Deze wandeling doorkruist eerst een aantal veldwegen en betonpaadjes in Zingem zelf. Daarna zet de wandeling zicht verder in het natuurdomein, gelegen tussen het centrum van Zingem en de Schelde. Ten slotte maken we nog een afslagje naar Asper om zo terug in het centrum van Zingem te belanden. De wandeling verloopt volledig vlak. We starten aan de parking aan kerk van Zingem, in de Dorpstraat. We gaan in de Dorpstraat, richting N435 (Alfred Amelotstraat). We steken de N435 schuin rechts over en kunnen aan de overkant een woonwijk ingaan. Via deze woonwijk, nemen we de eerste straat naar links tot eind. Daar vinden we een smal paadje naar rechts wat dan afdraait naar links. Het loopt uiteindelijk naast een muur op een verstevigde bodem van bouwafval. We komen uit op een baantje, wat we schuin rechts kruisen en aan de overkant volgen we verder een smal paadje tot aan een volgende verkaveling. Aan het volgende kruispunt, gaan we rechtdoor in de richting van een spoorweg. Recht tegenover huisnummer 52 in die Broekstraat, vinden we een heel smal paadje. Dit wordt ietsje verder een breed graspad. We volgen dit tot we uitkomen op de Heirweg. Hier verder naar rechts. We gaan nu een stukje die drukkere baan volgen tot de eerste straat naar rechts. We slaan deze Kouterstraat in en wandelen tot na huisnummer 13. Daar moeten we naar links een volgende veldweg vinden. We volgen deze brede veldweg tot het einde. Op het eind buigt deze veldweg af. Uiteindelijk moeten we de spoorweg kruisen en gaan we verder via een straat. Waarschijnlijk zouden we kunen naast het spoor lopen, maar het is mij niet bekend of dit is toegelaten. Veilighiedshalve dus, na het kruisen van het spoor, de straat verder naar links volgen tot we terug uitkomen op de Heirweg. Deze drukke baan gaan we nu verder naar links afwandelen. Er is niet echt een voetpad, dus moeten we ons behelpen via de berm. We passeren eerst een paar huizen aan de linkerkant, dan een paar aan de rechterkant en juist voor 4 de paal na het laatste huis van die groep huizen aan de rechterkant, vinden we een veldweg naar rechts. We volgen deze brede akkerweg tot iets voor het einde. Ongeveer aan een beek, kan men afslaan naar links, richting woonverkaveling. Juist voor verkaveling, is er betonpaadje naar rechts. We wandelen tot aan de baan en vervolgen dan naar links. In de daaropvolgende bocht, kunnen we naar rechts afslaan, via een soort gravé-baantje. Straks komen we hier in tegengestelde richting terug uit. Nu gewoon het paadje rechtdoor volgen tot we uitkomen aan de Weistraat. Nu verder naar links en ietsje verder waar de baan zich in 2 splitst, kiezen we de rechterkant. Tussen de 2 huizen links van ons, moeten we een betonpaadje terugvinden, er staat ook een indicatie van de Wannenlappersroute. Aan de baan, oversteken en verdergaan via paadje. We komen terug uit op het pad waar we daarstraks al waren gepasseerd. Dus u naar rechts tot aan de baan. In die bocht, waar we daarstraaks van links kwamen, gaan we nu rechtdoor tot aan de eerste baan naar links en slaan die in. Er is hier een fietsenwinkel. Rechts achter de huizenrij ligt een akker met een verdwenen veldweg. Zodoende zien we ons genoodzaakt deze Wittelstraat af te wandelen tot aan het volgende kruispunt. Hier verder naar rechts. de Omgangstraat in. We wandelen tot we links in een verkaveling kunnen afslaan, er staat ook bordje wannenlappersroute. In de verkaveling, onmiddellijk naar rechts. Na huisnummer 11 aan de rechterkant, kunnen we naar rechts een smal kiezelpaadje inslaan. We wandlen dit af tot aan de baan, terug de Omgangstraat. Hier verder naar links. Ietsje verder zien we een heel klein pleintje tussen 3 banen. Normaal moet hier de verdwenen veldweg, die wij nu hebben omzeild, uitkomen. Misschien gebeurt dit later nog wel. Wij volgen de baan naar links tot aan de N435. Hier naar links tot aan het laatste alleenstaande huis aan de rechterkant. Juist voor huisnr 93, vinden we een heel smal paadje, dat leidt naar een voetbal-terrein. We volgen het pad, lopend tussen een voetbal-terrein en een speelpleintje en komen wat verder terug uit in een soort verkaveling. Aan het bijliggende kruispuntje, kunnen we naar rechts een breed betonpad volgen tot aan de Omgangstraat. Hier naar links. We negeren een eerste straat naar links en aan het volgende kruipunt, gaan we rechtdoor. We gaan nu richting natuurdomein. We passeren nog wat bewoningen en een eerder vervallen soort boerderij en komen dan op een veldweg uit. Op bepaald moment is er aan afslag naar rechts en links voor ons zien we een boerderij.

Hier naar rechts en het pad blijven volgen. Het draait af naar links en weer naar rechts en komt uit op een baantje. Dit baantje kruisen en aan de overkant zien we een bruggetje. Het bruggetje oversteken en verdergaan, het pad volgen langs de beek. Wat verder is er een splitsing, links is richting Asper. We gaan hier straks in tegengestelde richting dit paadje naar links nemen. Nu echter slaan we rechts af en volgen het pad dat ietsje verder een bocht van 90 graden maakt naar links. Nog wat verder kunnen we afslaan naar rechts, we doen dit en volgen het paadje verder. We blijven volgen en passeren aan een paar gebouwen en komen aan een baantje. We steken het baantje schuin links over en gaan aan de overkant verder via een paadje, rechts van een aantal andere begouwen. Na zo'n 300m maken we een 90 graden bocht naar links. Na nog een kleine 300m is er weer een afslag naar rechts met een soort houten brugje in het begin.

Hier naar rechts dus, via een heel drassig veldweggetje. Dit weggetje maakt een tweetal bochten en we komen uit aan een onder water staand gebied met een houten brug die er niet al te stevig meer uitziet.

We steken voorzichtig de brug over en komen dan in een graasgebied voor runderen. We mogen er wel doorwandelen. Eenmaal het gammele brugje te hebben overgestoken komen we in een wijds gebied. Aan de rechterkant is er een omheining met rechts ervan wat lage bebossing. We volgen nu het paadje dat loopt juist links van die omheining, aan de rechterkant van het gebied dus, met de rug naar de brug. Op bepaald moment stopt de omheining en maakt een hoek van 90 graden naar rechts. Wij gaan hier echter de omheining niet meer volgen maar recthdoor lopen, richting informatie bord dat we ind e verte kunnen zien. We komen nu aan een hekken, waar we aan de zijkant kunnen passeren. We gaan nu richting drukke weg N435. Juist voor de drukke weg, kunnen we links afslaan, via een baantje dat naar het jaagdpad leidt langs de Schelde. Zo'n 50 m verder kunnen we linksaf een paadje nemen dat ook richting Schelde loopt.

Aan de schelde aangekomen gaan we links afslaan en kunnen we kiezen tussen het volgen van het geasfalteerde jaagpad of juist ervoor een soort gravé-pad. Het jaagdpad is overbevolkt aan fietsers. We gaan nu dus naar links lanmgs de Schelde. Op een bepaalde moment, komen we aan aan een soort oude scheldearm/meander van de Schelde. We slaan hier dus linksaf, weg van het jaagpad langs de Schelde en gaan nu langs de oever van die oude scheldearm via een smalle berm tussen de akker links en het water rechts. We vinden hier zicht op een mooi stukje natuur.

Op een bepaald moment lijkt het pad langs de akker zich te verwijderen van de schelde-arm. Hier moeten we het paadje verlaten en tussen wat palen door een klein beetje afdalen zodat we terug aan de oever van de schelde-arm komen. We blijven de oever verder volgen tot we terug uitkomen aan de Schelde. Hier terug verder naar links. Verdergaand langs de Schelde kruisen we wat verder een baantje dat naar links richting Zingem centrum loopt. We gaan echter rechtdoor nog altijd langs de Schelde. Het natuur pad gaat hier nu engizins over van gravé pad naar een meer bos/gras-paadje. We gaan nu verder tot we in de verte het sluizencomplex vn Zingem opmerken op de Schelde en tot we gepasseerd zijn aan een tweetal verkeersborden aan de oever van de Schelde met als indicatie : verboden voor speedboten en verboden te waterskieen. Links van die borden moeten we een soort open vlakte bemerken en nog wat verdergaand moeten we dan links het begin van een soort bergroeiing/lage bebossing opmerken. Hier kunnen we links afslaan, terug het natuurgebied in. We slaan dus af op de grens tussen de open vlakte en het begin van begroeiiing. Na te hebben afgeslagen naar links, moeten we wat in linkse richting gaan naar een soort houten constructie/bruggetje. Het is er wat drassig. Over het bruggetje kunnen we dan naar rechts aan de zijkant van een open vlakte, langs een beekje een paadje volgen.

We lopen nu met de rug naar de Schelde langs een beekje in een richting loodrecht op de Schelde en weggaande van de Schelde. Hier en daar zijn er houten constructies om drassige plekken te kunnen kruisen. We blijven langs het beekje. Op een bepaald moment moeten we een heel klein stukje afdraaien 90 graden naar links en direkt weer 90 graden naar rechts. We passeren nu ietsje verder een afslag naar links die we in het doorgaan hebben genomen. We gaan hier echter rechtdoor, we draaien wat verder af naar rechts en komen terug aan een kruising. Bij het doorgaan kwamen we hier van links. We gaan nu rechtdoor, richting Asper. Indien men wenst in te korten, kan men altijd hier terug naar links in de plaats, richting Zingem centrum. Wij gaan nu echter dus rechtdoor naar Asper. Het paadje passeert een soort vis-gebied en gaat verder geleidelijk over in een gewone weg. We blijven volgen, gaan over een brugje en komen aan een kruispunt. We steken over en gaan rechtdoor via de Hulstraat(ben niet 100% zeker van de naam). Waar de straat lichtjes afbuigt naar links, is er een kruising met een straatje van rechts. We negeren dit en ietsje verder kunnen we links afslaan, richting een volledig alleenstaande bebouwing. We passeren dit huis en komen op een veldweg terecht. Die volgen we tot het eind, waarbij de veldweg overgaat in een gewone straat, passerend voorbij een kerkhof en een aantal bewoningen. Op het eind naar links en waar de straat afdraait naar links, in de bocht slaan wij af naar rechts via een veldweg. We hebben hier een mooi zicht op de kerktoren van Zingem en de molen "Meuleke 't Dal" Op een bepaald moment, nog voor de molen, kunnen we alsfaan naar links, ongeveer in de buurt van een aantal omheiningen. Er staat ook een teken van de Wannenlappersroute. Zo'n 200m verder is er een kruising van paden. Het was oorspronkelijk de bedoeling hier links af te slaan tot aan de baan en daar dan rechts af te slaan en zo via een witte boerderij die we in de verte kunnen zien rond te gaan en uiteindelijk hier weer uit te komen via het paadje dat nu recht voor ons ligt, doch, het pad dat van het baantje naar de boerderij loopt blijkt privé te zijn. Als we kijken naar die witte boerderij, dan ligt er rechts van wel een openbaar paadje (dat te bereiken is door hier rechtdoor te gaan) dat naar het natuurdomein loopt waar we eerder hebben doorgelopen. Het gebied tussen de boerderij en dit paadje is dan echter ook aanggegeven als privé. De organisatie "Trage Wegen" beweert echter dat dit toch openbare weg is, maar om eventuele moeilijkheden te vermijden, gaan we hier dus niet afslaan naar links. We gaan hier dus naar rechts richting zingem. We komen uitindelijk uit op een baantje, waar we naar rechts verder gaan. Zo'n 100m verder, slaan we naar rechts een klein straatje in. Op het eind draaien we mee naar links en ietsje verder juist voor het kerkhof, gaan we rechts nog een veldweg inslaan. We volgen dit weggetje dat afslaat naar links en kruist met een ander veldweggetje. Aan de krusing naar links, terug richting Zingem. Dit weggetje volgen tot we uiteindelijk uitkomen aan het rondpunt met de wegen die komen van Asper en N60. Hier naar links verder. Juist na het rondpunt negeren we een eerste straat naar links en juist daarna slaan we de tweede straat naar links in. Een goeie 100m verder slaan we rechts af, recht naar de parking aan de kerk.