We starten de wandeling op het kleine parkingetje aan de kruising van de Ohiostraat, de Oudstrijderstraat en de Reytstraat. Er is plaats voor een paar auto's. Een beetje zuidwaarts is er ook nog een parking te vinden van een school en anders kan de wagen makkelijk langs de straat worden gezet. We volgen de hoofdbaan, richting Eine. Na de kerk van Nederename te hebben gepasseerd, kunnen we enkele huizen verder links afslaan in de Sint-Vedastusstraat. Dit straatje gaat op een bepaald moment door een ijzeren poort. Hopelijks staat die open. We lijken op een soort privé-terrein terecht te komen, doch toen ik er wandelde kwam ik nog wandelaars en joggers tegen. We volgen nu het pad, een soort grindpad, naar rechts langs de vijver. Het is een visvijver die ook vanop andere invalsplaatsen kan bereikt worden. We blijven zodicht mogelijk bij de rand van de vijver. Op het meest noordelijke punt van de vijver, houden we zoveel mogelijk links aan, zo dicht mogelijk bij de oever van de vijver. Wat verder komen we dan in de buurt van het jaagdpad langs de Schelde en hier gaan we het pad langs de vijver verlaten en op het geasfalteerde jaagpad langs de Schelde verdergaan, in de richting van Oudenaarde.

Ongeveer ter hoogte van het meest zuidelijke punt van de vijver, kan men het jaagpad verlaten naar links. We moeten een dwarsboom passeren en vinden dan een kaarsrecht wandelpad, een ietwat aarde/gras-pad. Verder komen we dan aan een kruising met een baantje. Hier gewoon rechtdoor verdergaan via een pad aangelegd met een soort beton dallen. Dit wegje verloopt langs 2 andere visvijvers en eindigt dan iets verder in de buurt van een tennisveld. Hier kunnen we naar links een klein paadje volgen, aangelegd met oude oneffen metalen platen, wat verder uitkomt aan een knalrode brievenbus op de baan tussen Ename en Eine. Aan die baan naar links, oversteken en wat verder na huisnummer 36, kunnen we rechts inslaan. Dit is aanvankelijk een betonpaadje wat wat verder overgaat in een gewone straat. Waar er ongeveer een zijstraat van links komt, kunnen we rechts inslaan via een betonpaadje tussen de huizen. Dit paadje draait af naar links en komt uit op de Oudenaarde-Zottegem. We gaan hier naar links, steken over en slaan aan huisnummer 88 de eerste straat naar rechts in, namelijk de Braambrugstraat. We gaan tot het einde, waar de spoorweg loopt. We moeten hier over de spoorweg geraken. Dat wordt dus over de ballustrade kruipen en heel goed opletten en dan oversteken. Aan de overkant wandelen we verder, geheel links aanhoudend. Dit is als het ware het verlengde van de Braambrugstraat. Na een huis te zijn gepasseerd, kunnen we naar rechts via een graspad een natuurdomein betreden. Dit graspad loopt achteraan de huizenrij. Na zo'n 200m draait het paadje af naar links aan een mooie bomenrij. Er zijn ook een paar houten brugjes. Aan een voetbalveld komt het paadje dan uit in een soort graasweide. Hier moeten we een beetje uitzien naar een paar verticale paaltjes, het trajekt is niet altijd even duidelijk, best uitzien naar een paaltje en in die richting lopen. Bij momenten is het hier ook redelijk moerassig. Men moet dit gebied doorkruisen via een min of meer rechtse bocht maken en ongeveer uitkomen aan de andere kant van het voetbalveld. Daar vindt men dan ook een metalen constructie als scheiding tussen het Enamebos en de weg naar het voetbalveld, waarschijnlijk om het vee tegen te houden. Rechts ligt dus een baantje, links een soort gang in het Enamebos. We gaan ietsje naar links en dan naar rechts, een paadje volgend dat de grens van het bos volgt.

Op een bepaald moment, komen we ongeveer aan het einde van het paadje langs de zijkant van het bos. Hier kunnen we nu kiezen: rechtdoor in een meer open vlakte, naar links of naar rechts. Naar rechts gaat het verder in een straat met huizenrij aan de linkerkant. Het was de bedoeling dit Enamenbos maximaal te doorkruisen, doch het bleek dat een deel van de paden niet toegankelijk waren. Noodgedwongen dan gaan we hier naar links en gaan zo'n klein 100m noordwaarts. Hier kunnen we dan rechts afslaan via een bospaadje. Men kan echter ook nog een heel stuk doorlopen via een mooi bospad, maar dan komt men terug uit op de hoogte van het voetbalveld van daarnet. Daar naar rechts gaat niet meer, vermits het bos een beetje verder naar recht sniet meer toegankelijk is, tenzij met gids. Men kan echter altijd dit mooi bospad op en terug aflopen. Dus, na die +- 100m, naar rechts tot we rechts kunnen afdalen via een lange reeks houten trappen-constructie. Het paadje dan gewoon verder volgen tot we uitkomen, eigenlijk aan ongeveer de ingang van dit natuurgebied gelegen aan de grotere baan de Katteberg. Onderweg in het bos, kunnen we tekens tegenkomen van de Mariette Tieleman wandelroute en de Aardgaswandelroute. We komen nu eerst samen met een breder pad dat van links komt en dan is er een houten poortje. Hierdoor en richting uitgang van het gebied gaan, richting Kattebergstraat. Een paar meter voor het einde kunnen we echter naar links terug een wandelpad volgen in het gebied. Dit loopt ongeveer evenwijdig met de baan ernaast maar draait dan tuieindelijk af in linkse richting. Het kan er ook drassig bijliggen. Op eren bepaald moment kan men rechtdoor of aflsaan naar rechts. Rechtdoor komen we terug uit aan de ingang van waar we juist komen. We gaan hier naar rechts en stijgen naast het bos via een graasweide naar boven. Boven staat er ook een zitbank. We volgen het pad verder dat dan uiteindelijk in westelijk/noord-westerlijke richting verderloopt tot aan het einde van het gebied. We komen nu uit in de Blote-straat. Hier naar rechts en zo'n 300m afdalen. Rechts hebben we een mooi panorama op Ename.

Dan kunnen we terug naar rechts via houten trapjes naar beneden het gebied van een andere ingang betreden. Afdalen en dan min of meer links aanhouden, de rand van het gebied volgend. Dan afdraaien naar rechts en wat verder vinden we terug een doorgang en komen zo uit op de Katteberg, via en nog andere in/uitgang. Hier een 100-tal meter naar rechts de Katteberg-straat volgend en dan links afslaan via een veldweg. Er staat ook een verbodsteken en een hoogspanningsmast. Deze veldweg gaat geleidelijk over in een soort bospaadje en waar er een paaltje staat met aanduiding van een aantal wandelingen, volgen we die en slaan we ook af naar rechts. Het paadje maakt een knik en komt dan uit aan een beek aan de achterkant van de tuinen van de woningen voor ons. Het aangeduide pad op de geografsiche kaarten naar links, blijkt niet meer te bestaan. Dus gaan we verder naar rechts en volgen het graspad mee tot het uitkomt op een straat in de woon-verkaveling. De straat oversteken en aan de overkant kan men verderwandelen via het vervolg van het paadje, dat schuin naar rechts verder loopt. Dit paadje volgen dat tussen de woon-eigendommen loopt. We komen dan naast een woning dwars uit op een ander paadje en gaan hier naar rechts tot aan de straat, wat eigenlijk het verlengde van de Kattebergstraat is van daarstraks aan het Enamebos. We bevinden ons nu vollop in de woonverkavelingen van Ename. De wandeling gaat nu min of meer door een nieuwe woonverkaveling trekken via gewone straten maar ook nog een paar verdoken wandelpaden. Hier aan de gotere weg naar links, een stukje de baan volgend. Dan komen we aan een soort klein pleintje met links ervan een straatje en wat verder kunnen we links inslaan en passeren we aan de kerk van Ename.

Na de kerk te zijn gepasseerd kunnen we juist voor het laatste huis links, een paadje links inslaan. Dit passeert aan een kerkhof en komt dan uit vollop in een nieuwe woonverkaveling. Aan de straat naar rechts en rechtdoor gaan tot we naar rechts een straat kunnen inslaan. wat verder dwarsen we een andere straat, waar we links verdergaan. We negeren verder een linker en rechter-straat en dan gaat de baan lichtje afdraaien naar rechts. We negeren nog een straat naar links en paar meter verder kunnen we dan schuin links afslaan. Aan onze rechterkant is er nu wat groen te bespeuren en op een bepaald moment kan men een betonnen constructie opmerken, ietsje voor het eerste huis. Tussen het eerste huis en die betonnen constructie kan men rechts inslaan via een soort graspad. Wat verder staan kinder-speeltuigen. Men moet nu min of meer naar links, tussen de tuinen van de 2 huizenrijen. Op het einde moet men min of meer naar de linkerkant van de groen-strook waar we doorgaan, zodat we naast een huis terug uitkomen op een straat van de woon-verkavling. Hier gewoon de straat oversteken en aan de overkant terug naast een huis een volgend wandelpaadje betreden. dit is een klein stukje en komt uit op een doodlopende-straat. Hier verder naar rechts, tot we een volgende straat dwarsen, hier naar links en aan het volgende kruispunt naar rechts. We zouden nu in de Rekkemstraat moeten zitten. Na een huis of 5 aan de linkerkant kan men via een braakliggend stuk grond links afslaan voor nog een klein groen stukje. Dit gaat over in een paadje naast een huis en we komen terug op een volgende straat uit. Naar rechts en de straat aflopen tot het einde en rechts meedraaien. Zo komen we terug uit op de Rekkemstraat. Naar links totdat we de baan Oudenaarde-Aalst kruisen. Voorzichtig oversteken en aan de overkant naar links. We houden hier de rechterkant aan, zodat we niet verder wandelen via de baan Oudenaarde-Aalst, maar via de rustiger zijweg die er rechts van loopt. Wat verder passeren we de ingang van brouwerij Liefmans en juist daarna kunnen we naar rechts een wandel/fietspad volgen dat loopt tot aan de schelde. We gaan nu via het jaagdpad langs de Schelde terugkeren naar NederEname en nemen onderweg nog een paar mooie stukjes natuur mee. Deze kant van de Schelde is de rustiger kant. Op het jaagdpad langs de Schelde dus naar rechts volgen, dus weg van richting centrum van Oudenaarde. We passeren dan ook de achterkant van de Liefmans brouwerij.

Wat verder draait het jaagdpad lichtjes naar rechts naast een oude scheldearm. Dit is een wat mooier stukje. Verder komen we weer gewoon naast de Schelde. We wandelen tot we rechts kunnen afslaan in de buurt van een betonnen hangaar met metalen golvend dak. Er is ook een drwarsboom op de zijweg. Hier dus naar rechts het jaagpad verlaten, via een grind/gras-paadje. We dwarsen dan verder een ander weggetje. Hier kort naar links en dan naar rechts, naar een archeologisch park. We kunnen dit park even rondgaan, of gewoon rechtdoor dwarsen. Wat verder vinden we dan, dicht bij de aanloop naar de brug over de Schelde voor ons, een brede aardeweg die nog in aanleg blijkt te zijn. Hier naar links tot terug aan de over van de Schelde. Aan de Schelde naar rechts, onder de brug tot op de hoogte waar we aan de linkerkant, aan de andere kant van de Schelde, een soort betonnen rechthoekig gebouw zien staan met plat dak. Op ongeveer dezelfde hoogte van dit gebouw, kunnen we hier rechts afslaan, aan een oude Schelde-arm. We volgen hier een heel mooi en rustig natuurpaadje juist naast de kronkelende zijarm.

Uiteindelijk komen we verder dan uit in de buurt van het tennisveld, waar we tijdens het doorgaan al eens zijn gepasseerd. Aan het tennisveld naar links, dus tegengesteld in de richting als tijdens het doorgaan. We passeren terug de 2 visvijvers, nu aan onze linkerkant dus en bij het dwarsen van een weggetje, slaan we rechts af. Dit baan tje loopt in de richting van de kerk van NederEname. Na aan de kerk te zijn gepasseerd, komen we uit op de Ohiostraat. Naar rechts en wat verder vinden we de klein parking terug.