De wagen kan het best geparkeerd worden in de Rue de Lannoy, in de buurt van huisnummer 82. Daar kan men de auto parkeren langs de straat. Deze wandeling verloopt voor een groot deel langs mooie, brede en heel toegankelijke traktorwegen, die liggen te midden van uitgestrekte grote velden. Vermits Pecq dichtbij de rijksweg N50 ligt en eigenlijk ook niet zo heel ver van de E403/A17, kan men hier en daar wel verkeer horen in de verte. We vertrekken vanuit de Rue de Lannoy en slaan naast huisnummer 82 een brede traktorweg in, zuidwaarts of lopend in de richting van Doornik.

We gaan dit voor zo'n 4 kilometer volgen. Onderweg komt de traktorweg samen met een gewoon rustig baantje en verloopt dan over asfalt. Wat verder komen we aan een kruispuntje, waar we naar rechts gaan en direct naar links, via de Pas Wasmes. Dit stuk verloopt verder over asfalt tot aan een volgend kruispuntje van traktor/veldwegen. Wij gaan hier verder rechtdoor via een traktor/veldweg.

Uiteindelijk komen we uit op een gewone baan, juist voor een dorpje. We gaan inde richting van het dorpje en slaan een goeie 100 meter verder af naar rechts via een traktor/veldweg, dit juist voor de eerste bewoning aan de rechterkant van de straat. We volgen deze veldweg tot we terug uitkomen aan een straat. We steken over en gaan aan de overkant rechts van een voormalig taverne verder een veldweg volgen. Deze loopt ind e richting van een spoorweg en passeert rakelings aan een boerderij. Er kan plotseling een hond opduiken van achter de rug, maar is helemaal niet agressief. Aan de spoorwegovergang, het asfaltbaantje volgen en de eerste straat naar rechts inslaan. Deze straat volgen, een afslag naar links negeren en verder wandelen, min of meer evenwijdig aan de spoorweg tot we terug uitkomen aan een spoorwegovergang. Die oversteken en direct na de overweg naar links afslaan, in een volgende traktorweg.

Deze veldweg maakt een bocht van zowat 90 graden en loopt dan verder door in de richting van bebouwing. Een paar tientallen meter voordat bewoningen beginnen, komen we aan een kruising van 2 veldwegen. Hier gaan we verder naar links via de veldweg, dus terug weg van de bebouwing. We passeren wat verder aan afgezet klein perkje en dan wat verder is er een volgende brede traktorweg naar rechts. We gaan dus hier naar rechts en wanneer we aan wat hoge bomen aankomen gaan we naar rechts verder, terug in de richting van wat bebouwing. Uiteindelijk komen we uit in een straat en gaan hier verder naar links. Vanaf hier moeten we een stukje baan volgen die iets drukker kan zijn. We lopen net best links, vermits er geen voetpad is. Aan het einde, verder naar rechts en ietsje verder schuin links afslaan. Deze straat volgen, een linkse zijweg passeren en dan verder draait de straat 90 graden af naar links. Na deze bocht slaan we dan na het eerst huis op de rechterkant af naar rechts in een smal betonpaadje. Wat verder buigt het paadje af naar links en wordt het min of meer een smal grindpaadje. We komen dan uit in een straat en gaan hier naar rechts tot aan het einde van de straat en slaan mee af naar links zodat we weer uitkomen dwars op een aandere straat. Ook hie rnaar rechts en een geoei 50 meter verder hebben we een eerste afslag naar links die we negeren maar enkele meters verder nog een afslag naar links die we wel inslaan. Deze straat staat aangeduid als "sens-unique". In deze straat wandelen tot we aan een kruispunt komen met links de Rue des Aulnes. We slaan hier links af in deze straat. Zo'n 750 meter verder , tegenover huisnummer31, kunnen we naar rechts een volgende traktorweg inslaan. Deze kronkelt verder even naar rechts en links en dan komen we aan een splitsing waar we rechts de traktorweg inslaan. Er staat nu tevens een GR-teken. Deze veldweg leidt in de richting van een dorpje.

Uiteindelijk aan de woonwijk gaan we, vermits een nabij gelegen wandelpaadje volledig toegegroeid is en nog moeilijk toegankelijk is, gewoon rechtdoor in de straat die voor ons ligt. Zo'n 250m verder komen we aan een T-kruispunt en hier verder naar links. Tot aan hetvolgende T-kruispunt en daar verder naar rechts. Een paar meter verder naar links. Eerst is dit nog een straatje, wat verder houden we links aan, via een grindweg die wat verder een breder graspad wordt. We blijven de rand van het links naastgelegen domein volgen. Nog wat cerder blijven we links aanhouden. We komen dan terug in de buurt van huizen en gaan nog altijd verder de rand van het links gelegen domein volgend. We komen aan een drukkerer baan, waar we links voor ons in de verte een opmerkelijk gebouw kunnen opmerken.

Hier naar rechts en iets verder de straat naar links inslaan. Vervolgens kunnen we na huisnummer 5 aan de rechterkant, naar rechts een grindweg inslaan. We lopen deze af tot we uitkomen in een drukkerer straat, dit is tevens de straat waar wat verder de auto staat. We kunnen echter nog eerst een 2-tal veldwegen afstappen. Aan de eerst volgende straat naar links, de Rue de Maubrey, slaan we links af. Na de tuin van het laatste huis aan de rechtse kant, kunnen we rechts afslaan via een veldweg. Hier staat de begroeiing iets hogwer, doch het is nog begaanbaar. Op het einde komen we terug uit in een klein stukje straat met een paar huizen. Na een paar huizen, aan de rechterkant, na huisnummer 28, kunnen we afslaan naar rechts. Dit wordt een laatste veldweg. Ook hier stond de begroeiing iets hoger, maar het was best bewanelbaar. Op 't einde komen we dan terug uit in de Rue de Lannoy, in de buurt van huisnummer 82 waar de auto staat.