Historisch onderzoek

Als cultuur- en sociaalhistoricus met jarenlange ervaring heb ik bijzondere interesse voor consumptie en materiële cultuur, huishoudelijk leven, familiale relaties en wooncultuur, wetenschap en filosofie, en de verhouding tussen mens en natuur. Ik ga zowel kwalitatief als kwantitatief te werk in mijn analyse van historisch materiaal.

Academisch werk

Ik ben sinds 2006 verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Kijk op mijn profielpagina voor een uitgebreide beschrijving van mijn onderzoek en een lijst van mijn publicaties.

Publieksgeschiedenis

Waar mogelijk vertaal ik academische geschiedkundige kennis naar een breder publiek. Tijdens mijn werk aan de Universiteit Antwerpen en mijn functie in het Museum Plantin-Moretus heb ik dergelijke publieksgeschiedenis beoefend via uiteenlopende media, van specifieke websites tot de Facebook-pagina van het museum.

Vraaggericht onderzoek

Ik ga als freelance/contractueel historisch onderzoeker aan de slag met een algemene of gerichte vraag van een opdrachtgever. Ik verzorg output naar wens; van wetenschappelijke ondersteuning van een tentoonstelling, over publicaties voor een specifiek of breed publiek, tot een website (die ik ook zelf kan ontwerpen).

Onderzoek naar huishoudelijke consumptie

Wat iemand koopt, weggooit of laat herstellen, waar en bij wie goederen en diensten worden gehaald, aan wie dingen worden doorgegeven; dit vertelt iets over de historische verbruikers, hun onderlinge relaties, en de bredere sociale, culturele en economische context. Mijn onderzoek spitst zich toe op consumptie binnen het huishouden, als insteek voor een sociale en economische antropologie van gezinsleven en famlierelaties.

Doctoraatsproject: de casus Moretus-de Neuf

Alles draait hier om sociale relaties en consumptie in het huishouden van Balthasar III Moretus, de laat 17de-eeuws telg van de gekende drukkersdynastie, en zijn vrouw Anna-Maria de Neuf, afkomstig van een welgestelde patriciërsfamilie. Mijn sociaalantropologische analyse van hun verbruiksgedrag baseert zich op het huishoudjournaal dat loopt van hun huwelijk in 1673 tot haar dood in 1714. Dit zeldzaam document is een venster op het leven van een uiterst welstellend gezin. Het toont geboorte en dood, opgroeien en ouder worden, alledaagse bekommernissen en exceptionele uitspattingen.

Het onderzoek maakte deel uit van een mandaat als aspirant bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, en wordt heden met eigen middelen voortgezet.

Werkervaring in het Museum Plantin-Moretus

Tijdens mijn doctoraatsonderzoek leerde ik de historische Moretus-dynastie van nabij kennen. Ik kreeg de kans deze kennis praktisch in te zetten voor het Museum Plantin-Moretus, waar ik van oktober 2012 tot augustus 2013 aan de slag kon als conservator 'Historisch Huis'.

Ik werkte op inhoudelijk vlak mee aan een presentatie rond de portretschilder Jacob Van Reesbroeck en schreef daartoe samen met Jonas Slegers de e-publicatie Jacob Van Reesbroeck, 'huisschilder' bij Balthazar II Moretus. Tegelijk creëerde ik de historische onderbouwing van een gericht wandelbezoek langs portretschilderijen uit de museumcollectie, en schreef ik in samenwerking met publiekswerking de daarbij horende bezoekersgids Portrettenwandeling: 300 jaar familiegeschiedenis.

Tenslotte verzorgde ik de eindredactie van het onderzoeksrapport naar de impact van klimatologische omstandigheden en luchtkwaliteit in en rond het museum op het gebouw en de collectie, en schreef ik een artikel over de resultaten en de waarde van het onderzoek voor het peer-reviewed tijdschrift Collections.

Onderzoek naar de historische relatie tussen mens en natuur

De manier waarop de mens zich verhoudt tot en omgaat met de natuur biedt ons een zicht op mentaliteiten van individuen en groepen, en reflecteert de sociale, culturele, intellectuele en economische opbouw van een maatschappij.

Mijn Master-thesis handelde over gezelschapsdieren en hun culturele betekenis in de vroegmoderne periode. Vanuit die expertise geraakte ik als inhoudelijk medewerker betrokken bij de tentoonstelling 'Wonderlycke dieren in de tijd van Plantin' in het Museum Plantin-Moretus. Ik schreef ook een aantal collectiebijdragen en een hoofdstuk over de papegaai en de kanarie als uitheemse gezelschapsdieren in de tentoonstellingscatalogus.

Nadien publiceerde ik ook artikels over de relatie tussen mens en hond in het vroegmoderne Antwerpen (voor het tijdschrift Volkskunde) en over de kanarieliefhebberij in de achttiende eeuw als hybride tussen wetenschap en vrije tijd (voor het tijdschrift De Achttiende Eeuw). Ik schrijf nog steeds populariserende bijdragen over de historische relatie tussen mens en natuur in o.a. het VDV-magazine van de Vlaamse Dierenartsenvereniging.

Webontwikkeling

Ik maak en onderhoud websites sinds 2001. Ik bouw websites zowel ter ondersteuning van mijn eigen onderzoekswerk, als in de vorm van op zichzelf staande projecten voor derden.

Webontwikkeling

Ik ben beschikbaar als freelance webontwikkelaar. Op aanvraag verzorg ik zowel structuur als inhoud, rekening houdend met het doelpubliek.

Ik bouw websites op in HTML5 en CSS3, en implementeer responsive design indien gewenst. Via JQuery voeg ik oppervlakkige interactiviteit toe. Ik heb ervaring met Bootstrap en LESS.

Voor diepgaande interactiviteit breid ik websites uit volgens het MVC-principe met server-side processen in PHP5 en MySQL.

Afhankelijk van de opdracht en de geprojecteerde diepte en frequentie van website-updates programmeer ik een eigen CMS, of grijp ik naar bestaande pakketten als Drupal of WordPress.

Conferentiewebsite

Website voor N.W. Posthumus Conferentie 2011

Deze website werd opgebouwd uit HTML, CSS, PHP en MySQL.

Conferentiebezoekers konden zich registreren en zo toegang te krijgen tot een beveiligde ruimte waar ze papers konden uploaden en downloaden. Organisatiemedewerkers hadden via een private CMS toegang tot de status van registranten om betalingen af te handelen.

'Small business' website

Website voor TVG Gyproc BVBA

De website is opgebouwd uit HTML en CSS, met een beperkte toepassing van JQuery.

Er is responsive design toegepast zodat de website zich optimaal aanpast aan schermen van uiteenlopende grootte en verhoudingen (breedbeeld, computer, pad, smartphone).

Werk als freelance / contractueel

Als historicus doe ik niets liever dan figuurlijk mijn tanden zetten in erfgoedobjecten, archieven en ander bronnenmateriaal. Als webontwikkelaar kan ik ook los van een geschiedkundige opdracht werken.

U zoekt een historicus om de wetenschappelijke onderbouwing van een geschiedkundig project uit te werken? U wil misschien ook iemand die daarrond een publicatie maakt, een website opstelt en/of een communicatieplan opmaakt voor sociale media? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

U zoekt een webontwikkelaar die van A tot Z een website uitwerkt en u persoonlijk begeleidt doorheen het proces? Of u hebt reeds een website, en hebt iemand nodig voor onderhoud en updates? Ook daarvoor kan u bij mij terecht.

Ik werk op freelance of contractuele basis, zowel voltijds als halftijds. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Curriculum Vitae

Mijn biografische gegevens, opleidingen en werkervaringen, persoonlijke sterktes, publicaties, activiteiten op vlak van publieksgeschiedenis, ontworpen websites e.d. staan uitgebreid toegelicht in onderstaand CV.

Contactgegevens

Tom De Roo
Dennenlaan 25
2960 Brecht

Email tomderoo@skynet.be
Phone (GSM) 0486.26.82.33