We kunnen parkeren in de Hogerlucht-straat. In de buurt van huisnummer 81 zijn er wat stroken afgebakend waar men kan parkeren langs de baan. De wandeling start naast nummer 81. Er is een afdalend graspad te vinden, waarbij we rechts moeten aanhouden, dicht tegen de rechtse hoge afsluiting.

Wat verder vinden we een infobord van Natuurpunt en een houten poortje. We bevinden ons nu in het bos van Joly. Nog wat verder is er een houten brug aangelegd en dan komen we terug aan een houten poortje. Vanaf hier begint het wandelpaadje min of meer te stijgen en wat verder gaat het over in een traktorweg. We komen dan aan een straat, waar we naar rechts afslaan en zo afdalen richting Ronse centrum. We komen dan terug in een volledig bewoonde buurt en iets daarna komen we aan een bocht naar rechts en hier links is er een rood draaipoortje te vinden. We gaan erdoor en vinden er een smal asfaltpaadje.

We volgen dit paadje dat uitkomt in een doodlopende straat. Via de straat verder wandelen en aan een splitsing links aanhouden. Dan komen we uit op een grotere baan, namelijk de N454, die we naar links voor een tijdje gaan volgen. Links van het bouwvallig huisnummer 70 is er een smal asfaltpaadje te vinden. Dit komt wat verder terug uit op de N454. De straat oversteken en aan overkant verder gaan. Dit stukje wandelpad kan redelijk begroeid zijn. Uiteindelijk komen we uit aan de zijkant van een huis. Hier naar rechts, achter het huis en daar min of meer schuin naar links. Wat verder staat er een tekentje van "Trage Wegen". Vanaf hier begint de wandeling ook weer te stijgen tot we boven gaan uitkomen aan de GeuzenToren. We hebben dit stukje al eens gedaan tijdens de Wandeling 15 : Muziekbos wandeling. We komen uit aan een spoorweg maar gaan die deze keer niet oversteken maar we gaan afslaan naar rechts en langs het spoor wandelen tot aan de paal met nummer 47 erop. Hier kan men naar rechts de naastliggende akker inslaan en via een graspaadje aan de linkerzijkant van die akker zich naar boven aan de brug begeven. Aan de brug naar links, dus over de brug en verder de weg naar boven volgen tot aan een kruispunt. De meest linkse weg nemen, namelijk het bospad Maneschijn genoemd. Er staat ook een teken van doodlopende weg. Het bospad komt uit op een omheining, hier naar rechts via een heel smal paadje, gelegen tussen een akker met omheining en de bosrand. Waar we het bos terug volledig intrekken, hebben we achter ons een heel mooi verzicht. Men wandelt dus verder terug het bos volledig in en het pad wordt een breder bospad. Aan een splitsing gaan we rechtdoor richting knooppunt 35. Waar we aan de linkerkant een verroest hekken vinden en aan de rechterkant een dwarsboom, slaan we rechts in. Hier dus niet meer verder knooppunt 35 volgen ! We kunnen ietsje verder links van ons de Geuzentoren opmerken. Schuin links erachter ligt ook een grafheuvel, zij het meer een onkruidheuvel te zijn.

We kunnen het gevolgde wandelpad even verlaten om de toren van dichtbij te bezichtigen. Wanneer we ons, na het bezichtigen van de Geuzentoren, terug op het hoofdpad plaatsen merken we enkele meters verder een 3-tal paden op. We moeten het meest linkse nemen. Vanaf hier gaat de wandeling terug in dalende lijn. Op een bepaald moment gaat het bospad stevig dalen. Nog wat verder passeren we rechts van een bos-poel en enkele meters verder is er een splitsing. Hier moeten we naar links, verder afdalend. We komen nu uit op een weg, hier verder naar rechts. We dalen af via een rustige weg en kruisen op een bepaald moment de straat Hul. Hier naar links. Voor huisnummer 4 vinden we een symbooltje van "Trage Wegen". Hier naar rechts, naast een haag via een graspaadje aan de zijkant van een akker. De begroeiing kan er redelijk hoog staan.

Dit paadje komt uit aan een huis met een watermolen. Vanaf hier wordt het stilletjes aan min of meer platter. Ietsje verder aan een kruispunt, naar links. Waar de straat naar rechts afdraait kunnen we links afslaan, tussen een betonnen lantaarnpaal en een haag, eerst via wat grind en dan overgaand in een graspaadje. Het paadje komt, voor een huis, uit in een straat, hier naar links. Waar er wat verder een straat van links komt, kunnen we rechts afslaan via een kasseibaantje dat verder overgaat in een smal graspaadje aan de zijkant van een akker. Nu komen we uit of de baan Ronse-Brakel. Deze drukke baan oversteken en aan de overkant verdergaan in het industriegebied. We gaan nu een aantal straten door het industriegebied gaan. Misschien niet de meest mooie plek om te wandelen maar in het weekend is het er wel rustig en verlaten. In het industriegebied, slaan we de eerste straat naar links in. Aan de eerste straat naar rechts vinden we het bedrijf Ideal Tape op de rechterhoek. Hier juist na Ideal Tape slaan we rechts in. Het is de bedoeling om via de Victor Hugostraat naar de Cinquant straat te gaan. Het is echter niet duidelijk of de Victor Hugostraat altijd begaanbaar is. Daarom 2 mogelijkheden :

1) Na het inslaan van de baan naar rechts aan Ideal Tape, komt men op een T. Daar naar links en voor het huisje dat aan de rechterkant staat kan men naar rechts een traktorpad opgaan, wat aangeduid staat als de Victor Hugostraat. Dit volgen. Dit draait wat en komt dan uit aan een akker(de linkse) en juist voor de omheining kan men nog naar rechts een stukje het traktorpad volgen en dan komt men uit op een tweede akker (de rechtse). Als op die linkse akker geen runderen lopen kan men best door die akker gaan en dan evenwijdig met de omheining lopen die de 2 akkers scheiden. Tussen de omheining en de rechtse akker loopt er wel een soort paadje maar het is overwoekerd met hoge grassen en onkruiden. Indien er nog geen hoge gewassen op het rechter veld staan kan men eventueel geheel links van het veld lopen, dus eigenlijk juist naast het overwoekerde pad maar wel op het veld. De wandeling gaat hier weer in stijgende richting. Op een bepaald moment dwarst men dan een oud spoorwegtrajekt waar men een fiets- en wandeltrajekt heeft van gemaakt. Hier gewoon het oude spoortrajekt dwarsen en aan de overkant verdergaan via een verouderd kasseibaantje.

2) Kan men hier totaal niet door, noch via de linkse noch via de rechtse akker dan kan men terugkeren. Daar waar men vanuit de industriezone op de T uitkomt en voor mogelijkheid 1 naar links moet, kan men nu naar rechts gaan en een paar meter verder afslaan naar links in de Bossenbergstraat. Waar de baan afdraait naar rechts kan men rechtdoor via een veldweg. Verder komt men dan uit op een oud spoorwegtrajekt waar men een fiets en wandeltrajekt heeft van gemaakt. Daar naar links en dit volgen voor zo'n 300 meter tot waar er een soort kruising is van het pad met een dwarsbaantje. Er staat een verkeersbord en een bordje dat aangeeft dat dit een wandelpad is. Hier dan naar rechts, via een verouderd kasseibaantje. Dan zit men terug op het trajekt van de wandeling.

Het gaat over in een traktorbaantje/veldweg en na een tijdje komen we uit in de bewoonde wereld. Hier naar rechts, direkt langs het huis met het kruisteken erin.

We lopen nu terug verder via een veldweg tot aan een soort boerderij. Hier gewoon doorlopen, de veldweg dwarst wat toegangswegen voor de boerderij maar loopt gewoon verder. Nog geen 100 meter verder kan men afslaan naar rechts. De veldweg loopt ook door maar we gaan hier naar rechts. vanaf hier gaat de wandeling weer beginnen afdalen. We wandelen nu terug richting oude spoorwegtrajekt. Hier kan ook de begroeiing hoog staan.

Aan het spoorwegtrajekt aangekomen, gaan we dit trajekt volgen naar links. Wanneer mogelijkheid 2 daarstraks gekozen is geweest, is men hier al eens gepasseerd op dit punt maar dan naar rechtse richting. Dus nu naar links en we wandelen tot we aan dwarspalen komen met aan de rechterkant een woning. Hier naar rechts afslaan. We gaan nu een tijdje de baan volgen. We dalen sterk af. Aan een splitsing naar rechts. Het weggetje gaat hier en daar wat afdraaien en dan is er een straat naar rechts die we inslaan, namelijk de Boontjesstraat. Deze straat voor zo'n 650m volgen. Dan komen we aan een kruispuntje met een straat van rechts. Hier links aanhouden en dus eigenlijk rechtdoor. Enkele tientallen meters verder kunnen we links een gravé-baantje opmerken met rechts ervan een metalen hekken. Er staan ook Bloso aanduidingen van een rood tracé. Hier dus naar links. Na zo'n 100m komt men als het ware op een domein van een woning met ietsje verder een akker. Hier NIET aan de akker rechts afslaan want dit loopt dood. Men moet links van de akker gaan, via een soort verhoog. Maar de begroeiing staat er heel hoog. Toch kan men een smal paadje bemerken als men goed kijkt. De doortocht is echter niet makkelijk want de begroeiing staat er heel hoog. De geiten die in de weide staan geven trouwens met veel lawaai aan dat ze het ook niet echt apprecieren dat men hier passeert. (Als alternatief voor dit trajekt zou men kunnen NIET afslaan in de Boontjestraat maar de Rotterijstraat gewoon blijven volgen tot in de buurt van huisnummer 186. Aan de overkant vindt men naar rechts een weggetje, ook aangeduid als Rotterij. Wanneer men hier doorgaat en langs een huis passeert, komt men wat verder terug uit op het tracé van de wandeling.)
Op een bepaald moment komt men uit op een eerder open vlakte met een kruispunt van 2 smalle paadjes. Hier verder naar rechts (voor diegene die het alternatief hebben genomen hier dan verder rechtdoor) via een smal paadje liggend tussen een akker en een omheining, dat uiteindelijk uitkomt in een sociale woonwijk. Na dit paadje lopen we gewoon de straat voor ons rechtdoor, dan 1ste naar rechts, vervolgens eerste naar links en dan aan huisnummer 47, een smal paadje naar rechts inslaan. Terug aan een straat naar links, dan eerste naar rechts en dan in die doodlopende straat, naast huisnummer 16D een wandelpaadje inslaan en dit volgen langs een schooltje tot het uitkomt terug op een straat. Hier naar rechts maar direkt links aanhouden. Recht tegenover huisnummer 3, die zich aan de rechterkant van de straat bevindt, vinden we naar links een asfaltpaadje. Hier dus links inslaan en zo'n 300m verder komen we dan uit op de baan Ronse-Brakel. Hier naar links tot juist over de spoorweg en juist na die spoorweg rechts inslaan. We volgen deze weg tot juist voor huisnummer 12. Hier dan rechts inslaan via een asfaltpaadje dat ligt juist naast een aangelegde beek. Waar dit paadje een knik krijgt naar links, zou men normaal gezien naar rechts moeten kunnen voor een nieuwe trage weg. Toen ik er passeerde was er geen doorkomen aan door de hoge begroeiing. Dus maar verder het paadje volgen dat dan uitkomt in een straat. Deze straat volgen tot aan een straat naar rechts. Hier rechts de Populierstraat inslaan en deze volgen voor zo'n 450m tot wanneer men aan de linkerkant enkele trapjes opmerkt om een akker te bereiken zodat men een graspaadje kan volgen aan de zijkant van de akker. Moest de nieuwe trage weg van daarstraks toch bewandelbaar geweest zijn, dan komt men uit naast de spoorweg, ook in dezelfde Populierenstraat. Hier dan naar rechts en wat verder links de trapjes op en men zit weer op het tracé.

Dit volgen tot het einde van de akker, dan naar links langs de grens van een eigendom, terug op het eind naar rechts, nog altijd langs de perceelgrens van een eigendom, tot wanneer men uitkomt aan een straat met links de brug over de spoorweg, waar we in het begin van wandeling ook zijn gepasseerd. Hier naar links over de brug, gewoon de baan volgen die afdaalt. Vanaf nu alleen nog maar verharde wegen tot aan de auto. Op het einde van de baan naar links en dan direkt rechts aanhouden (dus de grens van het pleintje eigenlijk volgen) zodat we terug uitkomen op de N454, die we itijdens het doorgaan van de wandeling in omgekeerde zin hebben bewandeld. We volgen nu deze baan voor een halve kilometer. Na een bocht naar links, vinden we wat verder de doodlopende Beekstraat naar rechts. Hier dus naar rechts. Tijdens het begin van de wandeling zijn we hier uitgekomen. Nu gaan we hier in tegengestelde richting terug door. Wat verder vinden we de August Delfossestraat naar rechts, waar we tijdens het begin van de wandeling zijn uitgekomen. We negeren nu deze straat en houden links aan, rechtdoor gaand. Wat verder gaat het weggetje over in een motorvrij asfaltpaadje. Vanaf hier nog zo'n goeie 450m volgen en dan kan men afslaan naar rechts in de richting van een woonwijk. In deze woonwijk gewoon rechtdoor gaan tot we een straat dwarsen. Hier naar links tot aan het volgende kruipunt met het ziekenhuis voor ons en hier naar rechts omhoog tot aan de auto.