Deze wandeling loopt volledig vlak en concentreert zich rond de Schelde tussen Eine en Zingem. Er zijn een paar parkeerplaatsen beschikbaar op het pleintje aan het oudstrijdersmonument in NederEname, anderzijds kan de auto wel ergens in de straten errond geparkeerd worden. De wandeling kan waarschijnlijk het best op een zondag gewandeld worden of in de winter. Op zondag is er geen scheepvaart op de Schelde en zo is het erg rustig in de gebieden errond. Op een zaterdag bijvoorbeeld kan er wel veel bedrijvigheid waar te nemen zijn op dit stuk van de Schelde en voorbijvarende schepen geven soms een vergaand dof geluid.

Met de rug naar het oudstrijdersmonument gaan we rechts de Pelikaanstraat in. Na huisnummer 13 te zijn gepasseerd, kunnen we links een betonpaadje nemen. Dit draait wat verder scherp af naar rechts en ietwat verder komen we uit op een gebied met een voetbalveld en wat speeltuigen voor kinderen. Hier naar links verder langs het voetbalveld via een betonpaadje. Op het eind kunnen we via een smal paadje naar links uitkomen op de Ohiostraat. Dit is een redelijk drukke weg tussen NederEname en Eine. We gaan naar rechts, op het voetpad langs deze drukke weg en gaan over de brug van de Schelde, namelijk de Ohiobrug. Aan het begin en einde van de brug staan langs weerskanten beelden van Amerikaanse bizons. Deze bizons zijn nog een overblijfsel van de oorspronkelijke brug die door Amerika werd geschonken aan Belgie na de Eerste wereldoorlog.

Aan de overzijde van de brug kunnen we juist voor het begin van de parking via een paar trapjes naar rechts op de parking. We lopen langs de rij huisjes de rechte straat af richting Schelde oever. Aan de Schelde, gaan we naar links het jaagpad volgen, richting Zingem dus. Na zo'n 600m passeren we aan een stuk oude Scheldearm. Er is niet direkt een uithangbord te vinden van dit stukje natuurdomein maar men kan van het jaagpad langs de Schelde af, links afslaan zodat men uitkomt aan de rechterkant (of de binnenkant) van die Scheldearm. Ietsje verder zal men dan een bord zien met wat uitleg over dit natuurgebied. We kunnen nu de oever van die Schelde-arm volgen, hier en daar moeten we door een metalen poortje. Naar het einde toe staan er meer bomen en draaien we terug af, richting Schelde. Daar aangekomen zetten we de tocht verder naar links. Een goeie 750m verder komen we terug aan aan een oude Schelde-arm. Hier staat wel een bord langs het jaagpad. We volgen terug de oever van die Schelde-arm zodat het water links van ons ligt. Dit stuk is echter niet makkelijk begaanbaar. We volgen de oever volledig rond, dus wanneer we dicht bij een soort bedrijf/boerderij komen, blijven we de oever volgen, zodat we eigenlijk nu aan de andere kant van de Schelde-arm komen. Hier in de buurt van die boerderij kan het betrekkelijk drassig liggen. We wandelen verder langs de weide in de richting van het huis dat wat verder staat en daar gaan we naar rechts verder, licht stijgend richting spoorweg. We steken die spoorweg voorzichtig over en vinden aan de overkant een paadje. Dit loopt voorbij een erf en komt uit op de baan Eine-Heurne-Zingem. We gaan hier naar rechts een stukje die baan volgen, ook weer richting spoor-overweg. We kruisen het spoor en houden links aan. Zo'n 150m verder slaan we rechtsaf, de Weistraat in. We volgen dit baantje zo'n 700m tot we, in de buurt van wat huizen, komen aan een bus-halte, met rechts van ons het natuurgebied Kleiputten Grooten Bulck.

Via een horizontaal geplaatste plank onder de afrastering kunnen we makkelijk over de afrastering kruipen. Het is toegestaan dit gebied te betreden, het staat namelijk aangegeven op het infobord. We kunnen een paadje volgen dat richting Schelde loopt en dan wat afdraait naar links tot we terug aan de andere kant van het gebied een gelijkaardig overstapje vinden zodat we terug uitkomen op het jaagpad langs de Schelde. Hier terug naar links verder het jaagdpad volgend richting Zingem. We gaan nu nog een kleine kilometer het jaagpad volgen. Wat verder kunnen we geleidelijk aan in de verte de brug opmerken die over de Schelde loopt in Zingem. Waar de schelde begint heel lichtjes naar rechts af te draaien, merken we links van ons een volgend natuurgebied op, namelijk de Weiput met indicatie van een Kijkhut. We gaan hier het jaagpad terug verlaten en het paadje volgen naar de kijkhut. Het paadje loopt hier in feite verder richting straat, maar het is hier een drassige boel. Men moet wat op de begroeiing lopen en waar het begint beter te gaan kan men dan het grasweggetje verder volgen, tot men terug uitkomt op de Weistraat, via een draaipoortje. We gaan nu verder naar rechts deze Weistraat volledig aflopen tot aan de drukke N435. Op deze baan gaan we naar rechts, via de brug de Schelde terug oversteken. Eenmaal over de brug, vinden we rechts van ons een volgend natuurgebiedje, namelijk het Blarewater domein. Het betreft ook een oude Schelde-arm.

Op het gebied gaan we direkt naar links zodat we aan de linkerkant van het water de oever volgen. Het smalle paadje draait geleidelijk af naar rechts en loopt richting jaagdpad van de Schelde. Op het eind kunnen we kiezen, ofwel verder op het jaagpad, ofwel de oever van de schelde-arm blijven volgen en dus volledig rondgaan zodat men weer uitkomt op het beginpunt. Wij zijn via het jaagpad verdergegaan naar rechts, dus richting brug over de Schelde en juist voor die brug kan men naar rechts tussen de brug en het natuurgebiedje lichtjes omhoog, terug naar de N435. We gaan nu verder van de brug weg en juist na de Taverne op de rechterkant, vinden we een smal baantje naar rechts. Na zo'n 400m merken we een verroest brugje op, dat we oversteken en we volgen verder het paadje tot we uitkomen in de bocht van de Schuisplanklos-straat. Hier slaan we niet af naar links, maar lopen rechtdoor. We gaan nu noodgedwongen een stuk weg moeten volgen. In tegenstelling tot verwacht, is er nu en dan wel verkeer op die baan te verwachten. Aan een volgend kruispunt, slaan we rechts af. We lopen verder in de Kouterstraat, richting centrum van Welden. Waar de Kouterstraat lichtjes schuin naar rechts afdraait, vinden we een witte kapel. We gaan hier rechts rond de kapel en volgen dan het graspad dat achter de huizen ligt, er staat zelfs een naam aangeduid voor dit pad, namelijk de Mandenmakersstraat.

We volgen dit paadje tot het einde, passeren dicht in de buurt van de kerk van Welden (men kan eventueel hier de wandeling inkorten) en uiteindelijk draait het paadje af naar links. Bij een volgende kruising slaan we links af. Dit eerst kronkelend weggetje, loopt dan strak recht tot aan een bocht en dan strak recht richting de N46. Aangekomen aan de N46, steken we voorzichtig over en aan de overkant volgen we verder een betonpaadje. Vervolgens kort naar rechts en terug links, een volgend paadje volgend in de richting van een alleenstaand huis. Aan het eind afslaan naar rechts tot aan een volgend T-stuk, daar verder naar rechts en aan het volgende kruispunt naar links. Aan de volgende kruising naar rechts en zo komen we weer uit aan dezelde N46. Terug voorzichtig oversteken en aan de overzijde de Monseigneur Lambrechtstraat volgen, terug richting centrum van Welden. Alvorens naar een laatste natuurdomein te gaan, gaan we eerst nog enkele paadjes afwandelen in het centrum van Welden. Aan een volgende kruising, waar de baan afdraait naar rechts gaan we rechtdoor via de Stedelos. Vervolgens de eerste straat naar rechts en ietsje verder gaan we links inslaan. Dit straatje gaat over in een paadje. We komen nu uit in de Corpusstraat en wandelen verder naar links. We volgen de baan die een bocht maakt van 90 graden naar rechts en enkele huizen verder terug een bocht maakt van 90 graden naar links. Na die bocht vinden we een huis of 2 verder aan de rechterkant een volgend paadje. We komen ten slotte uit in de Reytstraat waar we naar rechts gaan. Er volgt een flauwe bocht naar rechts en waar de baan naar links begint te draaien, kunnen we rechts een straatje inslaan. Wanneer we links aanhouden in dit straatje kunnen we via het voetpad links van de oprit van een huis verdergaan en komen uiteindelijk uit in een volgende verkaveling waar we gewoon rechtdoor gaan en uiteindelijk weer uitkomen in de Corpusstraat. Hier nu naar links verder tot aan het volgend kruispunt. We gaan een paar meter naar links en kijken uit naar een smal paadje aan de linkse kant. Opletten dat men er niet voorbijgaat.

Op het eind van dit paadje naar rechts en we zijn terug in de Reytstraat. We wandelen tot het volgende kruispunt en slaan daar linksaf. We wandelen voorbij een aantal laatste huizen en geleidelijk aan komen we terug op een wandelpad terecht. We blijven rechtdoor gaan tot we aan een informatie bord komen van het natuurdomein "De Reytmeersen". Indien gewenst kan men rechtdoor het gebied betreden en een lus maken naar rechts via de Schelde. Wij gaan echter gewoon links verder via de veldweg. We lopen nu evenwijdig aan de Schelde terug richting NederEname. Op een bepaald moment is de veldweg afgesloten en moeten we een klein beetje naar rechts via een houten constructie om de weg te kunnen verderzetten. Het lijkt of we nu via een weide verderlopen, het is niet echt duidelijk of hier runderen kunnen grazen of niet. In elk geval lopen we nog op het wandeltrajekt aangeduid op het natuur-info bord. Nog wat verder komen we terug aan een info bord van het natuurdomein. Hier gaan we, terug via zo'n houten constructie, schuin links de wandeling via een veldweg verderzetten. Uiteindelijk komen we terug in de bewoonde wereld uit. We kruisen wat verder de Hemelrijkstraat waar we naar rechts de wandeling vervolgen en komen ten slotte terug uit aan de Ohio-brug waar we in het begin van de wandeling zijn overgegaan. Nu verder naar links en na huisnummer 144, slaan we terug het smalle paadje in richting voetbalveld van NederEname. In het begin van de wandeling zijn we hier in tegengestelde richting ook gepasseerd. We lopen nu terug op het betonpaadje langs het voetbalplein tot het eind en gaan dan verder naar links, langs de speeltoestellen tot we bijna aan een straat uitkomen. Hier staat een kapelletje en juist voor het kappeletje slaat ook het betonpaadje af naar rechts. We volgen dit, steken de straat over en gaan aan de overkant het betonpaadje verder volgen. We komen dan terug uit op een straat, steken over, gaan eventjes naar rechts en slaan na huisnummer 54 dan links een laatste veldweg in. Hier merken we links van ons een aantal grote vogelkooien op. We komen ten slotte uit op een veld en gaan hier naar rechts, in de richting van de woonwijk. Dit laatste stukje van zo'n een kleine 100m is wel moeilijk begaanbaar, er is niet echt een duidelijk voetweg of wandelpad te bespeuren. Eenmaal aangekomen aan de straat, slaan we ietsje verder rechts af, we wandelen tot een volgend kruispunt, waar we links verder volgen en zo terug uitkomen aan het pleintje waar de auto staat.