Deze wandeling verloopt praktisch volledig op het grondgebied van Marke. We combineren het natuurgebied aan de Leie met het Markebeekpark en gaan vervolgens naar de natuurgebieden in Zuid-Kortrijk in de buurt van de Kennedylaan. Deze streek kan niet echt meer gerekend worden tot de Vlaamse Ardennen, maar is toch de moeite waard om er een wandeling uit te voeren.
In de buurt van Kortrijk Zuid concentreert de wandeling zich rond de natuurgebieden die zijn ontstaan als gevolg van de aanleg van de E-17, dus geluidsloos is het er wel niet. Ook in het begin loopt de wandeling in de natuur juist naast de A-17.

De wandeling start in de Keiweg, in de buurt van de gebouwen van Vandewiele. We gaan in de richting van een poort van het bedrijf en wat verder kunnen we links afslaan. Tijdens het uitvoeren van de wandeling stonden er hier recent aangebrachte poorten die het gebied volledig afsluiten. De poort stond echter open. Ook aan de andere zijde van het gebied werd er recent een afsluiting gezet. Ook deze stond open door middel van een zijdeurtje. Het is niet duidelijk of dit gebied in de toekomst permanent zal afgesloten worden, dan wel toegankelijk blijven voor wandelaars. Ook het trajekt van het Prikkelpad verloopt immers langs hier. Wanneer we de poort zijn gepasseerd kunnen we rechts van ons een grote vijver vinden. In plaats van de baan te volgen kunnen we beter in het groen lopen langs de vijver. Ofwel doen we de volledige toer rond de vijver ofwel volgen we het traject met de vijver rechts van ons liggend. Een 200 a 250m verder zorgen we dat we terug op het baantje uitkomen, waar ook die andere poort staat. Via het toegangsdeurtje kunnen we verder en slaan we af naar rechts op het T-punt. We gaan nu richting spoorweg via de Pontestraat. Na wat bochten komen we aan een spoorwegoverweg. We steken over, volgen verder de Pontestraat mee in linkse richting en zo'n 50 meter na de spoor-overweg, waar de baan een bocht naar rechts maakt, kunnen wij rechtdoor wandelen, via een graspaadje. Dit loopt evenwijdig aan de spoorweg, recht richting A-17. Het begin lijkt over een eigendom te gaan, doch is openbaar toegankelijk. Aangekomen dichtbij de A-17 draait het af naar rechts en we lopen nu eigenlijk evenwijdig naast de A-17, recht in de richting van de Leie. Wat verder, in de omgeving van een grote eigendom, gaat het paadje eventjes naar links tot onder de A-17 en dan direkt terug naar rechts, richting Leie-boord.

Aan de Leie gaan we verder naar rechts, richting Kortrijk. wat verder komen we terug samen met het Prikkelpad. We volgen dit graspad tot we ongeveer op de hoogte komen van fabrieksgebouwen van VandeWiele die aan onze rechterkant te zien zijn. In die buurt ergens kunnen we het graspad langs de Leie naar rechts verlaten om het Prikkelpad te volgen. Dit gaat richting de fabrieksgebouwen met juist daarvoor de spoorweg. Het paadje draait af naar links en ietwat verder is er een splitsing. Hier volgen we de splitsing schuin naar links. We komen dan uiteindelijk uit op een baantje waar we verder naar links gaan, terug naar de Leieoever. Hier volgen we het Prikkelpad dus weer een tijd niet. Aan de Leie, gaan we terug verder naar rechts in de richting van Kortrijk.

Uiteindelijk komen we aan de brug over de Leie tussen Marke en Bissegem. Hier gaan we via de trapjes naar boven tot aan de straat en gaan daar verder naar rechts in de richting van Marke. We volgen nu gewoon de baan tot we aan een T-kruispunt komen. Hier naar rechts richting Marke-Centrum. Wat verder meevolgen naar links onder de brug door. We passeren een rond puntje en gaan nog iets verder tot het volgende kruispuntje. Hier kunnen we schuin naar links oversteken en vinden er een klein parkingetje wat tevens de ingang is van een soort wandelpad dat zich concentreert rond de Markebeek. Vanaf nu gaan we Marke doorkruisen, via eerder geasfalteerde wandelpaden en gewone wegen tot we in Kortrijk Zuid uitkomen. We gaan hier over de parking tot over het brugje en dan onmiddellijk afslaan naar rechts. We volgen dit wandelpad langs de Markebeek. Op een bepaald moment moeten we terug over een brugje en dan aan de rechterkant van de beek verder volgen. Naar het einde toe, in de buurt van het kerkhof, splitst een graspad zich af van het asfaltpad en dit graspad volgt meer de oever van de beek. Op het eind van dit wandelpad, moeten we even naar links en dan weer naar rechts, zodat we uitkomen aan een rond punt. Naar rechts zien we een apotheek en de Kloosterstraat. Hier kunnen we de straat oversteken en aan de overkant kunnen we het Markebeekpad verder volgen. Ook hier moeten ietsje verder een brugje over zodat we aan de andere kant van de beek verder moeten wandelen. We gaan verder tot we bijna de straat kruisen, ietsje ervoor slaan we links af, over het gras en enkele meters verder aan de straat terug naar links. We zitten nu in een woonkern in de Pater Omer Devos straat. Vanaf hier gaan we wat straten moeten volgen. Ietsje verder slaan we af naar rechts en volgen mee met een flauwe bocht naar links in de Motestraat en komen uiteindelijk uit in de Kleine Pontestraat. Hier verder naar rechts en zo'n 50 meter verder afslaan naar links, juist voor een huizenrij. We komen nu uit aan het Ontmoetingscentrum van Marke. We kunnen er hier bijv. aan de rechtse kant langs gaan. We komen nu uit aan een buurtwijk, gekend als "Palestina" in de volksmond. We kunnen die doorkruisen via een aantal beton/asfaltpaden. Aan de straat aan het ontmoetingescentrum gaan we even naar links en kunnen dan ergens voor het gebouw van het OC naar rechts afslaan via een paadje in de woonwijk. Dan bijv. direkt rechts afslaan en na het huis aan de linkerkant naar links terug via een paadje. Dan rechts en weer links. Een straat naar links negeren en dan vervolgens weer naar links en dan juist voor de huizen terug afslaan naar rechts via een paadje en dan weer naar rechts zodat we uiteindelijk uitkomen in de Baliestraat. Hier eventjes naar links en dan rechts inslaan via de Abdijmolenweg tot we uitkmen aan de drukke weg Kortrijk-Aalbeke. We steken die over en gaan verder via de Vannestes Molenstraat in het gebied dat gekend staat als "Rodenburg". We volgen hier een kleine 400 meter deze straat en waar we aan een V splitsing komen, kunnen we nog iets verder in de Cannaertstraat naar links afslaan. Dit draait dan af naar links en we komen aan een gebouw dat een soort beschermd monument is en tevens een soort kerk. We moeten de baan aan het gebouw niet volgen maar kunnen in de buurt een betonnen brugje opmerken waar we over kunnen en we uiteindelijk toch samenkomen met het weggetje dat naar dit gebouw leidt. We komen nu uit in de Karel van Manderstraat en gaan verder naar rechts volgen. In het voetpad merken we hier en daar nog kleine sporen op, een restant van één of ander vroegere industriele activiteit. We gaan verder tot we terug uitkomen in de Cannaertstraat, in de buurt van de E-17. Hier naar links verder via de straat die leidt naar de brug over de E-17. We volgen tot we bijna aan de brug komen en kunnen dan naar rechts een mountainbikepad opmerken dat tussen de groenbegroeiing zich naar beneden stort en dan afdraait naar rechts en naar links om zo te lopen tussen de achterkant van de tuinen en de E-17. We volgen dit graspad tot aan de laatste huizenrij van die wijk en slaan af naar links zodat we weer in een straat terechtkomen. Zo'n 150meter verder kunnen we naar rechts afslaan via een wandelpaadje en komen dan dwars uit op het fiets/wandelpad Bruyningpad. Naar rechts, richting E-17. Dit pad gaat over de E-17 en komt uit tussen het Kennedybos en AZ Groeninge, dat voor het moment in aanbouw is. We kunnen hier kiezen. Ofwel doorkruisen we het Kennedybos dat links van ons ligt. Daarvoor moeten we wel tot beneden, dan door het bos en terugkeren naar boven tot juist voor de brug over de E-17. Ofwel doen we dit niet en gaan we nu hier naar rechts naar beneden zodat we uitkomen bijna naast de E-17. Om het Kennedybos te doorkruisen gaan we dus volledig tot beneden tot iets voor de grote Kennedylaan. Daar kunnen we dan naar links het bos binnen. Er staat ook een informatiebord. In het bos bijv. direkt aflsaan naar rechts en gewoon het pad meevolgen. Op een bepaald moment maakt het een rechte bocht naar links. Nog verder is er een splitsing. Hier bijv. de rechtse kant nemen, zodat we het bosje niet doormidden snijden maar eerder de omtrek volgen. Dan gewoon het paadje volgen tot men weer uitkomt waar men vertrokken is. Dan terugkeren naar boven via het zelfde fiets/wandelpad Bruyningpad dat men daarvoor heeft afgedaald. Boven aangekomen juist voor de brug over E-17, kunnen we dus (nu aan de linkerkant) afdalen tot beneden bijna naast de E-17. Enkele meters verder zien we een aarde-ophoping met groen begroeid liggend naast de E-17. Huidig is men bezig met het bouwen van het nieuwe ziekenhuis, zodat deze omgeving aan verandering onderworpen is. Het is de bedoeling om op die muur van aarde omhoog te gaan en het mountainbike pad te volgen die er ligt en loopt tot aan de volgende brug over de E-17. Huidig kan je ergens aan de linkerkant van die ophoping eropgaan. Voor personen uit Kortrijk zelf is dit wel een leuk tracé, niettegenstaande je pal (zij het in de hoogte) langs de E-17 loopt. Uiteindelijk komen we uit aan de volgende brug over de E-17. Hier verder naar links de baan afdalen en zo'n goeie 200 meter verder kunnen we, na een laatste villa, afslaan via een graspad naar rechts, om koers te zetten naar de Libel van Kortrijk. Men volgt hier gewoon het graspad en slaat nergens af tot men aan de Libel uitkomt.

Je kan erin aan de ene kant en eruit aan de andere kant. Aan deze ander kant gaan we verder via een graspaadje en we zorgen dat we richting gaan van de parking die langs de E-17 ligt. Het pad loopt eerst dicht bij een veld, en draait dan rond een soort van vijver mee. Wanneer er kruisingen zijn moet men de linkse kiezen zodat men uitkomt op het pad dat loopt naar de fiets en voetgangersbrug over de E-17. Juist voor de brug kan men links afslaan zodat men uitkomt op de parking langs de E-17. Dit is dus wel de parking aan de kant van de E-17 waar die Libel staat. We gaan over de parking in de richting van de benzine/diesel-pompen en waar ongeveer het gebied start van de pompen voor de vrachtwagens kunnen we geheel links van de parking een paadje vinden in beton-dallen. Dit loopt tot aan de Sint-Anna straat en daar gaan we verder naar rechts, onder de E-17 door. De eerst volgende straat naar links, op 't eind meedraaien naar rechts en daar onmiddellijk na de eigendom in de hoek (Het Klokhof?) naar links , via een weinig onderhouden paadje dat wat verder tussen bedrijven loopt. Uiteindelijk komen we terug uit op de drukke baan Kortrijk-Aalbeke die we voordien in omgekeerde richting al hebben gedwarst. We steken terug over en aan de overkant gaan we naar links verder tot de eerst volgende straat naar rechts (juist voor de brug over de E-17). Deze weg nu volgen, meedraaien naar rechts en op een bepaald moment kunnen we de Beginnestraat inslaan naar links. Dit gaat over in een kasseibaantje dat overgroeid is met gras. We komen uit in de Watervalstraat en vervolgen naar links. Wat verder, ongeveer tegenover een eigendom, is er een smal kassei-paadje naar rechts.

Dit daalt wat af en draait naar rechts en gaat uiteindelijk over in de Cornelusweg. Hier nemen we dan de eerste straat naar links en verder aan het T-kruispunt de weg naar rechts en bij het volgende kruispunt, de weg naar links. Een kleine 250 meter verder komen we terug aan aan de Markebeek. We zijn voordien kortbij gepasseerd aan de rechterkant. Nu gaan we over de beek en slaan linksaf en volgen terug de Markebeek. Dit in totaal volgen voor zo'n goeie halve kilometer. Tijdens dit pad passeren we aan een plas water waar we blijven het pad volgen. We lopen nu aan de achterkant van een huizenrij. Op een bepaald moment kan met rechts afslaan en komt men uit in de Preshoekstraat. Hier naar rechts en enkele meters verder naar links. Dit paadje volgen en dan meedaaien naar links. Aan straat aangekomen eigenlijk rechtdoor oversteken (maar we gaan best eventjes langs om de begroeiing) en dan richting links van een soort schoolgebouw. We komen dan in de buurt van een omheind tennisterrein waar we een rechte hoek naar rechts meevolgen. We komen dan uit op een soort pleintje, waar we eventjes naar links en dan direkt naar rechts nog een asfaltpaadje vinden wat ons terugbrengt naar de Rekkemstraat waar de wagen geparkeerd staat.