We starten de wandeling op de Moenplaats. We gaan oostwaarts, weg van de hoofdweg en richting Kapellestraat, waar we schuin rechts voor ons een paadje vinden, dat in het begin rechts van een soort erf loopt. We volgen dit paadje en nemen de eerste afslag naar rechts. Het pad draait af naar links en loopt nadien schuin over een akker. We komen verder uit op een weg, waar we efkens naar links gaan en dan, ongeveer tegenover de boerderij , terug naar rechts een paadje volgend. Uiteindelijk komen we uit op een oude treinweg, omgevormd tot wandel- en fietspad, waar we rechts afslaan, terug richting Moen en dit aangelegd pad een tijdje volgen. We komen nu uit op de baan Bossuit-Moen. We steken die voorzichtig over en aan de andere kant gaan we rechtdoor verder, uiterst links van een akker. Het is een heel smal paadje aan de rand van een maďsveld.

100m verder komen we uit aan de andere baan Bossuit-Moen die langs het kanaal loopt. We steken die over en volgen naar rechts eventjes de berm van de weg tot ongeveer recht tegenover een voorrangs-verkeersbord dat tussen 2 huizen staat. Daar ongeveer kunnen we door de struiken, links van ons, naar beneden klauteren zodat we uitkomen op een klein rustig paadje naast het kanaal. We zetten nu hier op dit paadje onze weg verder langs het water, terug richting Moen. Dus met het water links van ons. Na wat tijd wandelen we onder de brug van de baan St. Denijs-Moen. Uiteindelijk komt het pad ongeveer samen met de weg langs het kanaal, in de buurt van de Vaartstraat. We steken daar de baan terug over en gaan links een soort natuurgebied binnen. We moeten tussen 2 keer 2 rechtstaande betonnen platen gaan.

Op een bepaald moment eindigt dit gebied en gaat over in een soort plein met een cirkel erop. We kruisen dit plein en gaan aan de overkant terug verder eenzelfde soort natuurgebied in. Ietsje verder komen we terug uit op de baan langs het kanaal. Een klein 400 meter verder kunnen we een paadje nemen naar rechts. Dit gaat algauw over in de Klijte straat. We volgen dit baantje tot aan een T splitsing, waar we verder naar rechts gaan en ietsje verder naar links, juist voor een huis met nummer 10. Dit paadje loopt nu tot aan de grote baan  Zwevegem/Keiberg - Moen. Daar aangekomen kunnen we naar links en praktisch onmiddellijk nog een keer naar links terug een nieuw natuurgebied binnenstappen. Dit pad gaat over in een houten aangelegd paadje en na een tijd wandelen we onder een brugje. We volgen het natuurpaadje tot we uitkomen op de Knokkestraat. We gaan daar naar links, wandelen langs een paar huizen en dan gaat de baan over in een nieuw paadje, dat we volgen tot aan de Kraaibosstraat. Hier gaan we naar rechts, deze baan eventjes volgend en over de brug van het kanaal gaan we naar rechts naar het oude brugje/sluisje dat afgezet is voor motor-vervoer met paaltjes.

We gaan over het brugje naar rechts en enkele meters verder aan de splitsing nemen we de linkse kant, zodat we terug een natuurgebied binnenstappen. In dit gebied, het Orveyt natuurgebied, kiezen we voor het gemakkelijk begaanbare pad, aangegeven met een volle grijze streep. Juist na de ingang houden we rechts aan, de weg die omhoog gaat. We maken hier de wandeling die dan voor de vijvers een bocht naar links maakt om dan uiteindelijk terug naar rechts te gaan, noordwaarts. Uiteindelijk moeten we dan naar links om uit te komen in de Comminnestraat met op het laatst een steile daling. In deze straat gaan we naar rechts verder. We passeren een boerderij en nemen de baan erachter naar links, de Achterhoek. Aan de volgende splitsing gaan we naar rechts, een grindbaan richting witte kapel. Links van die witte kapel, juist naast het veld, ligt er weeral een paadje die we gaan volgen.

Wanneer we terug uitkomen op de baan volgen we die nog enkele meters om dan ongeveer recht tegenover een huis naar rechts een nieuw paadje te nemen. Aan de volgende akker draaien we af naar rechts en volgen verder dit geleidelijk aan stijgend pad tot aan de Perrestraat. Hier verkrijgen we dan een verzicht op de windmolens van Kortrijk. We gaan naar links en een goeie 150 meter verder vinden we aan de linkerkant terug een smal paadje. In de hoek, wat verdoken, merken we een zwart kruis op en er is ook een paaltje met vermelding Trimard, ruiterpad. We dalen terug geleidelijk af en na zo'n 400 meter, een beetje voor een boerderij, draait het pad naar rechts tot aan de straat. Aan de Marberstraat gaat het naar rechts. Nu volgt er eerder een stuk op gewone rustige baantjes. De baan kronkelt naar links en rechts en kruist met de Perrestraat. We slaan niet af naar rechts maar gaan door en direct links. In de verte aan de rechterzijde zien we een kapelletje. Aangekomen aan de Vinkestraat gaan we rechts verder naar het kapelletje. Daar gaan we de Beerbosstraat in . We volgen dit oplopend baantje. We bevinden ons nu in het hoge gedeelte van Zwevegem. Een eind verder passeren we de Ter Klare molen aan onze rechterkant. Dit zou het hoogste punt van Zwevegem moeten zijn. Ietsje verder is er een baantje naar links, Ter Klare, die we negeren. We gaan nog verder in diezelfde Beerbosstraat en nemen de volgende afslag naar links, de Brucqstraat. Aan de volgende splitsing, slaan we links af. Dit baantje loopt dood. Aan een huis op het eind van dit baantje, bevindt er zich een paadje naar links met een verbodsteken voor gemotoriseerd vervoer. We volgen nu uiteraard dit paadje.

We komen terug uit op een baantje, met rechts van ons een boerderij. Er ligt een paadje naar rechts. Vermits het niet echt duidelijk is of dit paadje privé is en toebehoort aan de boerderij gaan we verder naar links, tot aan de Ter Klare straat. Daar aangekomen wandelen we verder naar rechts, tot aan de kruising met de Marquettestraat. We slaan linksaf tot aan de volgende kruising waar we naar links verder gaan en ietsje verder naar rechts de Marberstraat inslaan. We gaan nu verder tot aan het Mortagnebos. We gaan het bos binnen en nemen onmiddellijk een smal paadje naar links. Waar het samenkomt met een ander pad, gaan we naar rechts, eigenlijk evenwijdig maar in tegengestelde richting als het eerste. Wanneer we weer op het pad zijn dat van de ingang komt gaan we naar links en houden links aan. We volgen dit pad dat min of meer dwars door het bos loopt. Na een tijd komen we zo aan de andere kant van het bos, waar we naar links gaan en ietsje verder naar rechts, zodat we nu aan de rand van het bos lopen, in noord-oostelijke richting. We blijven de rand van het bos volgen ook als het pad afdraait in rechtse richting. Wanneer we aan een andere ingang van het bos komen, zetten we de weg naar links verder. Dit paadje loopt eerst recht, draait af rond een huis en leidt naar de Broekenhoekstraat, waar we naar links verdergaan. Aan de volgende splitsing, juist na het passeren van een blauw huis, gaat het verder naar rechts. Dit baantje gaat langs een eigendom, draait af naar links en gaat over in een paadje. In de verte kunnen we Moen zien liggen (de kerktoren en de stortplaats).

Na wat kronkels komt het paadje uit in de Broekenhoek, tussen een woonhuis en boerderij. Hier gaan we verder naar rechts. We lopen verder in de Bavegemstraat met de stortplaats links van ons. Zo komen we uit op de baan Moen-St. Denijs. We steken deze baan over en vervolgen naar links de wandeling. Een 100m verder kunnen we tussen een woonhuis met nummer 31 en een bedrijf met nummer 29 naar rechts een graspad volgen. We volgen dit pad dat op een bepaald ogenblik een rechte bocht naar links maakt. Nog zo'n 250 m verder slaan we af naar rechts. We komen nadien uit in de Meerstraat, die we rechtdoor volgen. Aan de T-splitsing gaan we verder naar links, de Poeldries, richting kanaal. Met de rijen bomen van langs het kanaal voor ons, waar de Poeldries afdraait naar rechts, vinden we schuin links een graspad tot aan de trekweg langs het kanaal. Aan de trekweg gaan we naar links en na een aantal bomen te zijn gepasseerd, kunnen we weer door de struiken om uit te komen op een smal paadje aan de oever van het kanaal. We kunnen echter ook gewoon de trekweg volgen.  We wandelen nu tot aan de brug die in Moen over het kanaal gaat. Ongeveer een 100meter voor de brug echter, nemen we de linkse kant van de splitsing en op het eind gaan we naar links en de trappen op. Boven gaan we naar rechts over de brug tot aan de T-splitsing met de baan Moen-Bossuyt. Daar verder naar links tot aan de Moen-plaats waar de auto staat.