We starten de wandeling aan de kerk van Ogy aan de Place des Combattants. Met de rug naar de linkerzijde van de kerk gericht gaan we naar links via de baan naar de hoofdbaan tussen Flobecq en Lessines. We steken deze drukke baan over en aan de overzijde gaan we rechtdoor in de Rue du Dr Desenepart, met rechts van ons een huis met opschrift "N57". Dit is een smal asfaltbaantje dat gemiddeld licht stijgend verloopt. Aan een eerste kruispunt, waarbij we rechts heel dichtbij de N57 kunnen opmerken, houden we links aan en volgen verder het baantje dat min of meer evenwijdig met de N57 loopt. Wat verder is er weer een splitsing, hier slaan we af naar rechts via een licht dalend baantje zodat we terug dwars op de N57 uitkomen. De baan terug oversteken en aan de overzijde het kleine weggetje rechtdoor gaan. Dit baantje wordt na het passeren van een eigendom min of meer een verbrokkeld baantje. Dit draait geleidelijk af naar links (zodat we in de richting van Flobecq wandelen en dus weg van Lessines) en komt zo te liggen naast een voormalig spoorwegtraject. Algauw kunnen we de huidige weg verlaten aan de rechterkant zodat we op het voormalig treintraject komen. Dit is in eerste instantie een smal graspaadje. We keren hier van richting en gaan nu in de richting van Lessines (dus tegengesteld aan de richting vanop het verbrokkeld baantje en dus weg van Flobecq).

We kunnen dit traject nu blijven volgen tot we dwars uitkomen op de drukke weg N42, tussen Geraardsbergen en Lessines. Dit oude spoorwegtraject kunnen we dus volgen voor zo'n 5 a 6 kilometer. Het verloop verandert nu en dan, het is eens een graspad, dan kiezel, dan breed aardepad. Het loopt eens dalend, dan weer plat, dan eens lichtstijgend. Soms lopen we volledig tussen of onder de begroeiing, soms tussen de velden. Het traject kan ook al eens hier en daar wat versperd zijn door omgehakte takken. We kunnen hier ontspannend lopen zonder constant te moeten kijken op de kaart. Wanneer we de hoofdbaan in Ogy kruisen (dat is ook de baan waar de auto staat), moeten we een aantal meters naar links gaan om het vervolg van het pad te betreden, vanaf hier wordt het pad trouwens breder. In het verdere verloop moeten we nog een paar keer een baantje kruisen.
Er blijken langs dit traject ook openbare toiletten aanwezig te zijn.

Wanneer we het einde naderen, wordt het een stukje heel drassig. Dan komen we aan de drukke N42, we steken die over, gaan eventjes naar links en slaan dan naar rechts de industrieweg in. Deze weg gaan we nu volgen voor iets meer dan een halve kilometer. Nadat we over de Dender zijn gegaan, splitst de weg zich en moeten we hier rechts aanhouden. We merken in de verte ook een soort rangeerstation op. We draaien geleidelijk in rechtse richting en dalen af in de richting van de sporen. Waar we een fietsenknooppaal met indicatie van knooppunt 30 opmerken, kunnen we scherp naar rechts de weg verlaten en via een licht dalend grindpaadje met wat groen in het midden gaan we richting de oever van de Dender. Aan de Dender slaan we links af op het jaagpad. We volgen dit jaagpad tot in Lessines aan een klein metalen brugje. We gaan over dit brugje, houden rechts aan, enkele meters verder gaan we nog over een grotere brug. Enkele meters verder komen we dan dwars op een klein baantje, hier naar links, terug over een brugje en dan direct naar rechts, zodat we richting centrum gaan met rechts van ons een recht stuk aangelegd kanaal. We komen dan uiteindelijk uit op een kasseibaantje. Voor ons zien we het gebouw van het "Centre Culturel René Margritte", waar men eventueel eens op het binnenplein kan gaan. René Margritte zou in Lessines geboren zijn.

Op deze kasseibaan, naar rechts, over het water en dan de volgende straat naar links. We wandelen richting kerk, gaan er rechts rond en wanneer we ongeveer voor de kerk zijn, kunnen we naar rechts, een doorgang nemen naast het gebouw van de politie. Deze doorgang draait af naar links en komt uit in de Grande Rue. Hier verder naar rechts en dan verder weer naar rechts, zodat we richting marktplein gaan. Aan de linkerkant kan men wat beeldjes opmerken.

We volgen hier niet de gewone weg maar trekken over het markplein. We komen dan in de Rue de Grammont en nemen daar de Ruelee de la Reinette naar rechts. Wat verder draait dit straatje af naar links. Waar dit straatje dan in een rechte hoek naar rechts afdraait, richting de Dender, kunnen we uiterst links rechtdoor gaan via een smal paadje tussen de eigendommen. Het zigzagt een beetje en komt dan uiteindelijk uit op de grote baan de N42.

Hier zijn 2 mogelijkheden :

1) Oorspronkelijk was voorzien naar links te gaan tot aan het kruispunt met de lichten, daar over te steken, een paar meter naar links en dan daar naar rechts in de Chemin du Pont d'Ancre. Deze straat dan volgen aan de linkerkant via het voetpad tot na huisnr 149 en daar dan afslaan naar links. Eerst is dit nog een heel smal asfaltbaantje met hier en daar wat gras in het midden en na het laatste huis wordt het meer een graspad/veldweg/traktorbaan. Nog wat verder wordt het heel smal met hoger gras en is het echter voor een paar tientallen meters een heel moeilijke doorgang vlak naast een weide. Men moet wat gebukt onder de begroeiing gaan. Daarna wordt de doorgang weer beter. Uiteindelijk passeert men aan een huis en vanaf dan wordt het een verbrokkeld baantje. Finaal komt men dwars uit op een asfaltstraat.

2) Indien men deze plaatselijke ietwat moeilijker doorgang wenst te vermijden kan men op de N42 ook naar links maar aan het kruispunt met de lichten niet oversteken maar weer naar links afslaan. +- 150 meter verder, juist voor huisnummer 37 aan de rechterkant van de straat, kan men een klein paadje inslaan dat uiteindelijk naast een huis uitkomt op de N42. Hier verder naar links langs die baan tot aan het zebrapad, de N42 hier oversteken en dan enkele meters naar links en dan rechts afslaan via de Avenue de Ghoy. Dit smalle asfaltbaantje volgen voor een kleine halve kilometer en dan gaat het over in een veldweg/traktorwegje. Er staan ook GR-tekens. Dit wandeltraject blijven volgen tot we ook dwars uitkomen op een asfaltstraatje.

Voor beide mogelijkheden komen we ongeveer op hetzelfde punt uit. Hier dan verder naar rechts via het asfaltstraatje. Een goeie 100m verder draait het baantje af naar rechts en direct weer naar links. Het kruist ook het voormalig treintrajekt dat we in het begin gevolgd hebben tussen Ogy en Lessines. We blijven hier het asfaltbaantje volgen tot juist na huisnr 5, wat een wit huis is. Hier vinden we een heel smal paadje. Er staan ook GR-tekens. Wat verder wordt het een grindwegje. Vanaf een eerste boerderij wordt het een gewoon baantje. In de buurt van een half verroeste hangar, kunnen we afslaan naar links via een traktorbaantje. Er staan ook GR-tekens en een indicatie van een lokaal paardekar-traject nr 3.08. We lopen hier tussen immense velden. We kunnen al eens wat enthousiaste supporters tegenkomen.

Na een tijd komen we weer tussen de huizen. Na huisnr 45 slaan we rechtsaf en volgen deze stijgende weg. Waar we een hoofdstraat kruisen, steken we over en aan de overkant gaan we verder rechtdoor, naast een huis, via een licht stijgende veldweg/traktorweg in grind. Wanneer we terug uitkomen op een straat, gaan we naar rechts verder en nu gaan we voor iets meer dan een kilometer de gewone, maar heel rustige, weg volgen. Ongeveer halfweg is er een splitsing, er staat aan de linkerkant een kruisteken tussen wat bomen. Hier links aanhouden. We gaan verder tot we weer een asfaltwegje dwarsen in de buurt van huisnr 21. Hier naar links afslaan. Aanvankelijk is dit nog een asfaltbaantje maar na huisnr 25 wordt het een traktorbaantje. Uiteindelijk komen we weer uit in een straat. We gaan naar links. Na een paar honderd meter, maakt de weg duidelijk een bocht naar rechts. Hier kunnen we rechtdoor gaan, via een grasweg. Het gaat nu ook heel erg stijgen en hebben een mooi verzicht.

Het daalt dan weer even en we komen dan in de buurt van een klein bosje. Er is hier een zijweg in linkse richting die we moeten negeren, we blijven dezelfde richting volgen. Het gaat dan weer omhoog en net iets voor de top kunnen we afslaan naar rechts. Eerst is dit een licht stijgende veldweg maar wat verder gaat het in dalende lijn. We komen terug tussen de huizen en aan de volgende spltising gaan we verder naar links. Een goeie 100m verder is er weer een splitsing, hier houden we rechts aan. Enkele tientallen meters verder kruisen we het voormalig treintraject en na wat lichte bochten komen we terug aan een splitsing. Hier naar links via een stijgende weg. We dwarsen dan uiteindelijk de hoofdweg in Ogy en gaan naar rechts tot aan de kerk.