Dit is een heel mooie wandeling via praktisch allemaal niet-gemotoriseerde wegen. Het aantal kilometer gemotoriseerde wegen bedraagt nog geen anderhalve kilometer, en dit bestaat dan voor een deel uit het centrum van Sint-Maria-Oudenhove en een stuk Berendries die we hebben moeten onvoorbereid volgen als gevolg van het feit dat een lokale landbouwer blijkbaar beslist heeft een traktorpad op te doeken, dat nochtans op de topografische kaart staat aangeduid. Naast nog een paar honderd meter heel rustige overgangsbaantjes, bevinden we ons voor de rest constant op veldweggetjes, natuurdomeinen of wandel-en fietspaden. Hier en daar kruisen we ook trajekten van de GR.

We kunnen de wagen parkeren op de parking voor de kerk of langs de baan waarlangs het café Huys Te Oudenhove ligt, dat zich op een hoek bevindt, ook voor de kerk. We starten de wandeling aan het café op het Kruiswaterplein en gaan tegen de rijrichting in en met het café rechts van ons. Enkele tientallen meters verder, aan het eind van de parking langs de weg, kunnen we links een heel klein paadje vinden naar beneden, het Alleeken genaamd. Er staat ook een GR-teken. We volgen dit paadje tot aan een baan en kruisen die, waarbij we aan de overkant terug een paadje kunnen nemen. Wanneer we terug uitkomen op een baan, gaan we naar links een stukje baan volgen. We komen op een kruispunt, waar we naar rechts verdergaan. Ongeveer een 300 meter verder, kunnen we naar links afslaan waar we uiteindelijk een graspad vinden tussen de maisvelden. Het paadje loopt omhoog en waar het boven kruist met een traktorweggetje, gaan we heel scherp naar links afdraaien. We nemen niet het traktorweggetje, maar terug een graspad naast de akker, richting Sint-Goriks-Oudenhove.

Aan die kruising hier gaan we straks nog eens voorbijkomen via het traktorweggetje. Het graspaadje dat we nu volgen is wel redelijk moeilijk begaanbaar. We komen nu uiteindelijk uit op de Sint-Goriksstraat, het verlengde vanwaar we de wagen hebben geplaatst. Nu naar rechts, wat verder passerend aan het Ontmoetings Centrum van Sint-Goriks-Oudenhove en onmiddellijk na dit gebouw, naar rechts een traktorbaantje volgend dat passeert waar we daarstraks al waren voorbijgekomen. We volgen het traktorbaantje verder tot aan een baan waar we een kruisbeeld vinden naast een alleenstaande boom, dwarsen die baan en gaan aan de overkant terug een traktorbaantje verder volgen.

We komen dan uit op een samenkomst van een 4-tal straten waar men het café de Zavelput links van ons kan vinden. Ietsje doorgaan in de Verrendries straat en dan naar rechts een veldweggetje volgen. Dit zou de Wolvenhoek heten. Dit stijgt en op het hoogste punt hebben we een heel mooi verzicht op de Zwalm-satreek, waarna het weggetje terug afdaalt.

Wanneer we we blijven volgen, komen we uiteindelijk uit op het Mijnwerkerspad, een oude spoorlijn die tot begin jaren 60 heeft bestaan. We volgen nu het mijnwerkerspad naar links en dit voor zo'n halve kilometer. Wanneer we langs het pad witte betonnen paaltjes opmerken, gaan we juist na die paal, naar links het mijnwerkerspad verlaten en een heel smal paadje volgen. Wat verder merken we een gebouw op aan de linkse kant en juist erna, vinden we een heel smal weggetje rechts van het baantje, tussen een bewoning en een akker.

Dit smalle weggetje komt wat verder uit op de Langedries-straat, die we enkele tientallen meters volgen naar rechts om dan terug naar links een veld- weggetje in te slaan. Dit afdraaiend veldweggetje gaat verder over in de Boterhoek-straat. Aangekomen aan een rij bewoningen, kunnen we tussen de eerste twee bewoningen aan de linkerkant een graspaadje vinden. We volgen dit kronkelend weggetje dat er heel moerassig kan bijliggen en uiteindelijk versmald langs een akker verderloopt.

Op een bepaald moment komen we aan een T-punt, waarbij de GR naar links verdergaat. Wij vervolgen onze weg naar rechts. Niettegenstaande hier niets aangegeven staat moeten we ietsje verder door een stukje bos dat blijkt privé-bezit te zijn. Er is echter niets afgesloten. Indien men dit niet wenst te doen kan men hier aan de T-splitsing, de GR volgen naar links. Dit alternatief maakt dan wel gebruik van een stukje gewone baan. Dan passeer je langs een bewoning/boerderij en wat verder komt men dan uit op de Langendries. Die baan naar rechts volgen, tot aan een 90 graden bocht naar rechts en dan verder tot wanneer de baan afdraait naar links en waar we in de bocht een grind-weggetje vinden naar rechts. Dit weggetje inslaan. Decideren we het alternatief niet te volgen, dan gaan we zoals reeds gezegd naar links. Dit is een pad vol gras. We passeren aan een soort vijvertje en wat verder komen we in een stukje bos voor zo'n kleine 150 meter. Op het eind, vinden we een grindbaantje dat we blijven volgen. Waar het grind-baantje een bocht maakt naar links, vinden we naar rechts een heel smal paadje tussen het hoge gras.

Dit passeert langs een aantal hangars en achter een aantal bewoningen. Bij een kleine splitsing, rechts aanhouden en blijven volgen tot aan de Boterhoekstraat. De baan kruisen en aan de overkant verdergaan. We komen uiteindelijk uit op een traktorbaantje dat leidt naar een aantal bomen met zitbank en kapelletje tussen de akkers in. Het was uiteindelijk de bedoeling hier af te slaan naar rechts via een ander veldweggetje, doch dit blijkt echter niet meer te bestaan. Om de wandeling te kunnen verderzetten volgen we de veldweg die langs de bomen licht afdraait naar rechts tot aan de Berendries. Straks gaan we hier dan in omgekeerde richting nog eens passeren. Op de Berendries naar rechts voor zo'n goeie 400 meter.

Na een huis of 2 aan de rechtse kant, kunnen we naar rechts een klein baantje inslaan. Juist achter huisnummer 7, kunnen we een heel smal paadje nemen naar links. (Eigenlijk moesten we oorspronkelijk hier aan de rechterkant van de baan uitkomen, als de boer de veldweg had laten bestaan.) We komen uit op een kruising waar we links verdergaan. We zitten nu in een beschermd gebied van Natuurpunt. We volgen het pad dat met een boog door het gebied loopt. Uiteindelijk komen we terug uit in de Boterhoek-straat. We vervolgen de weg naar links en een kleine 100 meter verder terug afslaan naar links. Er wordt melding gemaakt van een gevaarlijke afdaling na een bocht. Dit weggetje kronkelt naar beneden en op een bepaald moment komen we aan de Zwalm- beek uit. Hier treffen we weer een Natuurpunt-gebied aan.

In plaats van het weggetje naar links verder te volgen slaan we rechts af en volgen langs de beek. We passeren een huis aan de overkant van de beek en kunnen, als we goed kijken, er een bruggetje aantreffen. We wandelen echter verder langs de beek tot wanneer we aan een smal betonnen bruggetje aankomen. Hier steken we de beek over en gaan rechtdoor verder langs de mais richting Mijnwerkerspad. Voor het mijnwerkerspad loopt er parallel een tweetal stroken. We gaan hier naar links en lopen rechtdoor tot we een baan moeten kruisen. Oversteken en het mijnwerkerspad aan de overkant verder volgen. We zitten nu in Michelbeke. We gaan verder tot aan de kruising met een volgende baan. Dit moet dan de Kasteeldreef zijn en schuin links voor ons merken we het gebied op van het kasteel van Lilare. We gaan hier kort die baan naar links volgen en enkele tientallen meters verder, gaan we na het passeren van een beekje naar links het veld weer in. We volgen het pad dat wat verder de zijkant volgt van een bosje. Het pad kan er op een bepaald moment ook tijdelijk heel drassig bijliggen. Nog verder begint het geleidelijk stevig te stijgen. We worden nog getrakteerd op oude kasseistenen en wat verder op verbrokkelde asfalt.

We komen uiteindelijk weer uit in een bewoond gebied en aan een kruispunt gaan we afslaan naar links, en volgen die baan tot we weer uitkomen aan de Berendries, het punt waar we daarstraks ook al noodgedwongen dienden te passeren. We steken de Berendries over en vervolgen aan de overkant het veldweggetje. Terug aangekomen aan de bomen met zitbanken en kapelletje, lopen we nu schuin rechts langs de akker richting Sint-Maria-Oudenhove. Dit wordt uiteindelijk een heel smal niet gemakkelijk begaanbaar pad. Wat verder komen we uit in de straten van Sint-Maria-Oudenhove. De eerst volgende straat naar rechts (de Processieweg) slaan we in. Aan het volgende kruispunt steken we de N462 over en gaan rechtdoor. Een goeie 100 meter verder vinden we rechts de Pinkweg. We slaan hier in en al gauw wordt dit een heel smal sterk dalen paadje. benden volgen we terug de weg naar boven We kruisen terug een straat, steken over en volgen de doorschietweg, een smal weggetje tussen de bewoningen. Wat verder kruisen we terug een straat en vervolgen aan de overkant het weggetje verder. We komen uiteindelijk uit op een open groene vlakte. aan het einde van een betonnen omheining slaan we links af en volgen een graspaadje liggend tussen de betonnen omheining en de akker. We gaan richting centrum Sint Maria Oudenhove en komen uit in de Lilarestraat. We vervolgen onze weg naar rechts, kruisen terug de N462 en volgen aan de overkant verder een veldweggetje. De aanduiding dat dit privé is geld niet voor voetgangers en fietsers. Het pad draait af naar links en aan een kerkhof slaan we af naar rechts via een graspad. We blijven dit volgen, gaan door een soort houten afbakening, volgen een smal pad tussen prikkeldraad en komen uiteindelijk uit op een stuk aangelegd houten pad. Wat verder arriveren we aan een huis gelegen aan een baantje met vermelding "openbare wandelweg", waar we naar links gaan. Dit wordt terug een veldweg of traktorbaan. We blijven dit rechtdoor volgen. Aan bewoning aangekomen moeten we meevolgen eerst naar rechts en dan weer naar links en dan kruisen we terug een hoofdbaan. We steken over en gaan aan de overkant verder, tussen een soort boerderij en een bewoning. Het pad kronkelt en aan splitsing vinden we een groep van hele hoge bomen rechts van ons. Hier gaan we rechts verder, dus langs die hoge bomen die rechts van ons liggen. Het veldweggetje gaat nu over in een soort afgemaaid groen wandelpad, dat niet echt makkelijk wandelt.

Dit loopt richting Sint-Goriks-Oudenhove. Het maakt een eerste keer 2 scherpe bochten na elkaar en wat later draait het nog eens scherp naar links langs een boerderij. We komen uit op de baan niet ver van het Ontmoetings Centrum. Nu nog een 100-tal meter naar rechts tot aan de auto.