Op de Oudenaardsesteenweg, meer bepaald het gedeelte tussen de E17 en het ronde punt aan het Q8 station kan men de wagen eventueel kwijtgeraken. Ongeveer in het midden van dit stuk kan men juist voor het einde van Kortrijk nog een paar woningen aan de rechterkant vinden, waar men eventueel de auto kan parkeren. Zoniet, is er de kleine schuine zijweg van de Oudenaardsesteenweg waar er een paar parkeerplaatsen zijn ofwel de carpool parking aan het eerste rond punt met Cowboy Henk.
We gaan in de richting van het Q8 tankstation op de grens met Zwevegem. Waar we de laatste huizen vinden aan de rechterkant gaan we nog een aantal tientallen meters verder en dan kunnen we rechts afslaan. We gaan over een brugje en houden links aan. We lopen nu via een smal en oneffen asfaltpaadje langs een mooie rij knotwilgen in de richting van Zwevegem. Na een tijdje passeren we een eenzame eigendom waar het paadje een heel smal wegje wordt. Wat verder wordt het nog breder en dan komen we aan een kruispuntje, waar we naar links gaan en terug meedraaien naar rechts. Na wat woningen te zijn gepasseerd aan de rechterkant kan men wat verder een betonpaadje opmerken naar links. We slaan dus links af en gaan richting een verkaveling. Daar aangekomen naar rechts tot we een straat dwarsen met Pastoriehuizen. Hier naar rechts tot waar de straat 90 graden afdraait naar rechts. Hier in die bocht, slaan we af naar links, via een grindweg. Deze grindweg kronkelt wat en komt dan aan een boerderij uit. Hier kan men scherp rechts afdraaien en vindt men er een kaarsrecht betonpad, in de richting van Bellegem. We volgen nu dit wandelpad. We kunnen dit volgen tot in Bellegem aan de drukke Doorniksesteenweg. Waar het wandelpad rustige buitenwegen kruist, kan men gewoon oversteken en verdergaan. We wandelen eens over betonpaden, grindwegen, graspaden enz. Onderweg, ergens op een hoek, kunnen we een paar leuke kippetjes tegenkomen.

Of een mooie bomenlaan.

Uiteindelijk komen we aan de drukke weg tussen Doornik en Kortrijk. Hier oversteken en dan naar links verder, langs de drukke weg via het fietspad in de richting van Bellegem/Doornik. Algauw merken we een woonwijk op aan de rechterkant en kunnen we via de straat ervoor verder wandelen. Aan de eerstvolgende straat naar rechts slaan we in, via 't Rode Paard straat. Deze volgen en meedraaien naar links en na het laatste huis aan de rechterkant , vinden we een volgende betonpaadje. Dit loopt helemaal af tot aan de Manpadstraat. Een gedeelte van deze strook hebben we al in tegenovergestelde richting gedaan tijdens een vorige wandeling in Bellegem, namelijk Wandeling 46 : Bellegem - duur : 4,5 uur). We komen uiteindelijk aan een kapelletje. Hier verder naar rechts en enkele meters verder direkt naar links, via een volgend betonpaadje. Dit komt uit in een woonwijk. Aan de 2de straat naar rechts (tevens aan een kruispunt met 3 a 4 straten), gaan we naar rechts in de St-Pietersweg. Zo'n 100m verder, naast nr 29, kunnen we links afslaan via een redelijk breed graspad. We volgen dit tot we naar rechts kunnen via een soort smal grindpad liggend tussen 2 grasstroken. We komen weer in een straat van een woonkern en volgen naar rechts. Na het eerste huis aan de linkerkant, kunnen we een volgend graspaadje inslaan. Eenmaal weer in een straat naar rechts en daarna naar links. Vanaf nu gaan we een paar banen bewandelen vooraleer we terug aan wandelpaden komen. Aan een volgend kruispuntje, naar links, via de Processiestraat. De tweede straat naar rechts, de Priesteragedstraat. Aan een volgend kruispuntje, verder naar links tot we uitkomen aan de Walleweg. Dit is een ietwat drukkere weg. We gaan verder naar rechts voor zo'n goeie 600 meter. We passeren het "Goed te Castaigneboom" en dan zo'n 100 meter verder vinden we naar links een volgend licht stijgend betonpaadje. Wat verder wordt dit een breed graspad. We dwarsen terug een baantje en gaan hier naar rechts. Na de eigendom op de linkerkant te zijn gepasseerd, kunnen we naar links een veldweg inslaan. Wat verder wordt dit een grindweg. Na wat gekronkel komen we uit op de Rollegemseweg. Dit is terug een redelijk drukke baan. We moeten die terug voor zo'n 600meter volgen alvorens terug uit te komen op rustige wandelpaden. Aan de Rollegemseweg naar rechts, in de richting van Kortrijk. Na aan de rechterkant de Groene Dreef (is eigenlijk de 2de straat naar rechts) te zijn gepasseerd, kunnen we iets verder aan de linkerkant van de weg, een betonpaadje vinden. Dus de Rollegemseweg oversteken en links inslaan. We gaan nu in de richting van een alleenstaand huis. Op onze rechterkant hebben we een verzicht op Kortrijk centrum. We kunnen bijv. het nu nog bestaande hoge gebouw van het Sint-Amandscollege-Noord zien.

Wat verder na het huis is er een splitsing, men kan hier kiezen om rechtdoor te gaan of rechts af te slaan. Uiteindelijk komt het verder weer samen. We gaan bijv. rechtdoor. Het wandelpad is ondertussen ook eerder een veldweg geworden en wat verder wordt het terug een betonpaadje en dan weer een asfaltwegje. De afslag van rechts van daarstraks komt nu ook weer samen met ons trajekt. We gaan door tot we een baan dwarsen. Hier naar rechts. Wat verder vinden we de school Don Bosco. Als de poorten openstaan, kan men eventueel via het grondgebied van deze school verder. Vanaf de straat dus links afslaan in de school, dan een rij bomen passeren met aangemaakte zitplaatsen, langs een soort kooien met vogels, langs een klein kerkhofje van priesters en zo verder schuin over een laatste grote plaats tot aan een uitgangspoort. We komen nu uit in de Don Boscolaan. Hadden we niet het schoolgebied gekruist dan slaan we gewoon de eerstvolgende straat naar links af en komen we ook hier aan deze uitgangspoort voorbij.

Na het gebied van Don Bosco, vinden we links een paadje, namelijk het Elbospad. We slaan echter niet linksaf maar rechtsaf en gaan in de richting van de boerderij Pontforthoeve, die eigendom is van de stad Kortrijk. Dit bereikt men dus niet via het gebied recht tegenover de toegangspoort van het Don Bosco college. Daar ligt immers ook een natuurgebiedje, maar dit leidt niet naar de gewenste hoeve. Men moet dus in de Don Bosco-laan het Don Bosco gebied volledig passeren en pas daarna vindt men een pad naar rechts om naar de hoeve te lopen. We dwarsen uiteindelijk het gebied van de hoeve, zodat we terug uitkomen in de Sint-Anna straat. Hier verder naar links en zo'n 75 meter verder kunnen we via een graspaadje naar rechts afslaan en rakelings aan een vijver passeren. Na de vijver komen we terug dwars op verharde grond, hier naar rechts. Dit wordt wat verder een betonpaadje. We draaien mee rechtsaf. We wandelen ondertussen op een asfaltpaadje en verder slaan we links af via een asfaltbaantje. We passeren een gebouwenrij en nog wat verder kunnen we links mee afdraaien via een asfaltpaadje. Dit kronkelt op het einde en komt dwars uit op een straat. We gaan nu verder naar links en in een volgende bocht, merken we de ingang op van het gebied met de Libel. We zijn hier al eens geweest vanuit de andere ingang. We gaan nu dus een andere weg nemen en de zuidelijke grens van het gebied volgen. Aan de ingang kijken we uit om direkt ergens rechts af te slaan zodat we uitkomen op een graspad dat links van een vijver ligt. We volgen dit pad dat de rand van dit natuurgebied volgt.

Na een bocht naar links komen we een stuk verder dwars uit op het hoofdpad van de andere ingang. Hier verder via het hoofdpad naar rechts, in de richting van het noorden (ook richting ziekenhuis). Dit laatste stuk is tevens het trajekt van de paaltjes met blauw merkteken. Aangekomen aan een straat, eventjes naar links en dan enkele meters verder naar rechts via een veldweg. Dit loopt naar de boerderij Hof te Coux, die ook eigendom is van stad Kortrijk. We doorkruisen het plein van de boerderij en gaan door een gemetste toe/uitgang die redelijk scheef getrokken staat. Dan naar rechts. We passeren nu de parkeerplaatsen van het nieuwe ziekenhuis van Kortrijk. We komen terug op een baan uit in een bocht, waar we rechtdoor gaan, via de Marionetten straat. Een goeie 150 meter verder kunnen we juist voor een soort boerderij, links afslaan via een veldweg. Deze veldweg kronkelt zich hier en daar verder tot we uitkomen aan een straat, grenzend aan de dienstenzone Kennedy-park van Kortrijk. Naar links. We passeren een straat naar rechts, maar gaan rechtdoor en na het bedrijf (en voor een parking) kunnen we naar rechts afslaan via een fiets/wandelpaadje in het Kennedy-park. Dit paadje loopt aan de achterkant van de bedrijven. Aan een volgende straat aangekomen, oversteken, naar rechts en de eerste volgende straat naar links. Na de haag aan de rechterzijde, vinden we een fiets/wandelpaadje, dat achter het bedrijf Barco loopt. Dit aflopen tot het einde en dan naar links, richting Decathlon. We passeren Decathlon en komen uit op een rond punt. Eigenlijk moeten we niet mee tot het ronde punt maar het voetpad volgen aan de rechterkant van de straat die passeert aan Decathlon en zo de drukke doorniksewijk oversteken. Aan de overkant vinden we dan een volgend paadje tussen een woonkern. Aan de eerste afslag naar rechts, dan de eerste afslag naar links. Aan straat dan verder naar rechts, meedraaien naar links, nog eens meedraaien naar links en dan de eerste (en enige) straat naar rechts. Nu komen we aan een dwarsing met voor ons het natuurgebied de Kleiputten. We gaan even naar rechts en ongeveer aan het volgende kruispunt, kunnen we naar links het natuurgebied betreden. We hebben hier nu de keuze, ofwel nemen we het rechtse pad dat eigenlijk maar de rechtergrens van het gebied volgt, ofwel nemen we het meer naar links gelegen wandelpad, dat een grotere toer doet in het gebied. Beide paden komen op het eind terug samen. Dit gebied zorgde vroeger voor de fabricatie van bakstenen. Een gedeelte is echter totaal niet toegankelijk, namelijk het gebied met de oudste groeve. In het gebied waar men doormag is de groeve min of meer verdwenen. Aan het einde van het wandelpad, komen we aan een gebouwtje en zo terug op straat met een rond punt. We gaan verder via de Schaapsdreef, weg van de Kleiputten, in de richting van een laan met bomenrijen aan beide zijde. Na een brede straat naar links te zijn gepasseerd komen we aan de universiteit van Kortrijk. We gaan verder met de univ aan onze linkerzijde en zo'n goeie 150 meter na dit laatste kruispunt, kunnen we naar links afslaan via een graszone, die achter de zone van de univ ligt. Dit is een kleine strook van zo'n 50 meter en dan vindt men er een smal paadje. Hier naar rechts verder. We volgen dit paadje dat schuin naar de straat loopt. Op een bepaald moment lopen we onder een brug van bomen.

Uiteindelijk komen we terug uit op de straat met rechts ervan het crematorium. Eventueel kunnen we nog wat wandelpaden doen door de verkavelingen die aan de linkerkant liggen, doch dit zijn maar een paar niet interessante stroken. Als laatste kunnen we nu gewoon de straat verder volgen, het rond punt dwarsen, verder gaan tot we voor ons een kapelletje opmerken met wat verder een boerderij. Hier vinden we een laatste veldweg. We volgen die, draaien af naar links juist voor de boerderij en verder komen we terug aan een betonnen brugje waar we links afslaan en zo komen we terug uit op de baan tussen Kortrijk en Zwevegem waar de auto ergens geparkeerd staat.