Dit is een wandeling over de Koppenberg in Melden, we blijven niet op de koppenberg zef maar doen ook de streek errond kort aan, namelijk Meerse en Leupegem.
Dit is een update van september 2012 van een eerdere versie van de wandeling, die echter op bepaalde plaatsen over privé-gebied ging en waarbij ondertussen ook een aantal paden niet meer bestaan door verwilderde groei.
Niettegenstaande de wandeling dicht bij de express-weg Oudenaarde-Ronse ligt en men soms de drukte van de baan hoort, komen we ook in heel mooie landschappen terecht. We parkeren de auto ergens in de Meersestraat in het gehucht Meerse dat links ligt van Melden, kijkende vanuit het zuiden. De wandeling start in de buurt van de Visserstraat, in de Meersestraat zijn er wel een paar parkeerplaatsen te vinden langs de straat. Recht tegenover huisnummer 40 in de Meersestraat vinden we een klein straatje. Daar beginnen we de wandeling. Dit straatje leidt naar een oude Schelde-arm. Eventueel kan men volledig rond deze schelde-arm rondwandelen, er staat een infobord.

We volgen de straat die afdraait naar rechts en wat verder terug naar rechts. Hier vinden we iets verder een paadje naar links dat aangegeven staat als Ruiminge, zij het op een paaltje in tegengestelde richting van onze wandelrichting. We slaan dus niet het paadje in naar links vlak langs de oude schelde-arm maar wel enkele tinetallen meters verder. We komen dan uit op een weggetje waar we links afslaan en onmiddellijk meedraaien en ietsje verder kun nen we dan terug links afslaan. dit is nu een asfaltbaantje waar hier en daar groen in het midden begint te groeien. Wat verder draait deze weg af naar rechts en wordt eerder een veldweg of gravéweg. Na zo'n 800m draaien we mee naar echts en komen dan uiteindelijk terug uit op de baan. Hier naar links verdergaan in de richting van de kerk van Melden. We wandelen tot aan de kerk en juist voor de kerk kunnen we, aan de linkse kant, tussen een houten afrastering en de kerk een smal paadje volgen rond de kerk. Na dit paadje eventjes naar links tot aan een akker en daar naar rechts via een graspaadje aan de zijkant van de akker en naast een eigendom, zodat we richting grote baan gaan. Vervolgens moeten we de heel drukke baan N8 oversteken. Aan de overkant kunnen we direct een volgend paadje vinden, er staat ook een verbodsteken voor wagens. We volgen dit tot we terug uitkomen op een straat. Hier naar rechts en aan het volgende kruispunt, naar links. Dit is dan de richting naar de Koppenberg. De Koppenberg is eigenlijk een lang stuk van meer dan anderhalve kilometer, bestaande uit kasseien en éénmaal boven uit asfalt. Het is ook een gewone weg waar verkeer toegelaten is. Niettegenstaande dit gaan we toch over deze Koppenberg trekken, want dit is toch een echt monument in deze streek. Algauw, komt deze helling tevoorschijn als een echte muur waar we over moeten.

Zelfs te voet wordt het hijgen en puffen en zweten op de kasseien. Eénmaal boven wordt de weg asfalt en hebben we aan de rechterkant mooie panorama's. We wandelen verder tot aan een kruispunt van een 5-tal straten en slaan daar links in, het bos in. We volgen hier gewoon het wandeltraject. Een afslag naar rechts naar een eigendom, negeren we en gaan gewoon door. Het bospad draait dan af, passeert een dwarsbalk, daalt ook af en komt dan dwars uit op een smal kiezelpaadje. Hier naar rechts verder, eerst kort stijgend tot aan een bouwvallig huis en dan daalt het weer af. We volgen dit paadje tot we een weg dwarsen. Dit is eigenlijk ook meer een veldweg, waar we naar links verdergaan. Deze veldweg komt dan aan een straat en enkele tientallen meters verder komen we aan een oud spoorweg-trajekt tussen Ruien en Oudenaarde. Dit trajekt is vanuit Ruien tot hier omgevormd tot wandel- en fietspad. Vanaf hier tot in Oudenaarde liggen nog de spoorwegkeien. We gaan hier dus naar rechts, via de oude spoorwegbedding, in eerste instantie over de oude spoorwegkeien. Algauw blijkt dat er onkruid-begroeiing te voorschijn komt. Het is niet duidelijk of ook dit gedeelte ooit zal omgevormd worden tot wandel- en fietspad. Het lijkt er echter sterk op dat dit gedeelte begint overwoekerd te geraken. Zo'n 400m verder komen we terug uit op een baantje, eerder een soort veldweg/zandweg. Hier verder naar links. Opeenbepaalde moment komen we samen met een weg van links, we gaan rechtdoor en na het 2de huis aan de rechterkant met huisnummer 8, vinden we een met dallen aangelegde wandelstrook. Wat verder gaat dit over in een kiezelpad. Terug aan straat aangekomen, eventjes naar links en dan terug naar rechts, via een betonpaadje.

Het gaat over een beek en draait wat af en komt uit in een woonwijk. Hier verder rechtdoor en de eerste straat naar rechts inslaan. We gaan nu richting N60. Door de aanleg van een ondergrondse tunnel, kunnen we die veilig kruisen. Aan de overkant terug boven gekomen, zich naar rechts begeven, dus eigenlijk min of meer terug in de richting van de N60 gaan. Tussen de Renault en de E5-Mode vinden we een betonpaadje naar links. Op het eind naar rechts en zo'n 100m verder kunnen we rechts de Remeerskouter inslaan, wat eigenlijk ook de toegangsweg was naar de parkeerplaats van het oude Sancolux-bedrijf. Voor de parking, gaan we schuin links verder het paadje volgen en komen dan uiteindelijk terug uit in een straat. We vervolgen hier naar links de wandeling. we wandelen tot het einde van de straat en gan slaan rechts af. Wat verder merken we een kruispuntenpaal op aan de rechterkant. Dit staat bij een stuk van het oude spoorwegtrajekt Ruien-Oudenaarde dat nog niet is omgevormd. Links kan men via een scherpe hoek naar links afslaan. Straks komen we hier terug. We slaan nu af naar links, dwarsen de spoorweg en slaan af naar rechts. We passeren een huis aan de linkerkant en dan wat verder juist voor een boerderij slaan we links een veldweg in. Dit is een redelijk brede veldweg/aardeweg die geleidelijk stijgt en bij momenten sterk zal stijgen. De aardeweg draait af naar rechts rond de boerderij en komt dan op een T-stuk. Hier moeten we verder naar links. Er blijken afsluitdraden te liggen die open liggen. Het is niet echt duidelijk of dit gebied hier soms afgesloten wordt. Er staat ook nergens dat het privé is. Dus hier afslaan naar links, verder naar boven. Het stijgt bji momenten redelijk sterk. Verder wordt de aardeweg dan minder breed, draait weer af naar rechts en wordt dan uiteindelijk nog een graspaadje, alvorens uit te komen in een straat, met zitbankje aan de linkerkant. We gaan hier verder naar rechts, via de Ten Berge straat. Deze straat passeert aan een eigendom en gaat algauw over in een dalend verbrokkelend pad. Wat verder terug aan een eigendom gaat het over in een asfaltbaantje en uiteindelijk komen we dwars uit op een baan die we verder vervolgen naar rechts, richting N60. Juist voor de Markebeek, vervolgen we de weg naar rechts, via een aangelegd betonnen pad, het Markebeek - pad.

Verder gaat dit over in een asfaltbaantje en nog wat verder passeren we terug aan de boerderij waar we eerder een veldweg waren ingeslagen met links van ons de spoorweg. Wat verder gaan we links de spoorweg over via de bewaakte spooroverweg. We lopen nu eigenlijk tegengesteld als daarstraks. We komen nu op een T-stuk en een paar meter naar rechts zien we een knooppuntenpaal met punt 63 staan aan een nog overblijvend stuk van het spoorwegtrajekt Ruien-Oudenaarde. Hier volgen we richting 74, dus via de oude spoorwegkeien.

Op een bepaald moment kunnen we aan de rechterkant een voetbalveld opmerken. Ongeveer ter hoogte van het begin van het dichtstbijzijnde voetbalveld kunnen we het oude spoorwegtrajekt naar rechts verlaten via een paadje dat ontstaan is rond het akkertje tussen het voetbalveld en het oude spoorwegtrajekt. Eventueel staat de begroeiing hier wel wat hoog. Het paadje draait mee met de akker naar links langs het voetbalveld. Wat verder komt het uit op een dwarsweggetje, waar we verder naar rechts gaan en weldra wordt het een asfaltbaan in een verkaveling. We volgen deze straat tot ze ietsje verder uitkomt op de drukke N60. We steken deze N60 over en aan de overkant gaan we naar links tot aan de Opel-garage. Tussen deze garage en het huis erjuist voor met huisnummer 79, kan men naar rechts afslaan via een veldweg. Deze veldweg komt dan weer uit op de Schapendries veldweg waar we daarstraks in tegengestelde richting al hebben gewandeld. Nu gaan we verder naar links. We passeren de kruising met het oude spoorwegtraject en gaan gewoon rechtdoor. Aan een volgende kruising gaan we ook rechtdoor in de richting van een boerderij. Vanaf hier gaat het ook weer stillaan gaan stijgen, want we gaan terug in de richting van de Koppenberg. Voor de boerderij draaien we mee naar rechts en volgen gewoon het baantje. Aan een volgende kruising, de afslag naar links negeren en gewoon verder het baantje volgen in stijgende richting. Enkele meters verder is er nog een smal baantje naar links die we negeren. Vanaf hier nog zo'n goeie 400 meter verder volgen en dan komen we terug uit aan het kruispunt van een 5-tal straatjes waar we in het begin van de wandeling ook al zijn gepasseerd. Hier slaan we naar links de doodlopende straat in die gemarkeerd staat als "Koppenberg 11-13-15-15a". We wandelen hier tot het einde aan een eigendom en juist voor die eigendom vinden we naar rechts een smal paadje dat naar het bos leidt. We volgen het paadje en komen uit op een asfaltbaantje. Hier naar links. We volgen dit dalende baantje tot we aan een paaltje komen van "Natuur En Bos". Hier naar rechts het bos in, tot aan een knooppuntenpaal waar we afslaan naar links om in de richting van knooppunt 68 te gaan. We bewandelen een klein aangelegd houten wandelpaadje en wat verder dwarsen we een gravé-baantje. Hier naar rechts richting knooppunt 68. Dit gaan we nu voor zo'n anderhalve kilometer volgen. Eerst stijgt de weg licht, dan wordt het weer dalend. Aan een splitsing met een veldweg naar links, gaan we echter rechtdoor en vandaar wordt het een stijgend smal graspaadje. Verder wordt het terug een dalend asfaltbaantje. We komen dan een een smaenkomst met een baantje van links. We blijven hier verder rechtdoor gaan. Verder komen we dan, in de buurt van een paar eigendommen, terug aan een samenkomst met een baantje van links. Hier naar links via de Schaatsputte-straat. We volgen die kronkelen straatje tot aan een volgend kruispuntje. Hier verder naar rechts tot aan huis met huisnummer 6 aan de linkerkant. Hierna kunnen we naar links een baantje inslaan dat wat verder na een laatste huis overgaat in een veldweg. Deze veldweg draait dan af naar rechts en loopt dan rechtdoor tot aan de weg. Verder via de weg naar links. Dit smalle baantje draait dan op een bepaald moment af naar rechts met naar links een zijweg. Deze afslag naar links negeren. Maar zo'n 50 m verder kan men links afslaan via een doodlopend straatje Heilbroek. Waar dit weggetje afdraait naar links, kan men naar rechts een paadje volgen aan de zijkant van een maisakker.

Dit komt dan uit op een straat die eigenlijk evenwijdig loopt met het aangelegde fiets/wandel trajekt, wat vroeger de spoorwefg was tussen Ruien en Oudenaarde. Hier naar links tot aan het volgende kruispuntje en daar naar rechts tot aan de N8. Deze baan oversteken en aan de overkant de schuine straat Meerse volgen tot aan de geparkeerde auto.