We vertrekken aan de kerk van Velzeke aan de kant van het Parochiaal Centrum. Naast het Parochiaal centrum vinden we een paadje dat wat verder via trappen afdaalt tot in de Lippenhovestraat. Hier naar links tot we ietsje verder naar rechts een wandelpaadje kunnen volgen dat we al eens in de Zwalm wandeling ook hebben, zie Wandeling 17 : Zwalm - duur : ± 4 uur. Aan een 2-sprong slaan we rechts af tot we terug een straat dwarsen. Hier naar links. Deze straat gaat na de huizen over in een dalende aardeweg. Op een bepaald moment komen we aan een brugje over een stromende beek. Over de brug naar links en links aanhouden. Deze, eventueel redelijk drassige veldweg, leidt naar een natuurdomeintje. Het paadje draait af naar links. Hier aan onze rechterkant kunnen we, als we goed kijken, een 2-tal plassen opmerken. Eventueel kan men er rondgaan, er is een paadje rond. Het gewone wandelpad draait af naar rechts en verloopt dan min of meer recht verder. Wat verder komen we uit naast een huis. Hier gewoon meedraaien naar links en we komen terug op de baan uit, in de Koedreef. Aan het volgende kruispunt, naar rechts, via de Blarenhoek. Dit stukje hebben we ook al gedaan in de Zwalm wandeling. We wandelen tot het eind, dan naar rechts in de Velzekestraat en iets verder na het passeren van de Jan Lippens Taverne aan de linkerkant en een visterrein aan de rechterkant, slaan we rechts een natuurdomein in. Dit is hetzelfde trajekt als in de Zwalmwandeling. We kunnen de bijkomende lus naar links weglaten sinds we dit al bewandeld hebben. We wandelen dus gewoon door. Na een brugje kunnen we kiezen, de veldweg volgend of vlak naast de stromende beek een smal paadje volgend. Uiteindelijk komen beiden terug samen in de buurt van een kruising. Hier naar links in de richting van een woning/boerderij via een licht stijgende aardeweg.

Aan de boerderij, kunnen we gewoon verdergaan en de straat naar rechts negeren. We komen nu terug op een licht stijgende veldweg die leidt naar het voetbalveld van Strijpen. Onderweg is er nog een samenvloeing met een veldweg van links, doch die kunnen we negeren. Aan het voetbalveld aangekomen, steken we gewoon een smal baantje over en gaan aan de overkant gewoon verder via een veldweg. Het is tevens, in het begin, een toegangsweg naar de parking voor de voetbalbezoekers. Uiteindelijk komen we uit op de baan Strijpen-Zottegem. Hier gaan we verder naar links. Dit is een wat drukkere baan, het is de bedoeling om nog een aantal wandelpaden af te wandelen die te vinden zijn ten westen van Zottegem. Vanaf nu gaan we meer op straten wandelen, hier en daar afgewisseld met wandelpaden. We wandelen zo'n 400m, en slaan dan links af in de Molenkouter straat. Hier, zo'n 300m wandelen tot juist voor nummer 107. Daar kunnen we naar links een veldweg nemen. De veldweg gaat uiteindelijk over in een heel smal paadje tussen 2 afrastering en leidt naar een woonwijk. Aangekomen aan de huizen aan een straat, verder naar rechts. We wandelen zo'n 300meter en slaan af naar links. Nu voor zo'n halve kilometer deze weg volgen die ons terug in de richting van Velzeke brengt. We passeren de Slavenweg(links) en negeren de weg naar rechts en passeren ook de Moorweg(links) en hier vinden we achter het laatste huis op de rechterkant een wandelpad, Vijfolmen genaamd. Zo gaan we nu terug richting Zottegem centrum. aan een kruising, naar links. Ietsje verder, waar de baan afdraait naar rechts, gaan wij rechtdoor en komen dan uit in een woonwijk met een klein pleintje in de midden. We wandelen verder en nemen de eerstvolgende straat naar rechts. Wat verder komen we aan een soort nieuwe verkaveling. We gaan hier naar rechts en na een paar huizen volgen we mee naar links en daar op 't eind, waar het straatje afdraait naar links, vinden wij aan de rechterkant een brede aangelegde wandelstrook, die we volgen tot we wat verder een straat kruisen. Naar links en de volgende afslag, juist aan een kapelletje, naar rechts in de Leirensweg. Dit baantje afwandelen en zijwegen negeren tot we terug dwars op een straat uitkomen. Hier oversteken en aan de overkant vinden we terug een smal grindpaadje. Dit brengt ons terug op de zijbaan van de N454, waarvan we daarstraks al een stukje hebben gedaan. We gaan hier verder naar rechts, komen aan een kruispunt, steken dit gewoon over en zetten onze wandeling, nog steeds via de Molenkouter straat. Naast huisnummer 88 aan de linkerkant, vinden we terug een smal wandelpaadje.

We negeren wat verder de afslag naar links en draaien licht mee in rechtse richting. Na een haakse bocht komen we wat verder uit op een soort ingesloten baan. Het is er niet verkeersvrij doch het is ook geen straat met normaal verkeer. We gaan naar rechts en komen dan aan een kruispunt, waar we uiterst links volgen. In feite is dit terug de N454 waar we al een stukje van hebben gedaan. We passeren een paar gerestaureerde nieuwbouwen en vinden zo´n 100m verder aan de rechterkant naast huisnummer 66 een volgend smal paadje. Na dit te hebben afgewandeld, komen we uit aan het Atheneum. Hier verder naar rechts, maar wel dichtst aan de kant van het Atheneum, namelijk via de Wurmendries. Dus de weg volgend links liggend van het kleine pleintje tussen de splitsing Wurmendries-Steenakkerweg. Wat verder komen we aan een splitsing, waar we min of meer rechts afslaan, nog altijd via de Wurmendries. Deze weg gaat wat verder over in een minder oneffen weg met hier en daar wat putten. Zo´n 700 a 800 m na de laatste splitsing komen we dwars uit op de Eekhout straat. Hier verder naar rechts. We passeren een linkse zijstraat (Traveins), maar gaan nog wat verder tot naast huisnummer 119. Daar vinden we een smal paadje dat naar een soort natuurdomeintje leidt. Het passeert wat verder vlak naast een woning met links een kleine akker met vriendelijke en aanhankelijke ezel en gaat dan over in min of meer een bospaadje.

Uiteindelijk passeren we terug een woning en volgen verder via een veldweg, in de richting van de spoorweg. Voor de spoorweg draait de veldweg af naar rechts en komt uit op een kleine verbindingsweg van Sint Goriks Oudenhove naar Strijpen. We gaan naar rechts volgen, richting Strijpen. Wat verder passeren we de Borresmolen.

We gaan verder tot aan de N454. Hier even naar rechts en dan naar links, het straatje volgend links van de kerk van Strijpen. Dan afslaan naar links via de baan en wat verder kunenn we naar links een smal paadje volgen die dwars uitkomt op de toegangsweg naar het kerkhof van Strijpen. Naar rechts richting kerkhof en links van het kerkhof vinden we een smal paadje. Dit smalle paadje komt uit op de Vollander veldweg, waar we naar links verdergaan. We passeren wat verder een aardeweg aan de linkerkant en nog ietsje verder passeren we een afslag naar rechts. Hier kunnen we eventueel de wandeling ietwat wijzigen. Gaan we hier verder dan moeten we nog door een stuk dat aangegeven staat als privé, maar onderweg is er niets te vinden van eigendommen op het privé-stuk. Wensen we dit niet te doen, dan moet men hier rechts afslaan en blijven volgen tot men uitkomt op een baan Velzeke-Strijpen. Deze veldweg stijgt eerst en daalt dan terug af. Het is het omgekeerde van in de wandeling te Zwalm. Wordt er beslist de uitgestippelde wandeling wel te volgen en dus door het stuk te gaan dat gemarkeerd staat als privé, dan gaan we hier rechtdoor, in de richting van een iet of wat merkwaardige boom. Aan de boom aangekomen volgen we de hoofdrichting van de veldweg en draaien dus mee in rechtse richting. Uiteindelijk komen we in de buurt van een boerderij terug op de baan uit, in buurt Knutsegem. Hier naar rechts, zo´n halve kilometer het rustige baantje volgend. Dan draait de baan haaks af naar links. We gaan hier echter naar rechts verder in een doodlopende straat. Na een laatste huis te zijn gepasseerd gaat de weg over in een veldweg. Een goeie 100 meter verder kunnen we afslaan naar links via een veldweg. Er staat echter dat dit een privé-weg is. Waarom dit er staat, midden de akkers, is mij onduidelijk want tot aan het eind van dit stuk veldweg is er niets anders te vinden dan akkers. Dus helemaal geen bewoningen of boerderijen of andere eigendommen. Indien men hier toch niet door wilt gaan, kon men bij het begin van de Vollander veldweg afslaan naar rechts, zoals enkele lijnen terug werd aangegeven. We gaan hier echter door, maken een bocht naar rechts, dan weer naar links en komen uiteindelijk uit op de veldweg die leidt naar Velzeke centrum en dit is tevens de veldweg waar men ook over wandelt indien men de alternatieve route heeft gekozen om het privé-stuk niet te doorlopen. We dalen af in de richting van de baan Strijpen-Velzeke. Op de baan blijven we aan de linkerkant en wat verder is er naar links een zijsprong. We verlaten hier dus de gewone baan en nemen dit zijstukje met links een eigendom en rechts een klein graspleintje. Waat het kleine weggetje naar rechts begint af te draaien, om terug met de hoofdweg samen te vallen, kunnen we naar links een paadje vinden, genaamd Herenput. We volgen dit soms drassig paadje dat uitkomt op de Knutsegemstraat, in de buurt van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Franciscus. Op de baan naar links, tot waar er rechts huizen staan. Daar naar rechts, voor de huizen lopend. Dit weggetje loopt achter het psychiatrisch ziekenhuis en gaat wat verder over in een smal stijgend paadje.

Dit smalle paadje komt uiteindelijk uit op de Paddestraat, welgekend van de Vlaamse wielerklassiekers. We steken die kasseibaan over schuin naar rechts en vinden aan de overkant een volgend kasseibaantje, de Molenlos. We wandelen dit af tot aan de drukke baan N46. Hier naar rechts, een goeie 100m en dan terug afslaan naar rechts via de Doolbosweg, richting Velzeke centrum. We komen dan uit, eigenlijk aan het begin van de Paddestraat met een plein iets verder voor ons. We gaan hier naar links, naar de krantenwinkel op de hoek. Aan de hoek met die krantenwinkel, kunnen we nog een klein straatje inlopen en dit gaat over in een wandelpaadje, dat afdraait naar rechts. Wat verder dwarsen we dan een smal straatje, waar we naar rechts gaan en komen zo terug uit op de parking rond de kerk van Velzeke.