We parkeren onze auto een beetje voor het eerste huis in de straat. We gaan te voet verder ongeveer evenwijdig aan de N48. Het weggetje gaat over in een verhard paadje en verwijdert zich stillaan van de N48. We passeren een voetbalveld op de rechterkant. Een paar meter verder is er een weggetje aan de linkerkant dat zorgt voor de verbinding tussen N48 en het baantje waar wij op lopen. Ietsje verder na die linkse baan, kunnen we naar rechts een klein stukje bos ingaan waarin we in een lus kunnen wandelen. We komen terug uit waar we erin zijn gegaan. In het hele kleine stukje bos krijgen we mooie paddestoelen te zien.

We zetten de wandeling verder en volgen het paadje tot we uitkomen in het toeristische gedeelte van LaHouppe. Een verzamelplaats van restaurants, café's en tavernes, gelegen rondom de weg "Houppe". We steken deze baan over en gaan verder het bos in. We volgen het bos in de rechtse richting, dus niet afslaan naar links. Dit pad loopt links van een groene omheining. Na een goeie honder meter of iets meer nemen we een kleine afslag naar links. Het kan er heel drassig liggen. Dit kleine paadje maakt een grote bocht naar rechts en komt vervolgens uit in het Brakelbos.

Dit hoofdbospad volgen we tot het einde. We verlaten dan het Brakelbos via het "Laaistok" - paadje. Dit loopt juist links van het Brakelbos en gaat even later over in een weggetje, dat uiteindelijk uitkomt op een kruispunt van een 5-tal kleine weggetjes. We slaan linksaf, de Koningsweg, in. Dit wordt uiteindelijk ook een heel smal pad met links wat bos en uitkomend op een veld. We zijn nu in de buurt van Pullem. Het paadje loopt uit op een ander paadje dat te midden van een mais-veld loopt. We volgen dit naar rechts, door het veld.

Op het einde komen we uit in de Steenpaal straat, die we naar links vervolgen. Dit is een asfaltbaantje die uitkomt op de Leinstraat. We steken deze baan over en gaan ietsje verder naar links en dan onmiddellijk naar rechts, de Fransbeke in. Dit baantje volgend is er enkele meters verder een weggetje naar rechts waar we in een andere wandeling zijn uitgekomen. Daarom gaan we nu het pad rechtdoor volgen tot we uitkomen in een bocht van de Tenbergen straat. We gaan rechts verder tot helemaal het einde van deze straat. Dit draait rechtsop richting bos. We gaan nu richting Bois De La Louviere. In een vorige wandeling hebben we dit bos ook al doorkruist maar dan via het hoofdpad van het bos. Nu gaan we het bos dwarsen. De rechterkant van het bos is volledig privé en ontoegankelijk geworden.

We volgen dit bospad tot we uitkomen op het hoofd bospad. Aan deze kruising volgen we het hoofdpad naar rechts en dit tot we ongeveer uitkomen rechts van het militair domein dat we op het eind aan de linkse kant kunnen opmerken. Waar we in een andere wandeling naar links zijn gegaan naast het militair domein gaan we nu naar rechts. Wat verder na een bocht komen we aan een huis waar het pad naar rechts meedraait. Wat verder kunnen we afslaan naar links, lopen tussen een paar huizen en komen uit op de grotere baan "Ten Bosse". We volgen nu een paar honderd meter deze baan naar rechts in de richting van LaHouppe. Vervolgens komen we aan een gevaarlijk kruispunt waar we de Hurdumont weg oversteken. We vervolgen onze weg rechtdoor richting LaHouppe, maar na een paar meter gaan we rechts afslaan in de Mont De Rhodes. Deze weg loopt redelijk omhoog en je ruikt er een typische landbouw-lucht. Na enkele honderden meters komen we vervolgens uit in de Brakelbosstraat. We gaan inderdaad terug het Brakelbos in, waar we in het begin van de wandeling doorgestapt zijn. Het bos ligt aan onze linkse zijde. De weg maakt eerst een bocht naar rechts, passeert vervolgens een klein auto-parking en komt dan uit in het bos. We volgen het meest linkse bospad. Dit pad altijd maar rechtdoor volgen. Aan het eind van het bos, het pad verder rechtdoor volgen. Uiteingelijk komen we uit op het pad dat we in het begin van de wandeling ook hebben genomen, maar in tegengestelde richting.

Terug aangekomen op de parking van de toeristisch plek in LaHouppe, steken we terug de Houppe baan over maar gaan in de linkse richting. Aan deze overkant van de baan ligt er terug een stuk bos. Men kan er een pad nemen dat vanaf de weg lichtjes schuin het bos inloopt. Dit bospaadje staat wel niet op de topografische kaart, maar is best bewandelbaar.

Het bospad altijd maar volgen. Op een bepaald moment staat er een soort chalet in het bos aan de linkerkant, ietwat in de hoogte. We naderen nu het einde van het bospad en komen uit in de Rue Neuve. Op het einde van het bos is er een prachtig verzicht te zien. We wandelen nu verder in dit rustig en kronkelende baantje. Ietwat verder versmelt dit weggetje met een baantje komend van links. We gaan gewoon verder het weggetje volgend, tot aan de kruising met de Paillart. Die baan steken we over en zetten de weg verder via de Queneau weg. Op het eind splitst dit baantje zich in 2, we nemen het rechtse stukje. Uiteindelijk komen we uit in de Queneau weg, maar dan een grotere versie van het huidige baantje. Blijkbaar hebben in de streek veel weggetjes dezelfde naam. Deze laatste is een grote baan, namelijk de N520 die naar Flobecq loopt. We volgen deze grote baan een honderdtal meter naar rechts (richting Ronse/LaHouppe) en slaan dan rechts het weggetje Queneau in. Allemaal dezelfde naam dus. We gaan in de richting van de "Potterie".

Nu volgt een moeilijk stuk, immers een stuk weg die vermeld staat op de topografische kaart maar er eigelijk niet meer echt is. Dit gaf aanleiding tot wat verkeerd lopen en zoeken. Indien gewenst kan men als alternatief niet deze weg Queneau inslaan maar de volgende naar rechts, enkele meters verder. En tja, ook Queneau genaamd. Bij het nemen van dit alternatief moet men dus niet meer in de richting van de "Potterie" gaan.

Nochtans is het zicht heel mooi als men het eerste kleine straatje naar rechts inwandelt in de richting van de Potterie. Aan het gebouw van de Potterie draait het pad naar links en daar is plots een heel mooi panorama, met zicht in de richting van Le Paillard.

Het pad maakt enkele meters verder plots een bocht van 90 graden naar rechts en gaat redelijk steil naar beneden tussen 2 akkers in. De akkers hellen dus ook naar beneden met als gevolg schuin staande koeien en ezels. Eén van de ezels was blijkbaar niet opgezet met passerende wandelaars en toonde prompt zijn ongenoegen.


Eénmaal beneden staat men aan de rand van een bos. Volgens de stafkaart moet er nu een klein pad lopen door het bos in de linkse richting. Dit pad is er echter niet meer. Men kan over het beekje springen en zich dan een weg banen tussen de bomen door. Men moet in de linkse richting gaan, dus west-waarts. Het is niet altijd een makkelijk doorkomen. Als men echter volhoudt en men verwijdert zichzelf niet te ver van de rand van het bos (dus niet te ver van de akkers met de scheve koeien) komt men op een bepaald moment uit op een stuk traktorbaan. Die moet men nu verder in de linkse richting volgen en niet in de rechtse richting. Volgt men rechts, dan gaat men terug het bos in en loopt het pad na wat kronkelen terug dood. Volgt men echter het nieuwe pad naar links, dan zal men op de linkse kant een huis zien in de verte in een open plek en is er rechts bos. Dit pad komt kort erna uit op een terug een ander. Aan die kruising volgt men het nieuwe pad naar rechts. Altijd verder volgen. Men komt uiteindelijk uit aan de radartoren van LaHouppe. Dit is bij momenten een vrij steil weggetje. De radar ligt aan de rechterkant, wat volgens mij niet klopt met de topografische kaart. Dit is echter geen probleem. Men komt uiteindelijk terug uit aan het voetbalveld waar we zijn gepasseerd in het begin van de wandeling. Dus na de radartoren te zijn gepasseerd nog even naar links terug het weggetje volgen recht naar de auto.

Deze wandeling heeft meer dan 4u30 geduurd. We zijn echter een paar keer verkeerd gelopen. Een eerste keer bij het einde van het Brakelbos toen we een 2de keer door het Brakelbos liepen en dan in het bos grenzend aan de hellende weiden. Afgezien daarvan duurt deze hele mooie wandeling ongeveer 4 uur.