Deze wandeling doorkruist in hoofdzaak de 3 natuurgebieden in de buurt van de kruising van de E17 met de A17, namelijk het gebied aan de Lauweberg, de Preshoek(en Groothof) en de rand van de Klarenhoek. Bij momenten hoort men de autostrade wel goed en anderzijds is het een constant overvliegen van sportvliegtuigen (althans in het weekend). Voor de rust moet je die wandeling dus niet opzoeken, alhoewel er hele mooie stukken natuur worden aangedaan. Start in de Keizerstraat aan de kant van de N43 Kortrijk-Aalbeke. Men kan er parkeren langs de straat in de buurt van de ingang van het natuurgebiedje naast de E-17 of wel in de buurt van huisnummer 71. De wandeling start tussen huisnummers 84 en 92. Hier vinden we een natuurpad in een graasweide. We volgen het min of meer zichtbare wandelspoor in het gebied en dalen zo geleidelijk af naar beneden. Er kunnen wel paarden of koeien aanwezig zijn. Beneden merken we een eigendom op aan de rechterkant. Daar is er een caddle-grid om het natuurgebied te verlaten. Deze echter negeren. Wat verder, meer naar links is er nog een caddle-grid waar we naartoe moeten en zo ook het gebiedje kunnen verlaten. We volgen rechtdoor het paadje. In eerste instantie wandelen we nu op min of meer een soort fietspad en wat verder wordt het een smal asfaltbaantje naast de A17. Na een aantal honderden meters naast de A17 te hebben gelopen, merken we een klein bosje op aan de rechterkant van de weg. Hier slaan we rechts af en volgen de rand van het bosje. Uiteindelijk komen we terug op een weggetje en gaan naar links, terug in de richting van de A17 en wat verder aan de T-splitsing naar rechts. Enkele meters verder komen we op een gewone baan aan een brug. Hier steken we over en aan de overkant kunnen we verder een smal wandelpaadjr volgen vlak naast de A17 en naast een akker. Verder wordt dit pad dan wat breder en wat licht hellend en loopt het achter een huizenrij. Uiteindelijk komen we uit op de drukkere baan tussen Marke en Lauwe. We steken die over en gaan naar links, een brug over de A17. Een 300meter verder slaan we rechts in een straatje liggend tussen 2 akkers. We gaan dan onder een klein spoorwegbrugje. Juist daarna zou men rechts moeten kunnen langs de akker gaan, doch dit pad lijkt verdwenen.

We gaan dus rechtdoor, een paar honderd meter, tot voor een eerste eigendom aan de linkerkant. Daar kunnen we naar links het Biezenveldwegel nemen, zijnde een asfaltpaadje. Het draait af naar rechts en dan naar links en we lopen dan links van een aantal visvijvers. Na een grote eigendom op de rechterkant komen we dan aan een kruispunt. Hier oversteken en gewoon rechtdoor gaan aan de overkant via een huizenwijk-paadje in asfalt. Op het eind komen we terug op een kruising met een weg, hier ook gewoon kruisen en aan de overkant verdergaan, via een breed graspad, rechts van een beek. Als de grasbegroeiing eventueel te hoog staat kan men een paadje volgen links van de beek. Het graspad loopt uiteindelijk uit op het paadje dat rechts van de beek loopt en dan gaan we verder in rechtse richting. We lopen dan wat verder tussen een verkaveling en een haag. Aan het volgende kruispuntje houden we links aan zodat een klein pleintje rechts van ons ligt en na dit pleintkje gaan we verder naar links en volgen dan deze straat tot we op een kruispunt uitkomen met de Lauwebergstraat, met op de hoek de frituur Sjamayee. Naar links in de Lauwebergstraat en dit voor zo'n kleine 300meter. Daar vinden we een graspaadje naar rechts, naast een akker. Na wat afdraaien komt dit uiteindelijk ook weer uit op een straat. Hier gaan we naar links en houden links aan zodat we over een brug over een spoorweg gaan. Na de brug gewoon de straat volgen richting Marke tot na huisnummer 540. Hier kunnen we rechts inslaan naar een natuurgebied. We volgen in eerste instantie een verbrokkeld/gravé weggetje. Waar het afdraait naar links in de richting van een woning kunnen we na een aantal meter rechts inslaan in een breed graspad. Vanaf hier kan men zelf graspaden kiezen doorheen het gebied. Op bepaalde plaatsen staan er ook info-borden. Deze wandeling doet doorkruist het gebeid en doet een aantal natuurpaden aan. Het huidige graspad komt uiteindelijk dwars uit op een betonpaadje.

We vervolgen naar rechts, het paadje loopt kaarsrecht, maakt dan een bocht naar links en direkt erna terug naar rechts en dan wandelen we tot de begroeiing aan onze linkerkant stopt. Dit is ook juist voordat het betonpad gaat afdraaien naar rechts.

Hier slaan we links af en komen uiteindelijk uit in de buurt van een parking en er staat een infobord (aan onze linkerkant). We kruisen het asfaltweggetje en gaan aan de overkant schuin rechts verder via een paadje aangegeven als Fiete's dreef. We wandelen rechtdoor tot aan de straat die loopt tussen Aalbeke en Lauwe. Hier oversteken en aan de overkant kunnen we wat naar beneden een heel smal graspaadje nemen naar rechts. Ietsje verder maakt het een rechte hoek naar links. Wat verder gaan we over een klein bruggetje tussen 2 bomen en juist daarna slaan we rechts af en volgen het pad langs de rand van het natuurgebied.

Dit draait uiteindelijk volledig rond het gebiedje af zodat we dan eigenlijk in tegengestelde richting lopen als daarstraks en in de verte kan men eventueel de toren van "De Sjouwer" zien, die op een helling staat naast de E17. We blijven dit pad volgen dat wat lichtjes afddraait naar rechts en komen dan aan geboortebossen aan. Links merken we een boerderij op en rechts in de verte staat een eigendom. In eerste instantie niet naar de boerderij toegaan maar verder rechtdoor en wat verder dan naar rechts, naast een lange rechte lijn van aanplanting in de richting van een huis. Aan het huis draait het paadje naar links om de aanplanting heen en zo'n keren we dan aan de andere kant ervan in tegengestelde richting terug. Na een tijdje lopen we langs een geboortebos en we wandelen tot we moeten afdraaien naar links, tussen nog meer recentere geboortebossen. Dan merken we de boerdeij terug op aan onze rechterkant. We slaan verder af naar links en terug naar rechts, doen een klein stukje tegengesteld van daarstraks en slaan dan de eerst mogelijke afslag naar rechts in. Uiteindelijk komen we terug aan aan dat brugje tussen 2 bomen en het hele smalle graspaadje. We lopen terug naar de straat, het paadje draait dan af naar rechts en loopt dan evenwijdig aan de straat en gaat verder dan waar we er een tijdje terug op toekwamen. We gaan verder tot het einde, wat samenvalt met de oprit van die boerderij die we rechts opmerken. We steken de straat over en gaan aan de overkant verder via een paadje in het natuurgebied. Het kronkelt wat en kruist dan een ander pad. Hier verder naar rechts via dit ander pad. we komen nu in de buurt van een eigendom en gaan verder naar links via een grind-baantje. Wat verder is er een klein kruispuntje, we zien in de verte een wit huis en links van ons een parkingetje (dezelfe parking als daarstraks aan Fiet's dreef). We gaan rechtdoor in de richting van het witte huis via een smal weggetje en juist voor het huis slaan we rechts af. Ook hier ligt aan onze rechterkant een gans aangepland natuurgebiedje dat je volledig kunt doorkruisen. We gaan nu in eerste instantie de rand volgen. Na een klein afbuiging verloopt het kaarsrecht, we draaien dan af naar rechts en dan wat verder nog eens naar rechts. We volgen nu nog altijd de rand van het natuurgebied. Nog wat verder draait het dan af naar links, maar hier gaan we eesn het gebied wat doorkruisen en slaan dan direct terug af naar rechts en dan direct weer naar links. Dit pad kronkelt wat en komt dan uit aan de rand van het natuurgebiedje. We lopen rechtdoor dan aan de rand van het natuurgebied en komen dan uit dwars op een ander paadje, hier verder naar links tot tegen ongeveer een eigendom en dan verder naar links. Zodanig dus dat we niet uitkomen op de straat vlakbij. Dit stukje draait af naar links en direct erna naar rechts en loopt langs een eigedom en na de eigendom wandelen we verder rechtdoor via een smal straatje. Waar we een grotere straat dwarsen gaan we naar links en in de volgende bocht naar links gaan we eventjes rechts en direct links, een volgend natuurgebied in. Men kan hier echter zelf kiezen welke paden te volgen in dit natuurgebiedje. We volgen nu dit wandelpad dat verder rakelings aan een straat komt. Hier draaien we mee en kronkelen nu mee dwars door het gebied, ongeveer een 180 tegengesteld als daarstraks, dus zuidwaarts. We komen dan uiteindelijk terug uit aan de rand van het gebied en gaan nu de rand volgen naar links. We gaan nu in de richting van de E17. OLp 't eind kunnen we nog rechts afslaan ipv door te gaan en nog de rand volgen van een stukje dat uitsteekt naar rechts. We gaan rond dit stukje en lopen nu links van de E17. We merken al vlug links een pad op (dit is eigenlijk het verlengde van de rand dat we enkele minuten geleden nog volgden), maar nemen dit niet en enkele meters verder merken we een breder pad op naar links. Hier naar links min of meer de klein gaspaaltjes volgen. Dit brede pad draait dan ongeveer een 45 graden naar rechts en nog wat verder komen we uit op een kruispunt van allemaal paden. Hier het eerste naar rechts nemen. dit rechts pad volgen, er is een klein e knik naar rechts en links en verder een hoek van 90 granden naa rechts. Uiteindelijk dwarssen we een iets kleiner pad. Hier naar links en onmiddellijk terug naar links. De paden zijn hier misschien iets minder duidelijk. Wat verder komen we weer uit op een ander pad waar we naar links verder gaan. Dit pad kronkelt wat v erder en loopt en evenwijdig aan een straat. We lopen rechtdoor tot we rechts een uitgang merken. Hier de straat oversteken, iets naar rechts en dan links een straatje inslaan dat eigenlijk onmiddellijk afdraait. We draaien niet mee maar gaan links een volgend natuurgebied in. Men kan hier weer zelf kiezen welke paden te volgen. Wij gaan hier de rand volgen en wandelen zodanig enkele meters na de ingang naar rechts. Het verloopt min of meer recht met rechte hoek-bochten.

Aan een kruising van paden houden we rechts aan en passeren zo uiteindelijk naast een gebouwtje. Aan dit gebouw draait het naar links en wat verder kunnen we het gebied verlaten door naar rechts te gaan aan een dwarsbalk. We wandelen nu via een smal paadje richint straat. Aan de straat afdalen ne naar rechtrs verder in de richting van de A17. We gaan onder de brug door en juist erna, slaan we af naar rechts en gaan het pad volgen dat we daarstraks in tegenegstelde richting hebben gevolgd. Dit loopt min of meer naast de autosnelwegen. Waar we op een bepaald moment een splitsing hebben, houden we rechts aan. De linkse kant gaat naar de caddle-grid waar we in het begin van de wandeling over gegeaan zijn. We houden hier rechts aan en stijgen op die manier min of meer evenwijdig aan de E17. Boven gekomen komen we uit in een bocht en gaan hier naar links tot aan de auto.