Deze wandeling situeert zich in de streek rond Maarke-Kerkem. De wandeling loopt van Etikhove tot Horebeke. Omdat we starten in de buurt van de Eikenberg, parkeren wee gemakkelijkshalve de auto terug in Etikhove op parking Bert. We kunnen eventueel proberen de auto te parkeren in de straten van Etikhove in de buurt van de kerk, maar de kans is groot er geen vrije plaats te vinden zodat het misschien best is de auto veilig en comfortabel terug op parking Bert te plaatsen, zoals bij de wandeling in Etikhove. Deze parking bevindt zich achter het administratief gebouw van Etikhove. Zo omzeilen we op het eind van de wandeling ook een stuk van de N457. Vanaf de parking wandelen we naar de kerk van Etikhove, passeren die en slaan wat verder de Gieterijstraat rechts in, zodat we naar de N457 gaan. Op deN457, een klein stukje naar links en dan de baan oversteken om via een stukje Ladeuze over de Maarkebeek te wandelen.Juist na de brug komen we op een T-stuk. Hier zijn we in tegengestelde richting ook gekomen tijdens de wandeling in Etikhove. Nu gaan we naar rechts. Eerst hebben we nog een kassei-weg die langs de beek loopt, maar algauw gaat de weg over in een verharde aardeweg/grindweg met grasstrook in de midden. Nadat we links de boerderij zijn gepasseerd, splitst de weg zich ietsje verder. We moeten hier links aanhouden, zodat we straks in de hoogte gaan. De brede wandelweg gaat geleidelijk stijgen en op het eind aan de rand van een bosje stijgt het redelijk stevig.

De wandeling overwint hier een redelijke hoogte en zal voor de rest constant dalen en steilen. We volgen tot boven, waar er rechts een eigendom staat. We gaan eventjes naar links en dan kunnen we een smal paadje volgen naar rechts, tussen de akker en de zwarte omheining. We lopen nu dus langs de omheining van die eigendom. Aan de rechterkant hebben we een heel mooi verzicht, wat trouwens op vele plaatsen zo zal zijn tijdens deze wandeling.

Dit smalle paadje, niet altijd even goed bewandelbaar, passeert een eerste schurend draaipoortje en passeert dan heel dicht aan een woning. Het lijkt alsof men door privé-gebied gaat, maar het is openbaar. Wat verder is er dan een tweede schurend poortje. Uiteindelijk komen we uit op een weggetje. We gaan hier naar rechts en volgen de baan, die afdraait naar links en uiteindelijk uitkomt op de Eikenberg, een gekende helling van tal van wielerklassiekers. De Eikenberg stijgt naar links, maar wij gaan eventjes naar rechts en dan links afslaan, een volgend smal, licht stijggend wandelpaadje volgend. Wat verder komen we uit op een baan. Hier naar rechts voor een kleine 500m. We komen in een bocht die praktisch 90 graden naar rechts draait. In de bocht staat een knooppunten-paal. Hier echter niet naar links afslaan, de paal kan voor verwarring zorgen. Ietsje verder de bocht volgen tot juist voor een huis. Daar kan men links een soort traktorbaantje volgen tussen de akkers. Het traktorbaantje lijkt naar het einde wat te versmallen en komt dan uit in een bebouwde omgeving. We volgen nu de baan naar rechts, licht dalend tot we links van ons de Sint Vincentius kapel opmerken. We kunnen hier via de trappen naar de voorkant van de kapel gaan. Als we voor de kapel staan, zien we rechts van ons een opening in de haag die het gebied begrensd. Als we door die opening gaan, komen we uit juist achter de oprit van het huis dat naast de kapel staat. Vandaar kunnen we naar links, terug een wandelpaadje volgen. Het paadje maakt 2 scherpe bochten in het begin en loopt dan aan de zijkant van de akker. Wat verder is er een klein bosje rechts van het pad dat op een bepaald moment heel diep lijkt. Het wandelpaadje draait wat verder naar links en enkele tientallen meters verder terug naar rechts. Nog wat verder komen we, nog voor we aan de baan komen, aan een kruispunt van paden, waar we naar links gaan. We gaan dus niet tot aan de baan, maar hier naar links. Uiteindelijk komen we ook uit op de baan, namelijk Boigneberg straat. Een locatie die jaarlijks door de E3-prijs wordt aangedaan. Eenmaal op de baan, een goeie 250m verder, kunnen we rechts inslaan, een volgend paadje bewandelen. We volgen dit tot aan een splitsing. We zijn hier in een andere wandeling al eens van links afgekomen en het pad dat we nu juist hebben afgewandeld dan tegengesteld genomen. Nu gaan we hier naar rechts via een soort verhard aarde- of traktorbaantje. Terug mooie zichten.

Uiteindelijk komen we uit aan een huis waar de weg terug asfalt wordt. Na een bocht zetten we wat verder aan een kruising de weg naar rechts verder via ene gewone baan. Het gaat hier steil dalen en nadien weer redelijk steil stijgen. Het wordt dan iets platter. Op een bepaald moment kunnen we naar rechts, via een doodlopende weg. Het gaat hier weer dalen. HEt weggetje lijkt door een soort boerderij te lopen , maar in feite passeren we er juist voor. Het wordt platter en komt wat verder uit op de Varent-weg. Hier verder naar rechts,eerst sterk dalend. Het wordt dan wat platter. Na een 400-tal meter de Varent te hebben gevolgd, kunnen we naar links een smal kasseien-paadje nemen dat matig tot redelijk sterk stijgt. boven gekomen gaan we naar links verder. Wat verder draait de baan naar rechts, maar we kunnen hier echter rechtdoor een smal betonnen paadje volgen, wat min or meer plat verloopt. Dit lange pad van zo'n 700m lang, komt terug uit op een baan waar we links aanhouden zodat we uiteindelijk uitkomen aan de N8, de verbindingsweg Oudenaarde-Brakel. We steken die schuin naar links over en gaan aan de overkant dan rechtdoor. We passeren nog enkele gebouwen en finaal rechts een rond gebouw (een soort vroegere molen misschien ?)

en volgen dan een licht dalende traktorweg. Hier hebben we ook een zicht op de kerktoppen van Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelius-Horebeke. Aan de Ommegangstraat aangekomen, volgen we verder naar rechts en dit voor zo'n 150 meter. Juist voor een aantal milieu-containers, kunnen we een smal paadje inslaan naar rechts en enkele tientallen meters verder naar links. Dit is een stukje van de Geuzenhoek-route. Dit smalle paadje blijven volgen en aan een kruising onder de bomen en naast een boerderij, het paadje naar rechts blijven volgen. We komen dan uiteindelijk uit in de Bovenstraat. Hier naar rechts, tot aan de eerste straat naar links. Hier links in, in de richting van een witte molen.

Nadat we een eigendom hebben gepasseerd, wordt de baan een brede verharde grindweg. Wat verder, bij de samenkomst met een andere grindweg, rechts aanhouden. We komen dan terug uit aan de drukke N8. Deze terug oversteken en aan de overkant de weg verderzetten. Men zou kunnen denken dat dit hier de top van de Vlaamse Ardennen is. Zo'n 300m verder, juist na een boerderij(aan de linkerkant) en juist voor huisnummer 2(huis aan de rechterkant), slaan we links een veldweg/traktorbaantje in. Dit komt uit op een veldweg die we naar rechts gaan volgen. Het gaat hier nu constant in dalende lijn.

De veldweg gaat op het einde afdraaien naar rechts en we komen terug op een baan terecht. Hier verder naar links en enkele stappen verder terug links afslaan. Hier volgen we een ruwe traktorbaan. Er staan een aantal privé-borden, maar ook wegwijzers van begeleide trajekten (oa. van Natuurpunt en Bloso). Wat verder splitst het pad zich, een stuk rechtdoor en een stuk dat afdraait naar rechts. We volgen het pad dat afdraait naar rechts en min of meer aan de rand van een bos loopt. De wandelweg wordt hier heel wat smaller, het traject loopt door redelijk hoge groene begroeiing. Het lijkt of het wandelpad is aan het toegroeien. Dit is een heel mooi stukje natuur. Wat verder, na het bos, komt het wandelpad uit aan de zijkant van de naastliggende akker. We volgen nu de akkerrand tot aan de straat. Hier naa rechts verdergaan, tot juist voor het eerstvolgende huis aan de linkerkant. Er staat een kapel die volledig bedekt is met groen. We vinden er een betonnen paadje naar links. We volgen dit tot aan een betonnen brugje over de Molenbeek en gaan nog ietsje verder over een brede veldweg tot aan de straat. We komen hier nu uit op de N454, een redelijk drukke weg tussen de N8 en Schorisse. We gaan die weg nu naar rechts volgen en dit voor zo'n goeie 800meter. Dit is het minst aangename gedeelte van de wandeling. (Men kan dit eventueel voor een deel omzeilen door het laatste betonnen pad (aan met begroeiing bedekte kapel) niet te nemen maar recthdoor te gaan en na een bocht de eerste straat naar rechts te nemen. Dan komt men ook uit op de N454 waar men verder naar rechts moet gaan, maar dan is het maar een 300-tal meter meer.) Vanaf het eind van het betonnen pad dus naar rechts. Er is niet echt een wandelplaats voorzien langs deze drukke baan en de weg is niet altijd breed, dus hier is het opletten geblazen en best links gaan. Daarbij komt nog dat de weg geleidelijk aan heel steil verloopt. Na de eerste bocht passeren we aan het "'t Ol van Pluto".

Hierna is het dan de eerste straat naar links die we moeten inslaan. Eenmaal in deze straat, de Schamperij, slaan we vervolgens weer de eerste straat naar links in. De straat draait wat verder af naar rechts, juist voor een huis en komt dan uit op een smal wandelpaadje, juist naast het huis. Vooreerst is dit wandelpaadje heel slecht bewandelbaar en bij vochtige perioden is het hier waarschijnlijk heel glad. Het wandelpaadje daalt eerst en nadien stijgt het dan weer. Het wordt na een tijdje ook beter begaanbaar en breder. We komen dan uit het bos en passeren een huis dat aan de linkerkant staat. Daar komen we dan terug uit aan de top van het smalle kasseien paadje dat we eerder hebben bewandeld, komende van de Varent. Nugaan we dit zelfde paadje terug afdalen zodat we terug uitkomen op de Varent. Beneden op de Varent naar links en ietsje verder naar rechts, in Ten Dale. Deze straat volgen tot de eerste afslag naar rechts. Voorbij het laatste huis aan de linkerkant, begint er een sterk stijgend aarde-weg. Op het eind passeert die langs een soort fruitteelt-gebied en tot slot komt die uit op de Boigneberg-straat. In de eerste helft van de wandeling hebben we al een stukje van die berg gedaan, nu gaan we in afdalende richting (dus naar links) nog een stukje van deze weg bewandelen. We blijven deze weg volgen en draaien mee af naar rechts. We komen nu n de Kapelleberg straat, laten een zijweg(Kabuize) links liggen, en wandelen tot aan huisnummer 6 aan de rechterkant in de Kapelleberg straat. Juist na dit huis aan de linkerkant van de baan, vinden we een smal wandelpaadje. Dit paadje, deels uit asfalt, deels uit betonpaden, leidt ons door een klein bosje, brengt ons via een brugje over de Maarkebeek en passeert dan aan een eigendom. Na dit gebouw, niet verder rechtdoor gaan, maar rechts afslaan, richting kerk van Maarke-Kerkem. Dit straatje draait af naar links en passeert voorbij de kerk en komt uit op de N457. Deze drukke baan oversteken en aan de overkant, verder gaan in de Hasselstraat. We passeren een soort rusthuis en wat verder kunnen we afslaan naar rechts. De straat draait dan af naar links en enkele stappen verder is er een splitsing. Hier gaan we naar rechts. Nog wat verder is er een afslag naar links die we negeren en nu gaan we verder in een doodlopende stuk straat. Waar de betonnen weg ophoudt, vinden we naar rechts aan de zijkant van een akker, een soort grasweggetje of veldweggetje. Dit loopt tot juist achter de tuinen van een reeks huizen. Hier naar links, het betreft hier een grasstrook tussen de akker en de achterkant van de huizen. Dit volgend komen we automatisch in een smaller paadje terecht dat rechts van een eigendom loopt tussen een haag en een omheining. Zo komen we uiteindelijk uit in de Ellestraat waa we naar links verder gaan. Er volgt eerst een bocht naar rechts en dan een flauwe bocht naar rechts, waar we huisnummer 22A vinden. Links van dit huis (maar wel aan dezelfde straatkant als dit huis) ligt nog een smal wandelpaadje. Dit passeert langs een klein bosje en komt uiteindelijk uit in een smal zijstraatje van de N457. We gaan hier nu verder naar links, richting kerk van Etikhove. We hadden hier kunnen rechtdoor gaan via een smal paadje, dan uitkomen op de N457, deze een 150m volgen en dan tussen 2 akkers wandelen maar dan moeten we eerst over privé-terrein. Daarom gaan we hier naar links en zo'n 300meter verder kunnen we naar rechts een redelijk breed pad volgen. We hebben dit al eens in tegensgestelde richting bewandeld tijdens de wandeling in Etikhove. wanneer we het pad blijven volgen, draaien we wat verder af naar links, draaien dan af naar rechts en komen zo aan aan de kerk van Etikhove. Na de kerk naar links, terug naar parking Bert waar de auto staat.