Na de streek rond Zegelsem nog eens bekeken te hebben, blijkt dat er nog een aantal paden bestaan waar we nog niet gepasseerd zijn in vorige wandelingen. Deze wandeling tracht deze paden aan te doen en hier en daar wordt een stuk meegebomen die al eens bewandeld is geweest. In de buurt van de kerk kunnen we enkele parkeerplaatsen vinden. Gaan we iets zuidwaarts terug in de richting van de grote baan, dan kunnen we iets verder links afslaan in de Holweg. Deze straat gaat al vlug over in een licht-stijgend tot stijgend, bij momenten redelijk moerassige traktorweg/veldweg en bij momenten een holle weg.

Een afslag naar links negeren we. De veldweg draait verder af naar links, nog steeds stijgend. Nadien gaat het in dalende zin. We komen dan aan een splitsing waar we naar links verdergaan. Eerst gaat het in dalende richting. Ietsje verder rechts aanhouden en via een soort traktorweg gaat het weer in stijgende zin. We hebben hier een mooi verzicht op Zegelsem. We komen uiteindelijk uit in de Leberg-straat, ook een helling die bekend is door de Ronde van Vlaanderen. Hier naar rechts en een kleine 100 meter verder kunnen we de baan verlaten naar rechts, via een mooie veldweg. Deze veldweg hebben we al eens bewandeld in de Horebeke-wandeling. deze weg verloopt eerst licht stijgend en wordt dan plat. We zitten hier op een redelijk hoogte en er kan dus redelijk wat wind staan. De veldweg komt uiteindelijk uit in een straat, we gaan verder naar rechts en komen snel uit op de drukke baan Zwalm-Brakel of de N415. Voorzichtig oversteken en aan de andere kant gewoon rechtdoor via de Lepelstraat. Na huisnummer 89B, vinden we een smalle voetweg in beton. Deze loopt aan de achterkant van een nieuwe verkaveling. Op een bepaald moment is er een kruising in het wandelpad. We kunnen kiezen tussen rechtdoorgaan en uitkomen in de Ommegangstraat of rechts afslaan en zo meevolgen met bocht naar links en ook zo tot aan de Ommegangstraat. Hier naar rechts en een 100-tal meter verder vinden we een baantje naar links, met een verkeersbord dat aangeeft dat dit een doodlopende straat is. Dus afslaan naar links, deze weg gaat al vlug over in een veldweg. Ook deze veldweg hebben we al een keer of 2 bewandeld. Uiteindelijk komen we langs een eigendom uit in de Smisstraat. We wandelen dalend rechtdoor en draaien dan naar rechts mee met de straat, die nu begint te stijgen. We gaan hier nu gewoon deze asfaltbaan volgen tot terug aan de drukke weg N415. Aangekomen aan de drukke baan, terug oversteken en aan de overkant rechtdoor. Een goeie 100meter verder kunnen we links afslaan in een veldweg, Kluisweg genoemd. Deze loopt tot ongeveer aan de N8, de weg tussen Oudenaarde en Brakel. Oversteken en eventjes naar links en dan rechts afslaan in de Hauwstraat. Zo'n 150m verder afslaan naar rechts en wandelen tot we eigenlijk terug uitkomen aan de N8. Deze nog een kleine 200m volgen langs de kant (misschien uit veiligheid eerst terug oversteken) en dan wat verder kan men links inslaan via de Donkweg. Zo'n 150meter verder kan men dan links inslaan in een licht stijgende veldweg. Wat verder gaat dit over in een asfaltbaantje. We komen dan aan een kruispunt met een weg komende van links. Hier enkele passen verder kan men rechts afslaan. Dit paadje een goeie 150 m volgen en dan kan men naar links via een smal paadje. We komen dan terug uit in de Hauwstraat. Wat verder rechts kan men dan links afslaan in de Kulkadetstraat. We gaan nu richting een natuurdomeintje. We volgen gewoon de straat en komen uiteindelijk naast een laatste eigendom uit op een graspad/veldweg. Na een bocht naar rechts lopen we tussen 2 weiden in via een graspad met omheining aan beide zijden.

We hebben hier een mooi verzicht. Aan een knooppuntenpaal kunnen we dan links afslaan, via een draaipoortje. Het gaat nu in dalende richting naar een bosje. Daarna volgen we een smal, soms moerassig paadje dat terug stijgt en bij momenten zelfs redelijk stijgt. Wat verder komen we uit op de drukke Oudenaarde-Brakle N8 baan. Hier eventjes naar links via deze drukke baan voor zo'n 100 a 150 meter tot aan huisnummer 49. Hier kunnen we de drukke N8 oversteken en aan de overkant vinden we de Lindeberm.

Dit smalle paadje loopt tussen een omheining en omheining met stroom op. Wat verder vinden we twee draaipoortjes. Het paadje loopt niet altijd makkelijk, het is lopen op een ondergrond die min of meer afhelt naar links. Op een bepaald moment is het paadje zelfs versperd door een omliggende boom. Ofwel erover stappen ofwel eventjes over de omheining het veld in en dan terug op het paadje. Wat verder komen we uit aan een eigendom in de echte Lindeberm-straat. Deze licht dalende straat afwandelen tot we aan een kruispunt komen en hier uiterst rechts afslaan, via de Romeinse weg. Dit is een doodlopende straat maar er staat geen dergelijk verkeersbord. Wat verder gaat de weg over in een smal dalend paadje, lopend in de richting van de N8. Aan de N8 aangekomen, kunnen we die terug oversteken en aan de overkant onze wandeling gewoon verderzetten, rechts van een eigendom via een veldweg. Dit zou nog altijd de Romeinse weg zijn. Na een tijd komen we terug uit op een baan. Hier rechtdoor gaan en ietsje verder na een eerste eigendom aan de rechterkant, vinden we een smal wandelpaadje naar rechts, namelijk het Hansveldpad.

Aangekomen aan het einde van het pad, gaan we op de baan naar rechts en direkt terug naar links. We zitten nu in de Langakkerstraat. Deze straat samen met het Hansveldpad hebben we in het verleden al eens in tegengestelde richting bewandeld. We volgen deze stijgende asfaltweg tot we aan een knooppuntenpaal komen met richting aanduiding naar knooppunt 2. Hier rechts de akker in en wat verder afdraaien naar links, de veldweg volgend. We volgen de veldweg tot aan de overgang naar een baan. Hier na de eigendom op de linkerkant, vinden we een heel smal paadje naar links. Eventjes verder komen we dan terug uit op een straat, waar we rechts verder gaan. Wat verder komen we aan een langgerekt kruidpunt. We houden uiterst links aan, zodat we de Wolvenweg inlopen. Deze weg gaat na een laatste eigendom over in een paadje door een natuurplekje. Uiteindelijk komen we uit op een straat met links een voetbalveld. We gaan hier nu een bijkomend lusje maken en komen hier dan straks terug uit. Hier naar links en ter hoogte van het voetbalveld, kunnen we schuin rechts een baantje inslaan. Nog een goeie 100meter verder, volgt een volgende kruising, waar we ook rechts afslaan, via de Weistraat. Na een afslag naar links, die we niet nemen, gaat de baan over in een veldweg. Ook weer hier mooie verzichten in de richting LaHouppe en van het muziekbos Ronse. De veldweg draait dan af naar rechts en komt terug uit op een baan. Hier verder naar rechts. Deze straat kronkelt wat, we negeren een eerste zijstraat naar links en gaan tot we aan de 2de zijstraat naar links (de Rijstveldweg) zijn. Aan de rechterkant juist voor het witte huis, vinden we naar rechts een klein stuk weg die ietsje verder overgaat in een graspad. We slaan hier dus rechts in en gaan zo terug in de richting van het voetbalveld dat we daarstraks ook al zijn gepasseerd. Op het eind vinden we een merkwaardige boom.

Terug aangekomen op straat, in de buurt van het voetbaldveld, gaan we nu naar links. We lopen deze straat volledig af tot aan het volgende kruispunt, in totaal zo'n 500 meter. Aan het kruipunt met de Burreken-straat, een paar meter naar links gaan en dan vinden we rechts een heel smal paadje.

Het smalle paadje loopt aan de zijkant van een akker en gaat wat verder over in een gewone veldweg. Op het eind van deze veldweg, afslaan naar rechts, via de Perreveld-straat. Aan het volgende kruispunt, links aanhouden en verder wandelen tot we aan onze linkerkant aan huizen komen. Hier juist voor het eerste huis, vinden we naar links terug een veldweg. We hebben die eigenlijk ook al eens bewandeld. Nu gewoon deze veldweg volledig afwandelen. Op een bepaald moment (na zo'n 600 meter), slaat de veldweg af naar links en komt dan uiteindelijk uit in een klein doodlopend zijstraatje van de Perreveld-straat. Hier naar rechts en wat verder komen we uit in de Perreveld-straat. Aan deze kruising naar rechts. vanaf hier gaan we nu altijd rechtdoor, voor iets meer dan 1 kilometer, gewoon dit baantje blijven volgen tot in Zegelsem. Misschien niet de mooiste manier om af te sluiten, maar het is wel een rustig baantje en uiteindelijk de enige manier om terug in Zegelsem te geraken. We komen dan terug uit aan de drukke N8. De N8 oversteken en dan gewoon de pijl Zegelsem 1 km volgen naar de kerk van Zegelsem via een weg die snel overgaat in kasseien. Aan de kerk kruisen we de baan waarlangs de auto staat. Voor diegene die nog goesting hebben, kunnen we aan de overkant van de kerk, links van het oude gebouw met rode postbus, nog een paadje vinden, namelijk het Kloosterpad. We kunnen hier eventueel nog een klein lusje maken van zo'n 6oo a 700 meter en zo terug komen via de holleweg waarmee we de wandeling zijn mee gestart. Dus hier eventueel het kloosterpad volgen tot we aan een smal baantje uitkomen, daar naar rechts tot we aan de Holleweg uitkomen en daar terug naar rechts tot we terug uitkomen opde hoofdbaan door Zegelsem centrum in de buurt van de kerk.