We starten de wandeling aan de splitsing van de Sint-Maartenstraat met het J. Sadonespad, aan de kerk van Opbrakel en volgen de hoofdstraat zuid-waarts, dus in de richting weg van Brakel. Zo'n 50 meter verder slaan we links de Zureveldweg, een asfaltpaadje, in. Terug aangekomen aan een straat, verder naar rechts. Na een kleine 200 meter kunnen we afslaan naar links, de Oude Pastorij. Eerst een asfaltpaadje en dan gaat het over in een graspad/veldweg. Dit draait zo'n 150m verder af naar links. Wat verder moeten we dan verder in rechtse richting en komen dan uit op een gewone baan. Aangekomen aan de gewone baan, naar links, als het ware terug richting Opbrakel. In de Sint Franciscusstraat slaan we na huisnummer 15 een graspaadje in naar rechts. Op het industrieterrein, naar rechts en wat verder meedraaien naar links. Juist na het Brakels Sorteercentrum kunnen we rechts een paadje inslaan. Dit kronkelt wat en komt uit op een weg naast een eigendom. We kunnen hier echter rechtdoor gaan via een smal paadje aan de overzijde van het straatje. Dit paadje draait af naar links en komt terug uit op een baantje. Hier naar rechts verder. Tot aan het volgende kruispunt, daar naar links. Na de laatste eigendom aan de rechterkant, kunnen we rechts een veldweg inslaan. Wanneer we terug aankomen op een straat, naar rechts. Nu gaan we een goeie kilometer over gewone maar rustige banen. Aan een kruispuntje gaan we rechtdoor, via een laan met allemaal bomen aan de zijkant en dit tot we weer aan een duidelijke splitsing komen met een eigendom voor ons. Hier naar links via een aangegeven doodlopende straat. De weg is eerst nog verhard, maar na een volgende eigendom gaat het over in een veldweg. Op het eind komen we dwars op een weggetje uit aan een kapelletje.

Hier verder naar rechts via een doodlopend weggetje. Aan het eerstvolgende huis aan de linkerkant, slaan we juist ervoor af naar links. Dit is ook de richting aangeduid voor onder andere de T6 wandeling en er staat een knooppuntenpaal. In het bos volgen we het stijgende kassei/bospad. Dit pad doorkruist het kleine bosje en komt geleidelijk aan uit aan de andere kant van het bosje aan de zijkant. We wandelen aan de rand van het bosje door tot we uitkomen op een straat in een bocht. Hier rechtdoor gaan, dus eigenlijk rechts aanhouden. Na huisnummer 4 vinden we naar rechts een smal paadje. Dit paadje leidt naar een akker. Bij gewassen op de akker is het niet makkelijk er door te komen. Maar wij konden de weg gemakkelijk verderzetten via de naastliggende weide. Dit was perfekt doenbaar en eigenlijk is deze weide ook niet echt afgesloten. Op het eind, na de gewassen op de akker, komt die naastliggende weide en het eigenlijke te volgen paadje weer gewoon samen. Zonder gewassen zal het wel geen probleem zijn. Na de akker loopt het paadje min of meer via de grens met het bos en wat verder leidt het paadje dan weg van het bos recht naar een straat toe. Indien men dit hier niet wenst te doen kan men als alternatief een 250meter verder in de straat een andere veldweg vinden naar rechts. Men komt dan uiteindelijk op dezelfde veldweg uit waarbij men dan(dus bij het nemen van het alternatief) naar links verdergaat. Aangekomen aan een straat (dus in beide gevallen, via het beschreven trajekt of via het alternatief) gaan we even via de baan naar links en dan afslaan naar rechts in de Steneplein-straat en op het eind aan een kapelletje terug naar rechts. In deze Maandagstraat gaan we zo'n 250m verder tot aan een flauwe bocht naar links en hier naar rechts vinden we een mooie veldweg.

De veldweg draait af naar links en dan aan een splitsing van veldwegen slaan we rechtsaf. Dus niet rechtdoor. We gaan dan in de richting van een straatje, liggend dichtbij het Livierenbos. De veldweg gaat over in een straat en we blijven rechtdoorlopen, richting bos. Iets voor het bos, kunnen we links afslaan via een klein paadje dat de rand van het bos volgt, zodat we dan eigenlijk tussen de akkers en het bos lopen. We volgen dit paadje tot het eind, tot het automatisch het Livierenbos of Bois de la Louvière inloopt. Dit, in eerste instantie, redelijk dalende bospad volgen we nu volledig, tot het uitkomt op het hoofd-bospad van dit Bois de la Louvière. Hier gaan we verder naar links via het licht stijgende gravé-weggetje. We passeren een eerste duidelijke afslag naar rechts maar gaan rechtdoor. Waar we aan de linkerkant een tweetal indicatieborden zien staan, slaan we rechtsaf. We volgen nu dit bospad volledig tot we uit het bos komen

en we automatisch overgaan in een straat. Het draait dan af naar links en vandaar, zo'n 100 meter verder, aan huisnummer 2, kunnen we afslaan naar links in de Okkerbeke straat. Dit straatje gaat wat verder over in een wandelpaadje, met soms wat dichte begroeiing.

Op een T-punt, kiezen we dan voor de linkse kant. Dit paadje draait dan af naar links en weer naar rechts en loopt verder licht stijgend en kaarsrecht in de richting van een straat. Aangekomen helemaal boven aan de drukkere straat, gaan we naar rechts en enkele meters verder steken we de straat over en slaan linksaf, richting Brakelbos. Dit straatje volgen tot het volgende kruispunt, daar naar rechts en de volgende straat kort erna naar links. Het straatje afwandelen en dan komen we aan een kruispuntje van een 5-tal smalle straatjes. Eigenlijk moeten we de middelste nemen, de Koningsweg. Een straatje dat voordien stond aangeduid als privaat. Dus vlaK naast de lantaarnpaal passeren, maar zodanig dat die rechts van ons ligt en gewoon rechtdoor gaan. Ietsje verder moeten we dan links van een huis gaan en passeren nog wat verder links van een laatste huis. We lopen hier nu ook langs een klein bosje. Het paadje splitst zich ook af in een paadje langs de rand van het bos. Dit pad in het bos echter niet volgen, vermits je dan verder uitkomt in een privé-tuin. Gewoon het hoofdtracé volgen en na een akker, naar links afslaan, in de richting van de boerderij. Op straat aangekomen, rechtdoor gaan (eigenlijk schuin links) en zo'n 50-tal meter verder aan een volgende splitsing, rechts aanhouden, via de doodlopende Pullem straat. Dit baantje voor zo'n 300m volgen en waar het straatje lijkt te eindigen, slaan we rechtsaf en wandelen oostwaarts naast een rij bomen via een breed graspad/veldweg. Dit wandeltraject blijven volgen voor zo'n goeie halve kilometer tot we rechts een baan zien opduiken en een eigendom. Hier kunnen we naar rechts naar de straat en dan naar links de straat volgen, maar we kunnen hier ook het graspad verder min of meer gaan volgen. Wanneer men dit trajekt volgt komt men zo'n 200meter verder ook uit op dezelfde straat. Hier en daar is het wel wat drassig. Aan straat uitgekomen zien we een recent aangelegde vijver (overstromingsgebied) voor ons liggen. Hier via de baan naar links, tot het volgende kruispuntje. We kunnen hier nu de wandeling enigzins verkorten. Om te verkorten slaan we hier rechtsaf en wandelen de hele straat af tot aan het kruispunt met de oude Romeinse laan. Op die manier kan de wandeling een 3-tal kilometer ingekort worden. Doen we het hele uitgestippelde trajekt, dan slaan we hier af naar links. Het is de bedoeling nog een paar vergeten paadjes te doen in een woonbuurt aan de overkant van de drukke weg Ronse-Brakel. We moeten daarvoor wel zo'n 2 kilometer aan gewone banen afwandelen. Aan het kruispunt hier dus naar links en zo'n 900 meter deze rustige straat afwandelen. Aan een kruispuntje, kunnen we dan naar rechts de landweg Landuitweg inslaan. We komen nu uit op de drukke weg Ronse-Brakel. Oversteken en naar links gaan en richting huisnummer 272 gaan. Naast een klein serretje voor het huis, vinden we een smal paadje. Terug aangekomen aan een straat, verder naar rechts en zo'n 250meter volgen. Dan kunnen we naar rechts een paadje inslaan en gaan we weer richting grote baan. We komen uiteindelijk ongeveer uit op de grote baan, waar we daarstraks die hebben overgestoken. Hier naar links en rechts van huisnummer 4, vinden we terug een klein paadje. Dit gaat verder over in een asfaltbaantje en we wandelen dit baantje af tot we terug uitkomen op de Wolfskerke straat. Hier naar rechts verder, dit baantje volgen voor zo'n goeie 600 meter tot we uitkomen aan een kruispuntje. Hier oversteken en aan de andere kant rechtdoor gaan. Dus rechtdoor tussen 2 huizen in via een "uitzonderlijk plaatselijk verkeer"-straat , niet rechts noch links afslaan. Wat verder gaat het over in een veldweg. We komen dan uiteindelijk terug uit op de drukken baan Ronse-Brakel en gaan hier links verder die baan volgen voor zo'n kleine 150meter. Dan kunnen we aan de rechterkant van de baan, tussen huisnummer 149 en 151 een paadje vinden. Dit komt verder uit in dezelfde straat als deze die er moet genomen worden bij het verkorten van de wandeling. Hier verder naar links tot we uitkomen aan een kruispunt, met naar rechts de Romeinse laan.

We slaan hier dus rechts in, via de oude Romeinse laan. Dit wordt algauw een redelijk steile veldweg. Eenmaal boven, wandelen we nog zo'n 200 meter verder rechtdoor via de straat, waar we dan links de Fransbeke-straat kunnen inslaan. We volgen gewoon dit straatje, dat terug afdraait naar links en na een laatste eigendom overgaat in een veldweg. Deze veldweg komt dan terug uit op een straat, waar we in linkse richting verder gaan. Deze straat dwarst dan verder met een Leinstraat/Sint-Martensstraat, waar we naar rechts verdergaan en zo terug uitkomen aan de kerk van Opbrakel.