Deze wandeling is zeker niet de mooiste natuurwandeling van de site. We gaan in hoofdzaak over verharde geasfalteerde wegen. Een groot gedeelte is echter verkeersvrij, vermits we stukken jaagpaden langs de Schelde en een omgevormd ex-treintraject naar fiets/wandelpad aandoen. De wandeling doet wel een paar natuurgebiedjes aan die zich voornamelijk situeren rond oude Schelde-armen. We starten de wandeling aan het archeologisch museum van Waarmaarde. De auto-weg ernaartoe loopt uiteindelijk dood ter hoogte van het museum en daar vinden we in het verlengde een veldweg. Deze loopt in de richting van Oudenaarde en loopt eigenlijk evenwijdig aan de Schelde. Er zijn ook grote werken aan de gnag in de buurt voor de bouw van een nieuw sluizen-complex. We wandelen deze veldweg tot het einde. Dan moeten we eventjes een oneffenheid overbruggen om op het jaagpad te kunnen komen. Vroeger kon men hier makkeliker door, misschien dat dit later weer hersteld zal worden eenmaal de werken van het sluizencomplex af zijn. Eventueel kon men ook enkele meters terug naar links afslaan, dan komt men uit op een straat (de Kapellestraat) waar men naar rechts verder gaat en altijd rechtdoor tot aan het kruispunt met de Kaaistraat en daar naar links in de richting van de grote baan tussen Waarmaarde en Kerkhove. Neemt men echter het traject via het jaagpad dan gaat men in linkse richting verder zodat de Schelde aan onze rechterkant ligt, tot we een straat opmerken naar links aan een fabrieksgebouw. Hier naar links, via de Kaaistraat en rechtdoor tot aan de grote baan tussen Waarmaarde en Kerkhove. Aan deze baan naar rechts, oversteken en juist voor de grens van de eigendom van de daar te vinden apotheker vinden we juist naast een woonhuis een betonpaadje naar links. Dit komt uit in een rustig straatje dat we rechtdoor volgen tot we uitkomen op de heel drukke baan N36, tussen Kerkhove en Anzegem. Hier (licht schuin) oversteken en aan de overzijde het smalle straatje rechtdoor volgen tot aan een splitsing of kruispuntje. Hier naar links en mee kronkelen via een heel rustig en afgelegen smal weggetje tot aan een T-splitsing met een woonhuis links op de hoek. Hier verder naar rechts, een tweetal bochten volgend en dan komen we dwars uit op de kasseien van de Varent-straat, goed gekend van de wielerwedstrijd E3-prijs. In de Varent naar rechts tot aan de drukke baan Kerkhove-Oudenaarde. Hier terug naar rechts, richting Kerkhove, via het fietspad aan de rechterkant. Dit is een minder stukje langs een drukke baan, maar nog geen 200m verder kunnen we links inslaan, via de Oude Plaats-straat.

We volgen dit straatje en wat verder aan een splitsing houden we we links aan zodat we uitkomen aan een kerkhofje. We gaan er rond tot we enkele meters verder uitkomen aan een natuurgebiedje aan een Schelde-arm. Hier kunnen we naar rechts via een paadje dat loopt tussen het water en een eigendom. Wat verder kunnen we dan verdergaan via een baantje in beton maar met strook gras in de midden. We gaan zo in de richting van de Schelde.

Aan het jaagpad aangekomen, naar rechts. We kunnen hier kiezen, ofwel volgen we het jaagpad in asfalt, ofwel volgen we een graspad dat juist rechts naast het jaagpad ligt. We gaan tot aan de brug over de Schelde, juist ervoor slaan we af naar rechts en gaan naast de brug naar boven. Op de weg aangekomen, steken we over en gaan dan over de brug over de schelde. We gaan naar beneden en voor het kruispunt om Berchem binnen te rijden, slaan we rechts af zodat we weer richting jaagpad langs de Schelde gaan, maar nu aan de andere kant van de Schelde dus. Beneden gaan we naar rechts, via hetjaagpad richting Oudenaarde. We volgen het jaagpad voor iets minder dan 2 kilometer. Ook hier kunnen we soms aan de zijkant in het gras wandelen, vnl, in de 2de helft. Dan merken we een klein baantje op aan de rechterzijde en hier ligt een andere oude schelde-arm. Paar meter verder is er een houten brugje waar we overkunnen gaan en dan kunnen we in linkse richting tussen een veld en de schelde-arm een heel smal paadje volgen, een gras/aarde-paadje.

Bij momenten is het redelijk smal en een beetje een moeilijke doorgang, bijv. in de zomer met gewassen op de akker. Na een tijd kunnen we links van ons het jaagdpad opmerken en daar is men dan ook op het einde van de linkerkant van de schelde-arm. Via de rand van een akker kunnen we nu naar rechts verder de oever van de schelde-arm volgen (Dit stuk verloopt veel beter !) en dit tot we terug uitkomen aan het smalle baantje dat kruist met het jaagpad. Hier verder naar links, weg van de Schelde. We volgen mee naar links en rechts en komen daan uit in een straat waaar we naar links gaan en vervolgens de eerste straat naar rechts, zodat we uiteindelijk uitkomen op de drukke weg tussen Oudenaarde en Kluisbergen. Hier oversteken, naar rechts en direct naar links de Kasteelstraat in. Een kleine 300m verder kruisen we een oud spoorweg-traject dat is omgevormd tot een wandel en fietspad. Dit betreft de oude spoorweglijn nr 85, tussen Herseaux (Frankrijk) en Leupegem. Dit is een kaarsrecht geasfalteerd pad, misschien niet zo aantrekkelijk maar wel autoverkeersvrij. We gaan hier afslaan naar rechts en het oude treintraject volgen in de richting van Kluisbergen, dit voor zo'n 4,5 km.

Na een 2-tal km kruisen we Berchem, maar gaan gewoon rechtdoor verder. In totaal kruisen we 6 wegen. Onderweg kunnen we nog originele sporen opmerken van de spoorlijn 85. Dit is voornamelijk in Ruien, in de buurt van de voormalige Electriciteits-centrale, die is afgebroken in 2017.

Waar we voor de 5de keer een straat kruisen, kunnen we rechts van ons een rond punt opmerken. Nog 2 straten verder en we moeten afslaan. Waar we voor de 7de keer een weg kruisen, slaan we af naar rechts. Dit is waar we aan onze linkerkant een redelijk lange muur zijn gepasseerd van een ouder fabrieksgebouw. We volgen de straat tot waar we een andere weg dwarsen, hier naar links en de zijkant van de weg volgen en meedraaien en over de brug over de Schelde lopen. Verder de baan volgen en een paar tientallen meters voor een eerste huis (na de brug) aan de linkerkant met juist ervoor een doodlopende straat naar links, kunnen we rechts van onze weg een veldweg opmerken. Deze gravé-veldweg volgen, na een tijd maakt hij een grote bocht naar links, wat verder dan nog een rechte bocht naar rechts en ene naar links en komt dan uit naast een volgende schelde-arm. Dit pad langs het water blijven volgen en dan passeren we een alleenstaand woonhuis en wat verder komen we uit op een parking.

Hier linksaf via een baantje, over een beek gaan, de straat naar rechts negeren en juist voor het eerst volgende huis op de rechterkant, vinden we een betonpad. Dit pad volgen richting centrum Waarmaarde. Uiteindelijk komt men uit op een gravé-baantje aan nieuwbouwhuizen. We gaan hier naar links verder en het wordt dan een smal paadje tot we uitkomen op de baan tussen Avelgem en Kerhove. Naar rechts verder, tot aan het volgende kruispuntje, oversteken en de straat naar links (de Nieuwstraat) inslaan. Deze straat volgen, op een bepaald moment in een bocht is er een splitsing doch hier rechts aanhouden, tot na huisnummer 43A op de rechterkant. Hier afslaan naar rechts, via een brede gravé-weg. Op 't einde vinden we huisnummer 45, we kunnen rond dit huis meedraaien. Men zit nu in een woonwijk. Rechts van huisnr 13 loopt er een betonpad in de richting van Waarmaarde. Dit komt terug uit op de baan Avelgem-Kerkhove. We steken terug over en vinden naast huisnr 397 een volgen paadje. We volgen dit tot achter de kerk van Waarmaarde. Aan onze kllinkerkant vinden we daar een huis en een kerkhof. Tussen dit huis en het kerkhof viden we een soort van grasperk met 2 rijen bomen. We kunnen nu verder tussen die 2 rijen bomen en dit paadje komt uit juist voor het museum van de Leiestreek of het Regionaal Archeologisch museum van de Schelde. Aan het begin van dit gebeid stond de auto geparkeerd.