Deze wandeling bestaat eigenlijk uit een 2-tal delen. Eerst wandelen we een hele hoop platte paden af in het dorp Ruien, waar het van verzadigd ligt en vervolgens trekken we het Kluisbos in. Het dorps-gedeelte is redelijk plat, in het Kluisbos echter gaat het voortdurend op en neer.

We starten de wandeling aan de kerk van Ruien waar men tevens de auto kan parkeren. Met de kerk achter ons, lopen we aan de rechtse kant van het Ruienplein, langs salons Orcidee, richting straat. We steken de straat lichtjes schuin over en tussen 2 gebouwen vinden we voor ons een paadje. Het paadje draait af naar links en ietsje verder naar rechts. Wat verder komen we aan een T-splitsing, waar we naar links gaan. Straks passeren we hier nog eens. De eerste afslag die we rechts onmiddellijk tegenkomen negeren we en we nemen de tweede naar rechts.

We lopen dus niet tot aan de straat. Eerst wandlene we langs een veld en dan kronkelt het pad wat en vervolgens komt het uit op een straat. Hier houden we volledig rechts aan zodat we in de Grotweg terechtkomen. Dit doodlopend straatje passeert aan een grot en gaat vervolgens over in een paadje, dat uitkomt op een T-splitsing waar we daarstraks hebben gepasseerd. We gaan nu naar links. Juist voor een school-gebouw, slaan we links af. Dit paadje loopt grotendeels tussen de akkers en komt uit op de Hoogweg.
Het volgend geplande paadje blijkt niet meer te bestaan, zodat we in de Hoogstraat naar rechts afslaan richting rond punt. Enkele meters voor het rond punt, tussen het commerciele punt op de hoek en een soort boerderij, kunnen we naar rechts weeral een paadje vinden. Na zo'n 250 meter, wanneer het paadje lijkt af te buigen naar rechts, kunnen we naar links afslaan. Zo komen we uit op de Wuipelstraat, de hoofdbaan om van het Ruienplein met de auto naar de top van de kluisberg te gaan. We steken de straat over. Hier hebben we 2 opties. Ofwel wandelen we een 50-tal meter naar links waar we aan een huis komen waarbij staat dat de toegang privé is. Het is echter niet privé want we kunnen een klein paadje nemen rechts van het huis dat een paar tientallen meters verder afdraait naar rechts en direkt weer naar links en zo nog voorbij een paar huizen loopt en zo weer uitmondt op een ander paadje. Hier dan verder naar links. Ofwel, als tweede optie, indien men dit liever niet doet, stapt men in de Wuipelstraat naar rechts, tot eind van de baan, dan naar links de Grote Herreweg in, en zo'n 100 meter verder vinden we naar links een nieuw paadje. Als we optie 1 hadden genomen komen we uiteindelijk uit op dit paadje. Wat we ook nemen, we komen na wat kronkelen uit in een bocht in de Buissestraat. We gaan verder naar links en steken ook die straat over. Voor het laatste gebouw voor het ronde punt, is er rechts opnieuw een paadje te vinden. Dit komt terug uit op de Buissestraat. We steken over, gaan eventjes naar rechts en slaan de Marvijlestraat in. Na zo'n 180 meter vinden we een volgend paadje naar links. Dit is ongeveer tegenover het laatste huis aan de overkant. Het paadje slaat schiun af naar links en dan komen we aan een splitsing. Hier de linkse kant nemen. Zo komen we terug uit op de Buissestraat. We steken die andermaal over en aan de overkant vinden we weeral een paadje, dat naar een nieuwe woonbuurt leidt. Eenmaal terug op de doodlopende straat die tussen de alleenstaande huizen loopt, volgen we die straat naar rechts en waar er een afslag is naar links en een heel klein stukje naar rechts, gaan we naar rechts. We komen weer uit op een paadje dat aflsaat naar links en wat verder uitkomt op een straat.

Hier naar links en onmiddellijk in de bocht de straat niet meer volgen maar het weggetje nemen aan de linkerhand, dat nu loopt achter de tuinen van de alleenstaanden huizen. We komen uit op de Poletsestraat. Hier eventjes naar links en na het passeren van een tweetal huizen, vinden we aan de rechterkant, juist naast een huis, terug een paadje. Dit kronkelt zich een weg tot aan de Vogelzang-straat. Hier verder naar rechts, richting Kluisbos. Deze doodlopende baan stijgt geleidelijk. Vanaf nu situeert de wandeling zich verder in het Kluisbos en gaat het voortdurende afwisselend op en neer. Aangekomen aan de rand van het bos, stellen we vast dat ruiters toegelaten zijn, maar wandelaars niet. We negeren dit eigenaardig teken want ietsje verder komen we uit op officiële wandelpaden. Het bosweggetje passeert aan de achterkant van het open zwembad van Kluisbergen. Vanaf hier stopt het stijgen. Juist na het domein van het zwembad, komt een wandelpad van rechts. We gaan echter gewoon verder het pad volgen. We kunnen vanaf nu ook de aanduideing T1 volgen. Het pad buigt af en komt aan aan de "liefdesbron".

Hier gaan we verder naar rechts. Vanaf hier gaat het weer in stijgende lijn. Het te bewandelen pad loopt juist rechts van een oud lagergelegen pad dat waarschijnlijk te kampen heeft met wat aardeverschuivingen bij nat weder. Links van ons merken we een mooi zicht op de hellingen van het Kluisbos. Wanneer het pad weer meer begint plat te verlopen, kruist een pad van rechts onze weg. We blijven echter gewoon het bosweggetje volgen. Ietsje verder komt er nog aan paadje van rechts. We blijven ons weggetje vervolgen, zien links van ons het restaurant de Vierschaar verschijnen en komen uiteindelijk praktisch uit op de hoofdas die door het Kluisbos loopt tussen de Toren van het Kluisbos en de Knokteberg. We gaan naar het gebouw van de Vierschaar tot aan het terras en juist ervoor slaan we af naar links. We lopen dus tussen het speelterrein links van ons en het restaurant rechts van ons. Vanaf hier gaat het pad terug in dalende lijn en links van ons hebben we terug een mooi zicht op een soort bos-dal. Wanneer we bijna aan het einde van het bos komen, verloopt het terug platter. Ietsje voor het einde van het bos, vinden we rechts een bospad, afgesloten door een dwarsbalk en er staat een uithangbord met vermelding van Pensemont. We kunnen naast de barriere/dwarsbalk lopen en het paadje in het bos volgen.

Aan een eerste duidelijke splitsing vervolgen we de wandeling naar links. We volgen nu eigenlijk het gele driehoekje. Het bosweggetje stijgt nu weeral en daalt dan weer. We apsseren ook een paar paden aan de linkerkant die niet toegankelijk zijn. Er volgt dan een nieuwe splitsing, met enerzijds een smal paadje dat rechtdoor loopt en anderzijds een afslag naar rechts . We kiezen hier de rechtse afslag. Hierbij kunnen we dan rechts van ons een soort herdenkingspaal opmerken voor Yvan Billemon en wat verder zien we een chalet. Aan het chalet aangekomen slaan we linksaf, nog altijd het gele driehoekje volgend. Dit stuk bosweg verloopt min of meer plat, alleen het laatste stukje daalt en stijgt lichtjes. We komen nu terug uit op de hoofdas Toren-Knokteberg, lopend dwars door het Kluisbos. We gaan verder naar rechts, terug richting Vierschaar. Ietwat verder is er een pad met barriere naar links. Er staat echter aangegeven dat het jachtterrein is en dat het verboden is te betreden. Toen wij de wandeling deden, zagen we echter vanuit tegengestelde richting een groep wandelaars afkomen, zodat we dan besloten om ook hier verder te wandelen. Links afslaan dus en gewoon het pad volgen. Op een bepaald moment moet men onder een soort opgestapelde takken lopen. Een kleine 300 a 400 meter verder komt men uit in de buurt die noemt Horlitin. Hier dan gewoon het weggetje volgen, tot men rechts voorbij de Rue de la Sabliëre passeert en dan ietsje verder afslaan naar links, Rue de la Cavée. Een andere keer dat we passeerden aan die barriere aan de ingang van het jachgebied, hoorden we wel duidelijk dat er personen aan het jagen waren. Indien men dit stuk dus niet wilt doen, kan men best de hoofd-as richting Vierschaar verder volgen tot aan de Vierschaar. Deze weg stijgt weer en men kan ook links vlak naast de omheining lopen, zodat men niet op het hoofd-pad moet wandelen. Jammergenoeg is gemotoriseerd verkeer hier toegelaten en soms passeert er wel een auto of quad. Onbegrijpelijk ! Recht tegenover de Vierschaar kan men dan naar links afslaan, afdalend via Rue de la Sabliëre. Straks komen we hier in tegengestelde richting nog eens terug. We dalen het weggetje volledig af tot we een andere weg dwarsen. Dan verder naar rechts en ietsje verder naar links, Rue de la Cavée. We zijn nu terug op hetzelfde punt als zouden we door het jachtgebied zijn getrokken. We dalen af tot we aan huizen komen en het paadje een weg is geworden. De weg draait af en splitst zich. De hoofdweg gaat naar links, maar wij vervolgen naar rechts. Een paar meter verder na het laatste huis, moeten we afslaan, rakelings aan de tuin van de bewoning.

We volgen nu een paadje dat terug recht naar het kluisbos loopt. Op een bepaald moment begint het sterk te stijgen en moeten we zelfs enkele trappen doen. We komen uiteindelijk terug uit op de Rue Verte Voie en gaan verder naar rechts. we passeren terug waar we de Rue de la Cavée hebben ingeslagen maar gaan nu nog ietsje verder en slaan dan links af in de rue de la Sabliere. We komen aan een barriere, juist na die barriere kunnen we links een paadje nemen. Dit is ook voor een stuk een te volgen mountainbike-circuit. Links van ons liggen wat huizen. Ietsje verder tijgt het pad plots heel fel. Bovengekomen gaat men ietsje verder en kruist men een pad. Men moet een paar passen naar rechts doen en dan het pad kruisen om de weg te kunnen verderzetten. Vanaf hier kan men ook rode pijlen zien staan op de bomen. In dit gebied zijn er blijkbaar werkzaamheden aan de gang want veel wordt omgekapt. Het pad daalt eerst en stijgt dan weer en bij nat weer kan het wel wat moerassig zijn. Waar het pad terug meer platter is, kruisen we terug een met een ander pad. We zien nog altijd rode pijlen, maar nu zien we ook GR tekens opduiken en aanduideing van wandeling T1. We dalen en stijgen weer wat. Kort daarna zien we een afslag van T1. We negeren die en gaan gewoon verder. Nog wat verder terug een afslag voor T1. Weerom negeren en verder gaan. Blijven rode pijlen volgen. Het daalt en stijgt weer wat. Wat verder komen we weer samen met het trajekt van wandeling T1. We passeren nu vlak naast een omheining. We blijven die omheining volgen en volgen nu wandeling T1 niet meer, maar blijven langs die omheining. We passeren aan een soort minivoetbal veld. Het daalt dan weer en waar het weer begint te stijgen gaan we de omheining niet meer volgen maar rechtdoor een pad volgen. Dit pad is misschien niet al te duidelijk, maar we gaan gewoon verder rechtdoor omhoog. Het stijgt hier weer heel stevig. Boven komen we dwars op een andere route. We gaan hier naar links en paar meter verder merken we een huis op. Hier gaan we naar rechts in de Chemin du Bois en volgen dit pad langs de omheiningen van de woningen. We lopen dus met links de woningen van ons en rechts het bos. Wanneer het weggetje zich als het ware eventjes splitst aan een groot gebouw, vinden we naar links een heel smal paadje met als indicatie GR 5A Zuid. Hier kunnen we naar rechts dwars door het bos en sterk stijgend richting taverne de Toren in het kluisbos. Eventueel kan men nog een klein beetje verdergaan en dan naar rechts een soort geimproviseerde trappen nemen. Uiteindelijk komen we aan in de buurt van taverne de Toren. We gaan langs het domein van die taverne. We vinden boven een soort richtingaanwijzers voor de Grote Routepaden met richtingen Oudenaarde, De Panne, Ronse en Geraardsbergen. We blijven langs het domein van de Taverne en lopen zo dus eerst op een soort baan en ietwat verder, kunnen we een paadje nemen naar links. Recent staat er aangeduid dat men er niet meer doormag. Dit zal vermoedelijk eerder voor mountainbikes en quads zijn. We slaan hier links in en dalen heel sterk richting parking voor het kluisbos. Aangekomen op de parking, volgen we dan de baan richting toeristich gedeelte van het Kluisbos. We blijven rechtdoor gaan en passeren een aantal tavernes aan onze linkerkant en een parking aan onze rechter kant. Uiteindelijk maakt de baan een bocht naar links. Ongeveer ter hoogte van huisnummer 28, te vinden aan de linkerkant, steken we de baan over en aan de overkant van de straat gaan we niet lins of rechts verder maar wandelen rechtdoor een soort gebied op. Op dit gebied hier, vinden we links een huis en daarachter een tweede huis, een alleenstaand hoog huis in oude stijl. Voor dit tweede huis vinden we een soort gedateerde redelijk grote carport of overdekte plaats. Aan de rechterkant van dit gebied vinden we een woning en daarachter een soort oude hangar. Op dit gebied zijn er al heel lang werken bezig, zodat de situatie nu ena dan wel eens kan veranderen. We gaan op dit gebied rechtdoor zodat we rechts van de carport lopen. We lopen rechtdoor en het te volgen pad daalt lichtjes af. Na die carport kunnen we een aantal afslagen naar links en rechts opmerken, maar we negeren die en gaan min of meer rechtdoor. In de verte moet men een omheining kunnen opmerken. Het rechterstuk ervan bestaat uit een soort laurierhaag en het linkerstuk bestaat uit groene omheiningsdraad met een haag erachter. Er is ook een poortje op te merken in de omheining. Men moet nu tot aan die omheining gaan. Daar is er een lichte knik naar links in het pad en het daalt nog steeds af. Vanaf hier zijn reeds lang werken bezig en kan het bij momenten een modderpoel worden. Het is nu de bedoeling om in de buurt van de omheining te blijven, dus zo rechts mogelijk te blijven op dit domein. Heel in de verte kan men misschien in de dipet al een soort witte bungalow opmerken, we moeten in die richting geraken. Na de korte omheining, merken we rechts een open oppervlakte op met wat bomen. Dit stuk is misschien zo'n 30 meter lang. Na die open oppervlakte vinden we terug een wirwar aan begroeiing. Dit is eigenlijk de achterkant van de omheining van de paar huizen die zich aan de rechterkant bevinden. We moeten zo dicht mogelijk tegen die begroeiing/omheining trachten te blijven, hiervoor moet men eventueel lopen op het groen die zich bevindt tussen de omheining rechts van ons en bomen die er staan links van ons. We passeren de achterkant van een paar tuinhuizen en dan moeten we passeren aan een gebied met witte villa met een laurierhaag. Wanneer de omheining van die villa eindigt, vinen we terug een open oppervlakte, een soort weide. Hier moeten we toch zeker de witte bungalow kunnen opmerken wat verder in de diepte. Toen ik hier de laatste keer passeerde lag het te volgen trajekt hier vol omgehakte bomen en waren de open plekken een modderpoel. We moeten nu trachten verder te gaan richting witte bungalow (misschien moet men hier over omgekapte boomstamnmen klauteren) en een meter of 20 a 30 voor de witte brede bungalow moeten we afslaan naar links en moet men eigenlijk over de begroeiing lopen (die is al wat platgelopen) en tussen de bomen lopen en zo afdalend haaks op een nieuw paadje uitkomen. Dat afslaan naar links voor de witte bungalow en tussen de bomen lopen is maar enkele meters lang. Normaal moet men nu uitgekomen zijn op een modderachtig traktorpaadje dat links misschien uitmondt in de aan de gang zijnde werken en rechts naar benden toe uitloopt. We gaan hier dus nu naar rechts het paadje afdalend. Enkele meters verder komt dit dan uit dwars op een ander pad. We moeten ons nu ongeveer bevinden links van het einde van de tuin van die witte bungalow. Op de kruising met die nieuwe pad loopt het nieuew pad omhoog naar rechts toe en naar beneden naar links toe. Ietsje verder in de linkse richting kunnen we ook een blauw verkeersbord opmerken met symbolen voor traktor, voetgangers , fietsers en ruiters. Nogal een rare plaats voor een verkeersbord eigenlijk. We gaan hier nu dus naar links, richting dat blauwe verkeersbord. Het paadje zwalkt nu naar links en wat verder terug naar rechts. Waar het paadje terug naar rechts afdraait, kan er misschien ook een paadje op te merken zijn dat van links-boven komt. dit is een weggetje aangemaakt tijdens de werken, dat we kunnen negeren. We blijven dus gewoon het huidige paadje volgen.
Nogmaals opmerken dat hier al redelijke tijd werken bezig zijn en dat de toestand nu en dan misschien kan veranderen. Als men vanop het gebied met de carport, plots uitkomt op een paadje dat daalt naar links en stijgt naar rechts, dan heeft men waarschijnlijk een stuk afgesneden en zit men al direkt op het eindpaadje. Dan moet men niet rechts maar links afslaan en verder gaan. Het uiteindelijke pad waar men moet op terecht komen (dus dat eigenlijk met het blauwe verkeersbord) loopt min of meer in zuidelijk richting.

Dit pad leidt naar boven naar de Enclus du Bas straat. Daar aangekomen, onmiddellijk naar rechts afdraaien juist voor het huis in de bocht. Dit weggetje draait verder af naar links en komt uit op de Chemin de la Vallée, ongeveer tussen 2 gebouwen tegenover elkaar. We gaan nu rechts verder. We negeren een eerste afslag naar links en wanneer we verder uiteindelijk een andere baan kruisen, wandelen we rechtdoor een veldweg in. Uiteindelijk komt die verldweg uit in een bocht van de Marvijlestraat. Het veldweggetje dat we rechts aantreffen verdwijnt wat verder. We gaan dus tot in de straat en dan naar rechts. We wandelen nu zo'n 400 meter in die straat en nemen dan een paadje naar links. Dit paadje bevindt zich eigenlijk recht tegenover een paadje dat we in de eerste helft van de wandeling hebben afgewandeld. Eerst wandelen we tussen de akkers en wat verder verkrijgen we bewoond gebied aan de linkerkant en uiteindelijk komen we uit op de Grote Herreweg. Vanaf nu moeten we een tijdje banen volgen vermits er een paar geplande veldwegen niet meer blijkne te bestaan. Aan de Grote Herreweg naar links, tot aan de volgende baan naar rechts. Hier rechts de Veerstraat inslaan. zo'n 400 a 500 meter verder, juist voor een klein brugje over een verdwenen spoorweg, slaan we naar rechts een paadje in. Dit situeert zich tussen links een bomenrij en rechts een woning. We volgen langs de bomenrij en komen uiteindelijk uit op een parking. We wandelen verder het straatje in en komen uit op de Kapellestraat. De baan oversteken, naar rechts en enkele stappen verder, na het grote gebouw, slaan we links een paadje in . Dit loopt langs het gebouw. Dit draait dan af, schuin naar rechts, loopt door een klein bomengebiedje, passeert dan aan de achterkant van een soort verkaveling en aan een splitsing juist daarna, slaan we linksaf, het paadje volgend dat richting kerkhof en kerk loopt. Na een huis, in de buurt van de rand van het kerkhof, slaan we rechtsaf en lopen zo tussen een aantal huizen en het kerk-gebied en komen alzo terug uit op het Ruien-plein waar de auto staat.