Deze wandeling start in Otegem en gaat vervolgens naar Ingooigem en Tiegem alvorens terug te keren naar Otegem. We trachten in deze wandeling zoveel mogelijk de bestaande paden van die streek aan te doen. Met uitzondering van de streek rond het Tiegembos/Sint-Arnoldus-park verloopt deze wandeling meestal vlak. Het aantal veldwegen en boswegen zijn ook beperkt. Meestal verloopt alles via verharde wegen (betonpaadjes, gravé-paden en ook een deel gewone rustige wegen). De wandeling kan op bepaalde momenten ook ingekort worden, omdat we op bepaalde plaatsen een lus maken met als eindpunt ongeveer het vertrekpunt.


We starten de wandeling aan de kerk van Otegem. Met de rug naar de ingang van de kerk, starten we via de Sint-Annastraat voor ons links. Na een huis of 8 te hebben gepasseerd aan onze rechterkant, vinden we een eerste van een hele reeks beton-paadjes rechts van ons. We slaan hier aldus rechts in en wat verder kruisen we een straat van een recente verkaveling hier links en na de tuin van het huis dat we aan onze rechterkant hebben, slaan we rechts af via een volgende beton paadje. We gaan achter de tuinen van de huizen en komen uit op de Zolderstraat. Hier eventjes naaar links en na een tweede huis aan de rechterkant te zijn gepasseerd slaan we rechts een verhard baantje in. Dit leidt in de verte naar een grote alleenstaande villa en lijkt een privé-weg, maar is dit niet. Hier hebben we al mooi verzichten op de streek. Juist voor de poort van de villa gaat het weggetje over in een betonpaadje schuin naar links, dat langs de eigendom van de villa loopt. Het paadje komt uieindelijk uit op de Neerkouter straat, juist naast een boerderij. Hier verder naar links. Na zo'n 150 meter, vinden we rechts terug een betonpaadje, tussen de akkers. We gaan nu richting Ingooigem. We komen uiteindelijk uit op de drukke N36 Vichte-Ronse. Hier voorzichtig de baan oversteken en aan de overkant hebben we een kleine parking. We gaan hier rechtdoor over de parking en na zo'n 50 meter, vinden we rechts van dit parkings-gebied en smal paadje. Dit paadje loopt achter een aantal nieuwbouwhuizen en komt uit op een baantje dat wat verder naar een klein kerkhof leidt.
Vanaf hier gaan we nu een lus maken in Ingooigem. Indien men dit verkiest, kan met de wandeling hier makkelijk inkorten want straks passeren we hier dichtbij terug. Indien men beslist de lus niet uit te voeren moet men hier rechts afslaan, richting kerk van Ingooigem.
Wij gaan echter de lus maken in Ingooigem en gaan hier rechtdoor. Na het huis op de linkerkant, slaan we schuin links af, richting straat van een verkaveling die rechts van het kerkhof ligt. Op het eind naar links en kruisen alzo de Sint-Antoniusstraat. We steken die over en gaan rechtdoor een soort verkaveling in. We gaan dan schuin rechts over het middenpleintje in de verkaveling en tussen het laatste huis en een akker, vinden we een paadje dat achter de huizen loopt en schuin afdraait richting een aantal hangars en voor een rusthuis passeert. Straks komen we hier terug in die verkaveling. Aan de weg aangekomen, afslaan naar rechts. We hebben eerst een flauwe bocht naar rechts en links en dan een bocht naar rechts. Juist na de bocht kunnen we links een paadje ingaan. Dit is ook geen privé-baantje. We passeren een paar huizen en lopen dan verder tot we terug aan een straat aankomen. Hier verder naar links en 50 meter verder na een woning, slaan we rechts een veldweg in. We volgen deze veldweg, passerend aan een boerderij tot die uitkomt op de Hulstweg. Hier verder naar rechts. We komen dicht in de buurt van de spoorweg en waar de weg onder een brug onder spoorweg gaat, lopen wij rechtdoor, via een volgende mooie veldweg.

Dit weggetje draait af en loopt langs een boerderij. Uiteindelijk komen we dan uit op de Scheihoekstraat, heel dicht bij de grote baan tussen Ingooigem-Anzegem. We gaan hier naar rechts via de Scheihoekstraat terug richting de laatste verkaveling waar we daarstraks zijn doorgegaan. Dit is een lang stuk gewone weg (+- 700m) met gemotoriseerd verkeer toegelaten, maar het is een smal rustig weggetje. Aangekomen aan een kruispunt steken we over en gaan verder de Reigemstraat in. Wat verder slaan we niet rechts af maar gaan door tot de laatste huizen en op het eind moeten we de akker die er ligt normaal schuin kunnen dwarsen. Indien er geen mais staat is dit zeker mogelijk. Na dit kleine stukje van zo'n 50m komen we terug uit in de verkaveling waar we daarstraks zijn doorgelopen. We lopen nu terug omgekeerd van daarstraks. Dus terug het middenpleintje kruisen en dan links de straat in zodat we terug wat verder de Sint-Antoniusstraat kunnen oversteken. We lopen nu verder tot het eind van het straatje (dus niet links afslaan waar we daarstaks ook al waren uitgekomen), maar het straat volgen tot het eind. Dit draait dan af naar rechts en wat verder hebben we terug een splitsing waar we links verder gaan.
Moesten we de lus in Ingooigem niet gemaakt hebben, dan waren we ook hier uitgekomen.
We lopen nu nog een aantal meter verder en komen dan uit op de baan tussen Ingooigem en Anzegem, waarbij we rechts de kerk kunnen opmerken. We steken de baan over en stappen links verder. Na zo'n 100 meter passeren we een soort oude school wat nu een gebouw is geworden voor de jeugdbewegingen en daarachter vinden we een gravé-baantje. We slaan hier dus rechts in en volgen dit baantje. We hebben hier een verzicht op Tiegem. Het weggetje kronkelt wat en loopt uit op een eigendom, hier gaat het weggetje over in min of meer een graspaadje en slaat af naar rechts. Ietsje verder slaat het af naar links en passeert rakelings langs een andere eigendom. We vervolgen het paadje en waar het afdraait naar links, lopen we echter rechtdoor via een graspaadje. Ietsje verder maakt dit een bocht naar rechts en komt vervolgens uit op een verharde veldweg. Hier gaan we naar rechts. Er staat een verdwaald bord met privaat aangeduid, maar dit slaat nergens op want wat verder komen we uit op een officieel wandelpad. We wandelen tot aan een splitsing en slaan scherp links af. Hier lpoen we dicht tegen de drukke N36 aan, dus geluidsarm is het hier niet. We zitten trouwens ook dicht bij de achterzijde van het Lijsternest, het museum van Stijn Streuvels. We wandelen nu dit verharde akkerweggetje af tot het eind, waarbij we uitkomen op de Tjampensstraat. We steken schuin rechts over en gaan vervolgens verder in het doodlopend Overberg straatje. De straat gaat uitindelijk over in een gravé-weggetje en waar dit afslaat naar links naar een alleenstaande eigendom, vinden we rechtdoor een volgend smal paadje dat we bewandelen. Aangekomen aan de Schernaai-straat, slaan we kort links af en enkele meters verder slaan we rechtsaf een paadje in, lopend naast een hogerliggende omheining.

Waar het paadje uitkomt op een straat, gaan we rechts afslaan. Dit baantje is een alternatieve route tussen Tiegem-berg en Ingooigem/Anzegem, dus er kunnen wel wat auto's passeren. Zo'n 300m verder komen we uit op de N494, Tiegemberg. We gaan hier naar links eventjes die baan volgen en waar de rij huizen aan de overkant ophoudt (zo'n 100m verder) vinden we aan de overkant een paadje met verkeersbord met opschrift "Uitgezonderd voetgangers". We gaan verder via dit paadje en verder gaat dit dan afdalen en kan bij momenten heel glad liggen.

Eventueel op het gras ernaast afdalen. Het paadje maakt dan een bocht naar links, paasseert aan een soort grote plas water en draait er af naar rechts. We wandelen via het paadje verder tot we uitkomen op een straat en gaan daar naar rechts verder. De splitsing een paar meter verder negeren we en gaan verder rechtdoor tot we wat verder weer uitkomen op de N494 ofwel de Tiegemberg straat.
We steken voorzichtig de baan over en gaan het Tiegem-bos in. We vinden er een uithangbord met wat informatie. Kort na de ingang van het bos en dus nog voor het uithangbord, slaan we af naar links. Het bospad draait wat verder licht af en komt uit bij een soort kleine grot.

We kunnen dit eventueel eventjes bekijken. Links voor die grotten nemen we een afslag die uiteindelijk moet uitkomen op een verhard baantje bestaande uit 2 rijen betonplaten met daartussen een kasseistrook. We slaan hier rechtsaf en komen in de buurt van de kapel. Aan de linkerkant ongeveer tegenover de grote kapel staat een kleun kapelletje. Daar kunnen we links afdalen via een trapje en komen zo aan een vijver met houten brugje.

We gaan over het brugje en aan de overkant gaan we schuin links omhoog. Het meest voor de hand liggende trajekt over het brugje naar links is een paadje langs de vijver maar dit nemen we niet maar wel een paadje dat schuin omhoog gaat (passeredn juist voor de groene vuilnisbak), verder wat afdraait en uiteindelijk uitkomt aan de rand van het bos. We steken het smalle baantje over en gaan verder aaan de overkant via een betonpaadje (tussen houten afsluiting en beton-paal). Dit draait af en llopt naast een eigendom. Op het eind van die eigendom, loopt het paadje door maar slaat ook af naar links. We nemen de afslag naar links en komen uit op een doodlopend asfaltbaantje. Hier naar links, terug naar het begin van nog altijd diezelfde eigendom. Daar vinden we dan een overgang naar een volgend betonpaadje lopend langs een haag. we dalen het paadje volledig af tot we aan een straat komen, namelijk Walbrugge. Het was de bedoeling om ergens in het midden rechts af te slaan via een veldweggetje, maar dit blijkt verdwenen te zijn. Wanneer we aan de straat aangekomen zijn, kunnen we beslissen om naar rechts te gaan of om de wandeling in te korten en naar links te gaan. Moest het veldweggetje niet verdwenen zijn dan was de wandeling logischer verlopen. Nu gaan we naar rechts via de baan tot aan een kruispunt met op de hoek een boerderij. Hier naar rechts, de Bergstraat, dus ook nog via een gewone baan. Dit kan al een iets drukker baantje zijn. We lopen tot aan het huis met nummer 22. Normaal moesten we via het verdwenen veldweggetje hier in de buurt ergens uitkomen, maar dit hebben we nu moeten omzeilen via zo'n halve kilometer gewone weg. Na huisnummmer 22 vinden we enkele meters verder links een veldweg tussen de fruitboemn. We wandelen tot bijna aan het eind van dit veldweggetje. Ietsje voor het einde, daar waar het fruitdomein aan de linkse kant ongeveer ophoudt, kunnen we juist voor een rij bomen/struiken (met daarachter een afsluiting), links afslaan. We gaan nu zo dicht mogelijk bij de rand van het gebied tegen de begroeiing. Wat verder passeren we dan links van een voetbalveld en uiteindelijk ligt er een bosje voor ons. Aan de rand van dit bosje gaan we naar links afslaan (we lopen nu dus met links de laatste rij van de fruitbomen en rechts de eerste rij bomen van het bosje) en die rand van het bos volgen tot het eind. We draaien dan mee naar rechts, nog steeds de rand van het bosje volgend. Wat verder kunnen we dan rechts afslaan dwars door het bosje via een graspad. Nog ietsej verder is er weer een afsplitsing. We kunnen hier kiezen want beide richtingen komen op hetzelfde punt uit. We gaan bijv rechtdoor. Uiteindelijk komen we terug uit het bosje aan de rand van ee akker. Hier eventjes naar rechts en dan komen we uit op de Hoogstraat. Hier verder naar links, richting grote baan N36. Juist voor de grote baan vinden we links een mooi strakrecht betonpaadje. We bevinden ons nu rakelings aan de drukke N36, bijgevolg moeten we de rust hier niet zoeken. Wanneer we terug aankomen in de Bergstraat, steken we het baantje schuin over naar links en gaan vervolgens terug de Walbrugge straat in, maar dus nu in omgekeerde richting als daarstraks. Weldra passeren we waar we daarstraks van het dalend paadje de straat opkwamen. Indien men deze lus niet heeft willen maken, kan men dus de wandeling hier terug verder zetten. we wandelen nog een paar meter tot we een gemetste verstevigingshoek zien aan de beek aan de rechterzijde. Hier ligt er een volgend betonpaadje te wachten.

Dit maakt een scherpe bocht naar links en kort erop naa rechts en komt verder uit op het einde van een straatje met links een huis. Hier naar links en naast de eigendom het volgende paadje bewandelen. Na zo'n 100 a 150 meter moet men dan rechts afslaan, via nog een volgend paadje zodat men uiteindelijk uitkomt in een verkaveling in de Heinsberg straat. Hier rechtdoor langs een soort pleintje dat in het midden ligt en aan het volgende kruispunt naar links. Na een 3-tal huizen aan de rechterkant, vinden we opnieuw een wandelpaadje, vergezeld met een verkeersbord met indicatie "verbod voor bromfietsen". Dit paadje volgen tot we uitkomen aan de drukke N36, naast een bakkerij. We steken hier de baan over en gaan verder naar rechts. en ietsje verder slaan we af naar links, de Vredestraat in. We wandelen tot aan een kruising met de Hoogkouter straat. Aan de overkant van die straat, merken we links van het huis terug een betonpaadje op, dat afdraait naar rechts achter deze eigendom. We volgen nu dit paadje. Dit kruist een eerste keer een klein baantje na zo'n 300 meter. We blijven verder volgen en nog eens een 300 meter verder komt dit uit op de Zoutstraat. Hier naar links voor zo'n 150 meter tot ongeveer aan huisnummer 27. Daar tegenover is er het zoveeltste betonpaadje te vinden tussen een woning en een akker. Op het eind negeren we een flauwe afslag naar links en volgen het hoofdpad tot aan de straat. We kunnen het straatje oversteken en aan deoverkant terug een paadje volgen. Dit komt uieindelijk uit in een bocht. We gaan hier rechtdoor op de baan en dus niet afslaan naar rechts. We zitten nu in de Ter Biest straat en wandelen dit, normaal gezien heel rustig baantje, voor zo'n 700 meter af tot aan de Ruifeleindestraat. Hier verder naar rechts richting Otegem. Na zo'n halve kilometer komen we aan de drukke baan van Otegem naar Tiegem. We steken die over en gaan aan de overkant verder via het doodlopende Tempelstraatje. We passeren een boerderij en wat verder een alleenstaande woning en daarachter draait en gaat de weg over in een paadje. Op het eind komen we weer uit op een baanjte. We gaan hier nog een lusje maken om te eindigen omdat er nog 2 mooie veldwegen te wachten liggen.
Men kan hier echter ook weer makkelijk de wandeling inkorten en onmiddellijk naar de laastste veldweg gaan. Daarvoor gaat men hier naar rechts, ietsje verder naar links, draait mee naar rechts en dan nog zo'n 150 meter tot men links een paadje vindt dat naar Otegem loopt.
Doen we echter de lus wel nog dan, gaat het naar links in de plaats. Aan een woning gaat de weg licht naar rechts en waar die weer lijkt licht af te draaien naar links kunnen we aan de rechterkant een veldweg inslaan. Die kronkelt zich een weg tot aan een boerderij, gelegen aan de Scheldestraat, de verbindingsweg van Otegem-Avelgem. Deze drukke straat gaan we nu een tijdje (zo'n 300 meter) volgen richting Otegem (dus naar rechts) om dan te eindigen met nog een mooie veldweg. Ietsje voordat er weer woningen beginnen op de Scheldestraat vinden we rechts een veldweg. Het lijkt een privé-weg te zijn maar dit is het niet. We passeren een eigendom en het weggthe loopt rechtdoor door de akkers. aan de achterkant van een volgende eigendom, draait het veldweggetje met een rechts bocht af naar links. Wat verder komen we samen met het traject, moest men deze laatste lus niet hebben uitgevoerd. Aan de splitsing naar links het paadje volgen dat nu recht naar het centrum van Otegem loopt. We komen uiteindelijk in bewoond gebied uit. Ongeveer in een bocht komen we samen met een baantje van rechts en komen enkele meters verder uit in de Kleinde Ronsestraat. Hier naar rechts en ongeveer recht tegenover huisnummer 7 slaan we links de weg in. Op het eind gaat dit over in een smal kort stukje smal paadje en komt uiteindelijk uit de baan tussen Otegem-Ingooigem naast een café. Hier nu nog eventjes naar links via de baan tot aan de kerk van Otegem.