We starten de wandeling aan het kerkhof van Obigies in de Rue du Cimetiere. Er zijn daar een 2 a 3 tal parkingplaatsen voor de toegang van de het kerkhof op de berm aan de linkerkant als men de straat inrijdt vanaf de grote baan. Er is ook een soort parking aan de rechterzijde van de Rue du Cimetiere,maar ik weet niet of dit openbaar is dan wel privaat. Eventueel kan men ook parkeren ietsje verder aan de kerk van Obigies gelegen langs de grote baan en te voet terugkeren naar de Rue du Cimetiere.
We volgen de licht dalende weg langs het kerkhof, diw wat kronkelt en dan overgaat in een veldweg. Deze veldweg lijkt een grote bocht te maken en waar hij terug richting bebouwing gaat aan de grote weg, slaat de veldweg automatisch af naar rechts. Uiteindelijk komen we aan een klein gemetst oud kotje waar we dwarsen met een weggetje. We slaan rechts af via een grindweg. Een kleine 150 meter verder slaan we af naar links, via een veldweg/traktorweg. Op het einde dwarsen we een andere weg en hier gaan we naar rechts in de richting van een oude Scheldearm. Aan deze Schelde-arm kun je kiezen om naar links of rechts verder te gaan. We kiezen bijvoorbeeld om naar rechts te gaan en lopen dus nu via een graspad langs de rand van deze Schelde-arm, die links van ons ligt en lijkt volledig droog te staan. Uiteindelijk komen we uit op het jaagdpas langs de Schelde. Hier gaan we naar links verder, dus in de richting van Doornik, met de Schelde rechts van ons. Ipv. gewoon het verharde jaagpad te volgen, kan men hier op de oever lopen, via een graspaadje. Op een bepaald moment lopen we onder een brug. Vanaf hier kunnen we links van het jaagpad een soort verldweg volgen die ligt tussen de rand van akkers en het jaagpad. We lopen bij momenten een stuk lager dan het jaagpad zodat de schelde niet altijd zichtbaar is.

Uiteindelijk komt onze veldweg terug samen met het jaagpad, in de buurt van een oranje paal met opschrift "97F". We blijven hier de rand van de Schelde volgen via het jaagpad naar de volgende burg over de Schelde ietsje verder. We gaan onder deze brug en direct na de brug, verlaten we het jaagpad naar links in de richting van de schuin oplopende brug-fundering en daar merken we een graspaadje op die loopt rechts van deze brug-voet. Dit paadje laat ons nu de richting van de autostrade volgen, met de autostrade links van ons, maar op het niveau ongeveer van de Schelde. Wat verder merken we terug een oranje paal op met opschrift "97F-A". We blijven echter rechtdoor gaan, de richting van de autostrade volgende. Nog wat verder, draait dit paadje af naar rechts en loopt het naar een straat met bebouwingen aan weerszijden.
Vanaf hier zitten we volop in bewoond gebied. De wandeling gaat hier voor een stuk over in meer gewone straten, vooraller terug landelijk te worden.
We lopen tot het einde van de straat, steken de baan over, gaan naar links verder langs de straat voor een goeie 50 meter en juist voor het eerste huis, slaan we linksaf via een smal paadje.

Waar dit op een baantje uitkomt, kunnen we na een paar stappen naar rechts, aan de overkant van dit baantje een betonpaadje vinden. Dit komt uiteindelijk uit in een straat, hier gaan we naar links en dan komen we uit in een drukkerer straat. We steken hier best over naar de groenzone in de midden en gaan in linkse richting verder. Deze groenzone komt verder geleidelijk aan samen met de gewone weg. We blijven de weg volgen tot onder de brug van de autostrade en volgen verder. Aan een 2-spring, houden we rechts aan en wat verder na huisnummer 11, kunnen we een paadje inslaan. Dit komt uit op een parking van een supermarkt. We steken de straat over en gaan naar rechts en slaan een paar meter vedrder naar links af. We kunnen hier ook GR-tekens opmerken. De eerst volgende straat naar links afslaan (Val du Vert Marais). Na een bocht naar links komt dit straatje samen met een andere straat die van links komt. We slaan hier rechtsaf en gaan tot na het eerste huis dat we aan de linkerkant vinden. Hierna vinden we een wandelpaadje naar links, die door een woonwijk trekt. Het draait af naar rechts, komt uit op een straat, we houden links aan, het wordt weer een wandelpaadje tussen jhuizen, komt terug uit op een straat, we blijven aan de linkerkant en vinden er terug een stukje wandelpad tussen de hagen en komen weer uit op straat aan het einde van de woningzone. We volgen nu gewoon dit straatje tussen de huizen en enkele meters verder aan een splising slaan we niet rechtsaf maar houden links aan (= +- gewoon rechtdoor gaan) in de richting van een rond grasperkje midden de straat. Tussen de huizen voor ons en rechts van ons, ligt nog een wandelpaadje. We zitten nu aan de rand van een akker. We kunnen deze rand verder volgen tot aan de straat. We wandelen dus zo dat de akker links van ons ligt en de begroeiing van de tuinen van de huizen rechts van ons. Op het einde dwarsen we een veldweg, hier naar rechts en de eerste straat naar links. Hier kruisen we gewoon een volgende woonwijk. We gaan hier dus gewoon rechtdoor, negeren alle zijwegen tot we dwars uitkomen op een straat aan het einde van de woonwijk. Afslaan naar links. Na een 200-tal meter kunnen we naar links afslaan, via een soort grindweg. Vanaf hier gaat de wandeling weer meer via veldwegen. De landweg passeert links van een huis, kronkelt wat en dwarst dan een aandere veldweg, die eigenlijk het verlengde is van een straat waar we daarstraks zijn gelopen toen we uit de eerste woonwijk kwamen. We gaan hier gewoon rechtdoor via een licht stijgende veldweg. In de buurt van een volgende woonwijk die opduikt aan onze rechterkant en waar links van ons een kapelletje staat, draait de veldweg af naar links. We komen ten einde aan een straat, die we oversteken. Naast nummer 103 vinden we een graspad. Hier houden we linksaan een paar meter verder aan een splitsing, zodat we wat verder uitkomen in nog een volgende verkaveling. We gaan onmiddellijk de straat in die min of meer rechts van ons ligt en na huisnummer 29 aan onze linkerkant kunnen we een verbindingspaadje nemen. Vanaf hier wordt het een stukje gewone banen terug. Na het verbindingspaadje in de straat naar rechts, tot waar we dwarsen met een andere weg en daar terug naar rechts. Straat volgen tot die dwarst met een andere straat en daar dan naar links, in de richting van de schelde dus. We zouden nu in de Rue Grégoire Decorte moeten zitten. Aan een kruispuntje, oversteken en rechtdoor gaan, naar een "station de Pompage SP02". Daarachter kan men naar rechts een veldweggetje volgen. Dit komt terug uit op straat in een bocht. Hier verder naar links en ietsje verder meevolgen naar links. Deze straat nu volgen tot die uitkomt op de drukkerer weg die komt van een brug over de schelde. Deze weg oversteken en verder naar rechts, een stukje langs deze meer drukke weg Rue d'Ormont. Na zo'n 350 meter kunnen we de weg verlaten naar links, in de richting van een oude hoeve en wat verder merken we ook de restanten van een oude molen op. De te volgen weg draait af voor de hoeve en nu volgen we een licht stijgende grindweg die loopt naast de weide waarin de oude molen staat.

Na de molen begint de weg te dalen. Waar we terug tussen de huizen komen, slaan we af naar links en kronkelen mee tussen de bewoningen en dan wordt de straat meer een verbrokkelde asfaltweg met gras on het midden. We draaien mee naar rechts en volgen de straat tot die uitkomt op de drukke weg tussen Obigies en Doornik. We steken deze weg over en aan de overkant, kunnen we rechts van huisnummer 48 een licht stijgende veldweg. Deze wandelen we af tot het einde. Dan op de straat naar links, we passeren een boerderij links van ons en kort daarna, slaan we linksaf via een lange rechte veldweg, die lijkt naar een bosje te lopen.

Dit bos is echter privé. We kunnen deze veldweg aflopen tot op het einde dat die weer op een straat uitkomt en dan naar rechts verdergaan. Of als alternatief, wanneer we het bosje bereiken, kunnen we wat verder eerst een beek opmerken rechts van ons, die de akker rechts van ons doorsnijdt. Nog wat verder, nog voor er een soort boomhaard optreedt rechts in de akker, kunnen we rechts afslaan, via een veldwegje dwars door de akker. We kunnen die zo'n 150meter volgen tot aan de rand van een andere akker en dan afdraaien naar links in de richting van de straat. We komen dan uit op de straat in de buurt van een kapelletje omringd door bomen.

Hier gaan we verder naar rechts. Aan een klein kruispuntje wat verder negeren we de weg van rechts en gaan verder in de Rue Frayère. We negeren ook de doodlopende Chemin Dugardin, die wat verder aan onze rechterkant opduikt en slaan dan ten slotte links in in de Chemin des Oiseaux, een smalle weg voor alleen lokaal verkeer. De staat van dit weggetje is niet alrijd even goed. We komen dan uiteindelijk terug uit op de baan tussen Obigies en Doornik. Hier terug oversteken, naar rechts en juist na het eerste huis naar links afslaan, terug richting van het kerkhofje van Obigies.