Deze kleine wandeling is ideaal om even te gaan wandelen in de namiddag van een december dag, vermits de dagen dan redelijk kort zijn. Vertrekt men rond 13u30 14u00, dan is de wandeling zo'n 3 uurtjes later ten einde, juist wanneer het begint donker te worden. Het eerste deel verloopt door het Elenebos, Bij momenten is dit een pittig stukje. Het is er soms ook heel drassig. De paden midden in het bos zijn ook niet altijd even duidelijk, het is er soms wat zoeken. Door de slechte paden en de drassigheid, kan men hier niet zo snel vooruitgaan.

We starten de wandeling in de Zulzekestraat. Al aan het eerste huis is er parking langs de baan mogelijk. We gaan richting Koppenberg en slaan rechts de Pladutsestraat in. Vervolgens slaan we de eerste straat naar rechts in, de Kapoenstraat. Deze doodlopende straat blijven volgen en aan een splitsing links aanhouden. We komen al snel aan het laatste huis van deze straat en vinden er rechts van het huis een paadje in het bos. In het begin is het wisselend licht stijgend en dalend. We blijven aan de rand van de zuid-kant van het bos het paadje volgen. Op een bepaald moment moeten we over een heel klein aangelegd houten brugje.

Ietsje verder splitst het pad zich. Het is hier de bedoeling om naar de andere rand van het bos te gaan, meer de noord-kant van het bos, de kant die we, meer in linkse richting, boven van ons zien. We volgen dus aan de splitsing de meer linkse richting, ietsje verder staat er ook een merkteken op een boom (geel-rood : Grote Routepaden Vlaamse Ardennen). Het gaat nu redelijk steil omhoog en het draait ook af naar links. Op een bepaald moment komen we uit aan de rand van het bos naast een akker. Straks gaan we hier nog een keer passeren. Het is nu eigenlijk de bedoeling om het bos verder te volgen in meer westelijke richting. Hierboven aan de rand van het bos kan men eventueel een soort donkere chalet of hut zien meer in het bos gelegen. Eigenlijk moet men daar naartoe. Hier zijn wij de rand van het bos gevolgd via de akker, dus uit het bos komend direkt naar links, wandelend met links het bos en rechts een akker. Op een bepaald moment is het alsof het bos eindigt. Hier dan terug het bos in. Er is niet echt een pad te vinden, daarom zo veel mogelijks aan de rand van het bos blijven, langs de afsluiting. Hier en daar is het wel moeilijk gaan, dit door de begroeiing. Wanneer men dichtbij de hut of chalet komt kan men er beter recht naartoe gaan. Vandaar is er weer een pad te vinden en dit volgen in westelijke/zuidwestelijke richting. Voor ons was dit naar rechts vermits we voordien de rand van het bos volgden. Het pad splitst zich een eerste keer. Hier niet naar links meevolgen, want waarschijnlijk komt men dan terug uit aan de zuid-kant van het bos, waar we daarstraks liepen. Het pad splitst zich dan een tweede keer, Hier niet naar rechts meevolgen, maar meer westelijk blijven volgen. De splitsingen zijn niet erg duidelijk, het is een beetje zoeken. In de verte en diepte kun je schuin links voor zich een soort bebouwing opmerken, een soort boerderij. Uiteindelijk komt men loodrecht uit op een stijgend pad aan de rand van het bos. Hier in stijgende zin naar rechts verder gaan. Het pad is niet altijd even begaanbaar. Na wat stijgen komt men uit het bos in de richting van een paar huizen. Tussen de eerste 2 huizen in kan men naar links de weg verder zetten.

Het betreft een smal dalend paadje. Eerst is dit een redelijk breed begaanbaar paadje, Aan een bocht naar links wordt het echter heel moeilijk begaanbaar en heel smal. Wat verder wordt het weer breder, maar op bepaalde plaatsen is het zeer moeilijk begaanbaar. Hier en daar zijn omwegen aangelegd. Uiteindelijk komt men terug uit op een weggetje met rechts een bewoning. We bevinden ons nu in de Ommeslagstraat met hoop en al een 3-tal bewoningen. Op het eind gaan we rechts verder, terug in de Pladutsestraat. We passeren 2 straten naar links. We hebben hhier een mooi zicht in de verte op het Koppenbergbos, en schuin rechts op de Kortekeer-helling en schuin rechts achter ons, het Elenebos.

De volgende straat naar rechts slaan we in. Dit is de Kortekeer, een helling in de Ronde Van Vlaanderen. Na een tijdje gaat het goed stijgen. Na een eerste S- bocht, komen we aan het begin van een tweede. Hier gaan we echter naar rechts, dus weg van het verdere verloop van de Kortekeer. Eerst is er een soort grind-pad, wat verder overgaat in een gewoon verhard paadje. Hier is er weer een heel mooi panorama rechts beneden.

Wat verder komen we uit op een baantje, hier verder naar rechts. We komen uit op een splitsing met voor ons akkers en daarachter terug het Elenebos. Hier kunnen we gewoon rechtdoor over de akkers, een heel smal paadje volgend tussen 2 akkers met een klein hoogteverschil. We komen nu terug aan in het bos, waar we er daarstraks voor een eerste keer zijn uitgekomen. Hier omgekeerd van daarstraks afdalen, dus het bos ingaan en direkt naar links afdalen. Het pad draait weer af naar rechts nu natuurlijk en aan de spliting (kort na dat kleine houten bruggetje tijdens het doorgaan. Dus nu niet meer tot aan dat kleine houten bruggetje gaan !), nu naar links afslaan om naar de rand van het bos te kunnen gaan. We moeten eerst over een heel klein beekje en dan tussen een soort geplaatste hekken. Uit het bos gekomen zien we rechts weer een mooi verzicht. We passeren een bank met Maarkedal erop gekerfd. Als er een zonnetje is, kunnen we hier even genieten.

Wat verder is er een weggetje (Kaberhol / Cabernhol) die we naar rechts afdalen. Het weggetje maakt een grote bocht en gaat uiteindelijk over in een paadje. Op een bepaald moment komen we uit op het parcours van de Panorama-wandeling. Deze hebben we vroeger in omgekeerde zin reeds bewandeld in wandeling 6. (zie Wandeling 6 : Kwaremont - duur : 4 uur), Het paadje begint trouwens weer te stijgen. We volgen hier eventjes de Panormama wandeling, kunnen weer genieten van mooie panorama's

en passeren wat bewoningen en komen zo uit op het Leo Pironpad. Hier zien we in de verte Hotonde. Achter ons kunnen we het auto-geraas horen van de N60 Oudenaarde-Ronse. Het paadje loopt eerst plat en gaat dan geleidelijk gaan dalen. We passeren links van een bosje, waarbij het pad redelijk hoog ligt tov dal van het bos. Er liggen ook plots hopen grote stenen op het pad.

We dalen verder af tot aan kruising met een straat. We steken die over en gaan verder in de Sluipestraat. Waar de Panorama route links afslaat, gaan wij rechtdoor. Tussen 2 huizen in volgen we een smal paadje. Op bepaald moment moeten we door een ijzeren draaipoortje en een veld oversteken waarbij we nog een paar poortjes passeren. We komen uiteindelijk uit op de hoofdbaan naar zulzeke aan een bus-halte, via een soort grindweg tussen een haag en een muur. Hier verder naar links. We bevinden ons nu op de Zulzekestraat. Een paar honderd meter verder, draait de baan af naar links met een zijstraat naar rechts. Hier gaan we rechts inslaan en onmiddellijk weer rechts inslaan of aanhouden zodat we in de Biesstraat komen. We wandelen dit baantje af tot aan een splitsing waar we rechts afslaan. Ietsje verder naar links afslaan, de Dalstraat. We passeren een paar bewoningen en op een bepaald moment komt er een zijstraat in op de Dalstraat. We blijven gewoon verder de Dalstraat volgen, richting restaurant/brasserie in de verte. Vanaf nu hebben we het te wandelen stuk al eens in omgekeerde richting bewandeld in wandeling 6. Juist na een laatste bewoning aan de linkse kant, vinden we rechts van de straat een betonnen paadje. Dit loopt tot aan de kerk van Zulzeke. Aan de kerk aangekomen naar rechts tot aan de auto.