Deze wandeling verloopt rondom het centrum van Oudenaarde, maar toch zijn er tal van wandelpaden, groene wegen en natuurdomeinen te vinden. Vermits de wandeling hier en daar in de buurt van de N60 verloopt, is het natuurlijk geen oase van rust. Maar toch liggen hier en daar hele mooie plaatsen in de buurt van het centrum.
We vinden een grote parking achter het station, grenzend aan de Voetweg Eine. De parking is te bereiken via een zijstraat van de Lindelaan.

Vanop de parking, gaan we naar de sporen toe en volgen daar het klinkerpad langs de spoorweg, zodanig dat de spoorweg links van ons ligt. We wandelen op het wandelpad tot we aan een drukke straat komen. Hier oversteken en aan de overkant kunnen we een betonpaadje vinden tussen de huisnummers 50 en 52. We volgen dit en komen dan in de Koestraat uit waar we naar rechts afslaan zodat we eigenlijk weer aan diezelfde drukke baan aankomen. Terug oversteken, paar stappen naar links en dan rechts afslaan. Op het eind van die straat naar links en dan zo'n 150 meter verder linksaf via klinkerpad en ietsje verder volledig links aanhouden en eigenlijk dus links afslaan zodat men nogmaals uitkomt op diezelfde drukke straat. Terug oversteken en de linkse kant kiezen. Tussen de eerste 2 gebouwen, is er een kiezelpaadje te vinden en verder gaat dit dan over in een betonpaadje. Op het eind draait dit af naar rechts en komt samen met een asfalt-fietspad.

Aan straat aangekomen naar links onder de brug door en dan voor het eerste huis links is er een smal graspaadje juist naast de N60. Wanneer men terug uitkomt aan een straat in een bocht, verder naar rechts. Vervolgens de eerste straat naar links, onder de spoorweg door en juist daarna in een rechtse bocht kan men eventueel een smal stijgend paadje opmerken. Men kan hier eventueel omhoog gaan en men komt dan uit op het trajekt langs de Donkvijver. We nemen dit smalle paadje nu niet en gaan gewoon door tot we links een parking opmerken voor het domein Donk met vijver. Hier op de parking gaan en links aanhouden. Er zijn een paar trapjes te vinden. Het te volgen paadje komt ietsje verder uit op een hoofdpad, wat we naar links gaan volgen. We lopen dus in oostelijke richting met de vijver rechts van ons. Eigenlijk is er hier een hoofdpad in geel/witte grind, maar daarnaast is het een kluwen van allerlei kleine paadjes die dichter bij het water aanlopen en ook veelal een meer "bospad"-karakter hebben. Als leidraad nemen we het hoofdpad. Wat verder is er een splitsing in het grindpad, hier eventueel links kiezen. Nog wat verder komt men in de buurt van waar men zou uitkomen moest men dat smal oplopende paadje genomen hebben, juist na die spoorwegbrug. Blijft men het grindpad volgen dan komt men ongeveer uit aan de kant tussen het water en de Minderbroederstraat (baan Oudenaarde-Kortrijk).

Hier zijn opener vlaktes voor evenementen zoals festivals of wielrennersdorpen enz... Als je kijkt in de richting van de baan, zie je een bomenrij met een 2-tal openingen. Men moet zich begeven in de richting van de meest rechtse opening. Daar ligt een ingang van de industriezone. Er staat een verkeersbord met aanduiding doodlopende straat in het begin en er is een dwarsboom. We passeren de dwarsboom en gaan tot juist voor het rond punt. Verder naar links, via de rand van de parking van de brandweer. Op 't eind naar rechts, via de rand eigenlijk van het gravé-gebied naast de parking. Wat verder merk je dan een paadje op naar links. Het paadje volgen dat dan schuin naar links afdaalt tot juist aan het water. Men kan ook ietsje vroeger afslaan naar rechts, maar dit loopt dan niet langs het water. Aan het water naar rechts, ofwel rechtdoor. Je kan zelf kiezen hoe je rondom het water loopt. Hier terug een mooi rustig natuurplekje.

Uiteindelijk komt men uit in de buurt van het jaagpad naast de schelde. We gaan naar links, onder de brug en dan naar links, eerst via wat kasseien en dan via een grindweg. Rechts ligt er ook een soort van natuurgebied. Eventueel kan men er eens instappen. Verder gaat de weg over in asfalt. Waar de straat zich splitst, houden we rechts aan en zo komen we uit op een doodlopend stuk, vlak naast de hogergelegen spoorweg, dicht bij de grote rotonde. We gaan naar rechts onder de brug en direkt terug naar rechts. Via het voetpad naast de spoorweg volgen we de oplopende baan. Over de brug, waar de weg begint te dalen vindt men wat verder rechts in de diepte een gemetste soort van elektriciteitscabine. Hier vindt men betonnen trapjes naar beneden. Eenmaal beneden, achter de cabine naar links. Dit is een recht graspaadje gelegen tussen de spoorweg en een haag. We komen dan uit op een klein baantje, hier naar rechts onder het smalle brugje door en rechtdoorgaan tot aan de bocht naar links. Hier kan men het natuurdomein 't Spei binnentreden. Na de ingang best rechtdoor gaan. Er staan paaltjes, met een schuine kop in het groen geschilderd en met metalen plaatje erop, met al of niet pijlen erop. Men kan hier het best het hoofdpad volgen van paaltje naar paaltje. Aan het eerst paaltje ziet men normaal een zijpaadje van rechts. Hier komt men normaal straks terug uit. Nu dus best eerst rechtdoor gaan. Het pad draait dan op een bepaald moment naar rechts, over een brugje en gaat een soort bosje in. Vanaf hier verandert de wandelweg meer in bospaden.

Verder de paaltjes volgen. Na een tijd verlaat men dan dit bosgebied en komt men terug in een gebied met graspaden. Hier best naar links. Na een tijdje lopen we dan op een eerder recht stuk langs water en dan draait het af naar links weer via een brugje. Daar ook weer links kiezen. Nu lopen we richting ingang van het gebied aan de Scheldekant. Zo'n 50 meter voor de ingang aan de Scheldekant is er een splitsing naar rechts. Hier rechts afslaan en men kan ook GR tekens (rood/witte strepen) opmerken op de palen nu. Dit hoofdpad nu volgen tot men weer over een brugje moet en men weer uitkomt waar men het gebied heeft binnengekomen. Dan eventjes het wegje van daarstraks terugwandelen en terug onder het smalle brugje door. Na het brugje de eerste afslag naar links negeren(waar we daarstraks zijn uitgekomen) en ietsje verder het asfaltpaadje verlaten naar links, tot aan de straat. Oversteken en aan de overkant verdergaan via een breed fietspad, gesplitst in 2 stroken. We wandelen tot we aan de linkerkant een rij kleine rijwoningen opmerken en dan wat verder een appartementsgebouw. Juist voor dit appartementsgebouw naar links. Dan wat paadjes nemen zodat men passeert voor een appartementsgebouw dat aan de linkerkant staat en zo verdergaan in de richting van een breed appartementsgebouw juist voor ons. Aangekomen aan dat appartementsgebouw voor ons, naar rechts, dan links, dan rechts en ten slotte naar links via de baan tot aan de brug over de Schelde. Voor de brug slaan we af naar rechts, in de richting van de gevangenis van Oudenaarde. Na de gevangenis, kunnen we verder rechtdoor wandelen, via een soort fietspad/jaagpad juist naast de Schelde. De gebouwen tussen de schelde en de gevangenis lijken neergehaald. Want in de plaats komt is niet gekend. Het is dus niet zeker of men hier in de toekomst nog zal kunnen wandelen langs de oever. We blijven het pad volgen dat eigenlijk een grote bocht maakt van 180 graden. De wandeling gaat over in een gewone straat en uiteindelijk komen we aan een kruispuntje. Hier naar links en over de brug terug direkt naar links. We wandelen nu dus aan de oever aan de overkant van het water. We blijven het water volgen tot we aan een voetgangers/fiets-brug over de Schelde aankomen. Via deze brug de Schelde oversteken en aan de overkant, de straat inwandelen die uitkomt voor de brug, namelijk de Keizer Karelstraat. Dan eerste straat naar links en vervolgens eerste straat naar rechts. Ietsje verder aan een kruispunt kunnen we schuin links voor ons de ingang van het stadspark opmerken. Op de hoek van de straat, het park binnenstappen met daarachter direkt een gebouw. Rechts van het gebouw stappen en errond meevolgen. Dan rechtdoor, dus met het water links van ons. We stappen verder en zien op een bepaald moment rechts in de verte een lange bakstenen oudere muur. Eigenlijk kan je hier langs alle kanten afslaan en het gebied doortrekken naar believen. Aan het einde van die muur is er een hekken waar men door kan. Het is de bedoeling hier in het park te wandelen zodanig dat men uitkomt aan het einde van die muur. Op een bepaald moment moet men dan eigenlijk ergens rechts afslaan. Dan komt men uit aan het einde van die muur en komt dan in het gebied met de stadstuintjes.

Na de stadstuinen, naar links en weer naar links tot aan een hoge elektriciteitscabine. Hier links ervan tot aan het park terug. Voor ons is er een brug zichtbaar. Men moet daarover zien te geraken. Het gebied lijkt hier wel in heraanleg. Tijdens de wandeling kon men hier doorstappen tot aan de brug, misschien wordt dit hier later afgelsoten en moet men eerst eventjes naar links en dan weer naar rechts om aan de brug te geraken. Over de brug en daarna via wat oude arduinen treden naar omhoog. Ook hier lijkt het gebied volledig in heraanleg. Naar rechts min of meer het water volgend. Dan draait het volledig af naar links. Daar kan men ook ergens een park-paadje vinden. Dit gaat over een brugje en komt verder uit op een nieuw betonnen complex met trap naar beneden. Beneden naar rechts afdraaien, dus in richting van de woonbuurt. Dan weer over een nieuwe soort brug. Ofwel gaat men hier nu rechtdoor, de wandeling wat verkortend, ofwel hier afslaan naar rechts. We lopen nu aan de achterkant van een huizenrij met hier en daar garages. Uiteindelijk komen we terug uit aan die hoge gemetste elektriciteitscabine. Hier naar links, dan rechts, dan weer links en direkt terug links, via een fietspad aangelegd in rode dallen. Wanneer we uikomen op een straat, naar links. Aan een volgen kruispunt, de straat schuin rechts voor ons nemen, namelijk de Devosstraat. Er komt immers, eerst wat onzichtbaar, ook een doodlopend straatje van schuin links. Dus niet de Gevaertsdreef. Verder wandelen tot het volgende kruispunt, daar naar rechts en verder tot aan de eerste straat naar links, tevens de hoek met de winkelstraat. Hier naar links de winkelstraat in en ergens naast huisnummer 57, links inslaan. Dit baantje draait 90 graden af naar rechts en komt uit in een zijstraat van de winkelstraat. Hier naar rechts tot aan de winkelstraat, dwarsen en rechtdoor lopen , door een ander straatje dat dan uitkomt op een grotere straat. Hier naar links in de richting van het marktplein van Oudenaarde. Via her marktplein langs de in het oog springende Walburgkerk, tot aan het rond punt, onder de brug en juist achter de brug via de parking naar rechts. Uiterst rechts aanhouden en een graspad instappen. Dit graspad ziet er in de verte volledig toegegroeid uit, maar direkt na het begin kan men links afslaan via een houten hekje en terug paaltjes volgen.

Dit loopt weer via een mooie gebiedje en komt wat verder dan weer uit op het paadje juist langs de spoorwegbedding. Hier is het paadje wel goed begaanbaar gehouden en kunnen we naar links verder wandelen, met de spoorweg rechts van ons. Op het eind komt men uit op een straat. Hier rechtdoor in de richting van de spoorweg voor ons, niet links inslaan, ook niet rechts onder de brug lopen. Ietsje verder kan men eventueel links afslaan in een natuurgebiedje. Dit doen we nu niet, gaan rechtdoor, dan afdraaiend naar links en wat verder onder de spoorweg door. Verder volgen en waar men juist aan een brug uitkomt op een straat, naar rechts. Dan de eerste straat naar rechts, passerend aan het VDAB opleidingscentrum. Verdergaan tot het eind van de straat, daar naar links via een klinkerpaadje naast de spoorwegbedding. Aan de straat aangekomen, oversteken en rechtdoor, de tegengestelde richting volgen als van in het begin van de wandeling langs de spoorweg, tot aan de parking.