Dit is een update van september 2012 van een vorige versie van de wandeling.
De vorige versie was eigenlijk niets meer en minder dan de Valleiroute Rooigemsebeek. Het eerste gedeelte van deze Valleiroute Rooigemsebeek wandeling, zijnde van Mullem tot Wannegem-Lede, is heel mooi en rustig en verloopt praktisch volledig via paadjes middenin de natuur. Deze paden zijn trouwens veelal verhard en makkelijk begaanbaar. Vermits het 2de gedeelte van de Valleiroute Rooigemsebeek, namelijk de terugkeer van Wannegem-Lede naar Mullem, op 1 uitzondering na volledig over gewone wegen loopt, verloopt het terugkeer trajekt van deze vernieuwde wandeling niet meer samen met deze valleiroute. De wandeling is een uur langer en zoekt de wandelpaden rond Huise ook op. Ook tijdens het doorgaan naar Wannegem zijn er een paar afwijkingen tov Valleiroute Rooigemsebeek wandeling.

Tijdens het uitvoeren van het eerste gedeelte van de wandeling kan gemakkelijk de uitgestippelde route voor een groot deel gevolgd worden via de aangebrachte markeringen met tekst "Rooigemsebeek wandeling".

De wandeling start op het plein van Mullem, passeert langs de kerk. Juist achter het kerkhof en aan de huisnummers 8 en 9-10, wijken we al een eerste keer af van de Rooigemsebeek en slaan rechtsaf. We volgen dit paadje dat na een eigendom ietsje verder afdraait naar links en dan langs een soort vijver loopt. Langs hert water draait het paadje af naar rechts en zo komen we automatisch op het verharde wandelpad van de Rooigemsebeek.

Aangekomen aan de Driesstraat gaan we naar rechts en wat verder, voor een beorderij, slaan we links af, terug een pad volgend.

Aan de volgende baan, de Ledepontweg, slaan we links af en vanaf een volgende kruispunt, wandelen we verder in rechtse richting in de Sint-Hilariuslindestraat die we klimmend volgen over een goeie honderd meter. Vr de eerste hoeve slaan we rechts het wandelpad in dat ons na een paar bochten opnieuw over de Rooigemsebeek brengt. We komen nu aan in de Leedsestraat die we enkele meters naar links volgen om dan terug naar rechts verder het pad te volgen.

Wat verder komen we, na een kleine klim, uit op de Wannegem-Ledestraat. Hier verlaten we terug het trajekt van de Rooigemsebeek wandeling. Waar die wandeling nu afslaat naar links, gaan wij de baan oversteken en verder gaan via een licht stijgende veldweg/grasweg. We komen terug aan op een weg waar we naar links verdergaan. We wandelen nu in de richting van de molen. Aan die molen aangekomen, kunnen we naar links via een dalende en brede grindweg.

We komen dan terug uit op de weg, die we oversteken en aan de overzijde komen we dan terug op het trajekt van de Rooigemsebeek wandeling, door het smalle paadje in te lopen dat voor ons uit ligt. Dit daalt eerst sterk en wordt wat verder licht stijgend. Dit paadje komt uit op de Cieskensstraat, waar we verder naar rechts de weg vervolgen. Aangekomen aan een volgende kruising, wandelen we naar rechts de Fonteinstraat volgend tot aan de kerk van Wannegem-Lede. In plaatse van rechts van de kerk de Huisepontweg te nemen, wandelen we door een smal paadje links van de kerk. In de Nokerepontweg gaan we verder naar links. We passeren enkele huizen aan de linker kant van de weg en wat verder gaan we rechts een pad tussen maisvelden in. Er staan een paar tekens. Na een paar bochten gaat dit over in een gewone betonweg. Vanaf hier ongeveer gaan we het trajekt van de wandeling niet meer laten samenlopen met de Rooigemsebeek wandeling, vermits die teruggaat richting grotere baan langs de molen en alleen nog die grotere baan volgt. Er volgt nu eerst een stuk van zo'n drie kwartier over gewone smalle maar heel rustige betonbanen alvorens we terug een aantal natuurwegen en wandelpaden kunnen betreden. Iets verder slaan we rechts de Zevekotstraat in. Enige tijd verder negeren we een straat naar links, volgen een bocht naar rechts en juist daarna slaan we de eerste straat naar links in, namelijk de Terwedeweg. We lopen deze straat tot het einde, gaan dan naar links en even verder slaan we voor een eigendom rechtsaf. Ook deze straat aflopen tot het volgende kruispunt en daar dan naar rechts. Het gaat hier eerst dalen en nadien gaat deze beton baan terug stijgen richting Lede. We volgen deze baan samen met ondertussen een paar bochten tot we uitkomen aan de min of meer hoofdbaan tussen Wannegem en Huise. Vervolgens, via deze hoofdbaan naar links en na een eigendom op de rechterkant, slaan we rechtsaf, licht afdalend naar het gehucht Lede. In Lede, negeren we de straat die van rechts komt, gaan door en slaan devolgende straat naar links af. Deze afwandelen tot het einde en dan links afslaan. Het gedeelte betonbaan ligt nu achter de rug en vanaf nu gaan we weer meer over wandelpaden en veldwegen verder. Het huidige baantje start nog als asfaltbaantje maar gaat algauw over in een ouwe kasseiweg, begroeid met hier en daar gras.

We volgen deze weg die dan verder gaat afdraaien naar rechts en verder naast een akker loopt. Het wordt meer en meer een smal paadje en draait uiteindelijk mee naar links langs de grenzen van de akker om uiteindelijk terug uit te komen op de weg Wannegem-Huise. Hier verder naar rechts. Een goeie 100meter verder kunnen we links afslaan en direkt rechts via een verkeersvrije grind-baan. Dit weggetje volgen tot we uitkomen aan een straat. We zijn nu in Huise. De straat oversteken en aan de overkant verder rechtdoor wandelen, via in eerste instantie terug een asfaltbaantje. Na zo'n 150m volgt een bocht naar links. Hier kunnen we naar rechts afslaan na huisnummer 26C. De eerste meters zijn dit een kasseibaantje. Waar het afdraait naar rechts, naast een wit geschilderd huis, slaan wij links af, dus voor het wit geschilderde huis. Er loopt daar een betonpaadje, namelijk het Wilgepad. Dit komt heel wat verder uit op de Lindestraat. De straat overstreken en het wandelpad verder aflopen. HEt pad maakt dan op een bepaald moment een bocht naar rechts en naar links en komt dan uit in bewoond gebied. Hier verder naar rechts, via de Molendamstraat. Dit is een licht stijgende kassei-weg. Na het kruisen van een straat, wordt het een licht stijgend beton-paadje. Uiteindelijk komen we uit op een straat. Hier verder naar rechts, via een betonpad dat in het midden van een soort grindweg/veldweg ligt.

Deze brede weg loopt richting baan tussen Huise en de N60. Om te eindigen gaan we niet via de Ast afdalen maar nog een ommetje maken om zo te eindeigen via een laatste mooie wandelweg. Aan de drukkere straat aangekomen, naar links. We kunnen aan de zijkant lopen via het fietspad aan de linkerkant. We wandelen een goeie 500meter in de richting van de N60 tot we kunnen afslaan naar rechts, naar de Bekemolen. Hier, aan de linkerkant tussen akker-omheining en beek, kunnen we verder een aangelagd paadje volgen. Dit loopt tot praktisch aan de N60 en dit kunnen we verder volgen langs het grondgebied en gebouwen van de Bekemolen. Het paadje draait rond de muren van de Bekemolen mee en hier vinden we dan een laatste wandelpad, terug in de richting van Mullem. Aangekomen aan een baantje naar links, zodat we terug uitkomen op de plaats van Mullem, waar de auto geparkeerd staat.