Dit is een tweede wandeling die zich concentreert rond de Koppenberg. De eerste vindt men hier terug : Melden-Koppenberg versie 2.

De wandeling vertrekt in de buurt van de kerk van Melden, in de Meldenstraat. We gaan naar de kerk toe in de richting van de Schelde. Na het gebioed van de kerk te zijn gepasseerd, slaan we niet links af, maar gaan min of meer rechtdoor, in de richting van de Schelde. Aan de oever van de Schelde aangkomen, kunnen we via een paar trapjes naar boven naar het jaagpad langs de Schelde. Hier naar rechts verder in de richting van Oudenaarde. We volgen jaagpad voor zo'n kleine 700 m, tot wanneer we aan de rechterkant een stuk vangrail opmerken. We passeren dit en gaan alzo over een aangelegde beek die samenkomt met de Schelde. Juist na dit stuk vangrail slaan we af naar rechts via een graspad dat loopt tussen de beek en de bomen aan de linkerkant. We volgen dit paadje tot we aan een vijver komen. Er staat ook een zitbank. Aande vijver (dus nog voor we de zitbank bereiken) slaan we linksaf en volgen de oever van de vijver (dus bomen aan linkerzijde, vijver aan rechterzijde.) Aan het einde van de vijder moeten we niet terug op het jaagpad van de Schelde gaan, maar kunnen we meedraaien zodat we langs de oever van de vijver blijven. Zo komen we aan de achterkant van een aantal eigendommen. De laatste die we passeren is restaurant 't Veer waar we vlak naast het terras kunnen wandelen. Juist na dit restaurant, slaan we af naar links en gaan naar de grote baan toe. (Men kan hier ook nog doorwandelen verder langs de oever van de vijver, waardoor je dan uiteindelijk uitkomt aan die zitbank en zo rond de vijver kunt gaan). Aande grote baan, deze oversteken en aan de overkant rechtdoor gaan via een betonpaadje. Wat verder komen we uit op een straat, hier naar links verder gaan. Aan de eerst volgende straat naar rechts, deze inslaan. Hier vinden we rechts van ons een grote ouwe boerderij.

Op het einde van dit straatje rechtdoorgaan, nu via een traktorweg. Deze traktorweg, die er drassig kan bijliggen, komt uiteindelijk uit op het oude spoorwegtrajekt Oudenaarde-Ruien. Hier nu verder naar links via het aangelegde wandel- en fietspad. Zo'n 500 meter verder kunnen we rechts afslaan, via een traktorweg. Wat verder, kruist dit een straat waar we naar rechts verdergaan. Deze straat lijkt eenb grote bocht te maken en een goeie 100m verder, kunnen we links afslaan, in de richting van het bos. Aan het bos aangekomen volgen we de richting naar knooppunt 32. Dit bospad draait n eerste instantie af naaer de rechtse kant van het bos. We doorkruisen het bos via een kronkelende en bij momenten sterk stijgend bospad, dat hier en daar via houten brugjes drassige plaatsen overwint. Uiteindelijk komen we uit dwars op een andere bosweg, die we in de andere Koppenberg-wandeling hebben bewandeld. Hier gaan we verder naar rechts, naar de uitgang van het bos. We lopen verder tot we aan een kruispuntje van enkele straten komen. We slaan hier uiterst rechts af en wandelen zo'n klein 200 meter tot we aan de linkerkant een volgend bosje kunnen betreden. Dit is een licht dalend bospad die we volgen in de richting van knooppunt 68. Op een bepaald moment komen we aan een baantje waar we enkele meters naar rechts moeten en dan weer naar links een volgend bos-stuk in.

Uiteindelijk komen we uit op een baantje dat bijna parallel loopt met de drukke N60 Oudenaarde-Ronse. Hier naar rechts verder tot aan de eerste afslag naar links die uitkomt op de N60. We steken hier de N60 voorzichtig over. In het midden van de N60 moeten we wel efekns over de vangrails gaan, er is geen doorgang gemaakt. Aan de overkant van de N60 lopen we het straatje in dat onmiddellijk naar rechts afdraait. Een paaar huizen verder wordt het een traktorbaantje/veldweg. Nog verder daalt het redelijk sterk af. We hebben hier een mooi zicht op Nukerke. De veldweg gaat weer over in een smal asfaltbaantje en we gaan nu in de richting van de kerk van Nukerke.

Aan een kruispuntje, negeren we de afslag naar rechts en gaan we gewoon rechtdoor. Wat verder negeren we een afslag naar links en lopen door tot aan de kerk. Juist voor de kerk links afslaan en volgen. We lopen rond de kerk en waar we terug aan een straat komen, kunnen we links afslaan, juist voor het huis dat links van ons staat. Er loopt een smal afdalend betonnen paadje. We lopen dit volledig af tot we een samenkomst van straat en veldweg dwarsen. Hier verder naar rechts via een stijgende aardeweg. Deze mooie veldweg dwarst uiteindelijk de Boelaardstraat. Hier verder naar rechts tot we aan de linkerkant een soort domein opmerken, waarschijnlijk een soort rusthuis. We kunnen hier naar links afslaan en via het domein uitkomen op de Glorieuxstraat in de buurt van het kerkhof. Deze Glorieuxstraat loopt evenwijdig aan de Boelaardstraat. In de Glorieuxstraat verder naar links. We lopen tot we een andere straat dwarsen, namelijk de Ponstraat en gaan hier naar rechts verder tot juist na huisnummer 47 op de rechterkant. Hier, naar rechts, vinden we een betonnen paadje. Dit passeert aan de achterzijde van het kerkhof. Ietsje verder, in de buurt van de achterkant van de tuinen van een aantal huizen, is er een soort kruising van wandelpaadjes. We slaan hier haaks af naar links, waardoor we eigenlijk weer min of meer in de richting van de Pontstraat gaan. Op het eind van dit paadje komen we in de Mere-straat. Hier verder naar rechts, tot aan een kruising met kapelletje. Hier verder naar rechts, weer richting centrum Nukerke. We volgen nu een gewoon baantje dat uitkome in een woonwijk. Vanaf het kapelletje ongeveer een 350 me deze straat (altijd rechtdoor, dus nergens afslaan) volgen. Na, vanaf het kapelletje, de 2de straat naar rechts te zijn gepasseerd, kunnen we aan de rechterzijde een kleine gemetste elektrische kabine opmerken. Er juist na, kunnen we afslaan in rechtse richting via een betonpaadje dat aan de achterkant van de tuinen van de huizen loopt. Zo'n 150m verder komen we terug uit op het pad, waar we daarstraks haaks naar links waren afgeslagen. Hier terug naar links afslaan, zodat we in de richting van de Nukerke kerk lopen. Het bvetonpaadje komt dan uit in een woonwijkje en aan huisnumm er 3 kunnen we links een volgend wandelpaadje vinden. Hier dus naar links en dit volgen tot we uitkomen op een straat. Hier naar rechts. Aan het volgend kruispunt (met de Nukerkestraat), meedraaien naar links tot we aan de drukke N60 zijn. Hier naar rechts, de N60 volgen voor zo'n goeie 100m. Dan rechts afslaan via een smal weggetje. Terug aan de straat aangekomen naar links verdergaan. (Eigenlijk hadden we aan het kruispunt metr de Nukerkestraat kunnen rechtdoor gaan en dus direct het smalle weggetje inlopen en dan een die nieuwe woonwijk aan de rechterkant, rechts afslaan, zolang daar een stuk gras vrij is en nog niet is bebouwd. Via deze woonwijk kan mwen dan terug naar de kerk van Nukerke lopen en moet men aldus niet langs de N60 gaan) Voor de kerk van Nukerke, links afslaan en de licht afdalende straat volgen, zodat we eigenlijk tegengesteld via de Eglantierstraat lopen als toen we toekwamen in Nukerke. Wat verder slaan we dan links af via de Hul straat om alzo terug aan de N60 te komen. Hier hebben we ook een mooi zicht op Maarkedal.

We steken de N60 over, dit maal via een grote aangelegde opening in de vangrails. Aan de overkant lopen we rechtdoor de Oude Steenweg in en slaan dan onmiddellijk rechtsaf. Juist voor het eerste gebouw aan de linkerkant (wat tevens een café is), kunnen we naar links afslaan en een afdalend grasweggetje volgen. Dit blijven volgen tot we een grote eigendom opmerken aan onze linkerkant. We lopen ondertussen terug op een gewone weg. Ietsje verder kruisen we een ander weggetje. Hier naar lijnks en direkt naar rechts, via een veldweg. Op het eind van die veldweg, slaan we af naar links en een goeie 350m verder kunnen we afslaan naar rechts via een redelijk stijgend graspad/veldweg. We zitten nu op het verlengde van de Koppenberg. We gaan hier verder naar links en dalen gewoon de Koppenberg af. Ook al is het in dalende lijn, bij momenten is het toch lastig vermits je constant moet afremmen.

Beneden, ietsje voor het kruispunt met een baan komende van links, kunnen we rechts een vrij smal betonpaadje inslaan. Dit komt verder uit in de Onderbos-straat, dichtbij het oude spoorwegtraject. We gaan hier nog eventjes een klein ommetje maken naar het bos gelegen aan de rechterkant en komen hier dan straks terug. Dus hier verder naar rechts tot we een 200-tal meter verder aan een grot komen.

Links van de grot kunnen we via aangelegde bostrappen het bos inlopen. Het gaat wel stevig omhoog. Boven, volg je het pad dat dan direkt weer naar beneden loopt. Uiteindelijk komen we terug uit op de Onderbos-straat. Hier dan naar links zodat we terugkeren. We wandelen nu tot aan het vroegere spoorwegtraject en slaan dan af naar links. We volgen nu dit vernieuwd aangelegde oude spoorweg-traject voor zo'n goeie 600m. Dit aangelegde fiets-en wandelpad kruist dus eerst de gewone Koppenberg en we volgen dan nog verder tot we rechts een traktorbaantje vinden. Hier naar rechts dus. Nog voor we terug aankomen aan een straat, kunnen we ongeveer ter hoogte van een huis aan de linkerkant, naar rechts een smal graspaadje inslaan. Dit loopt aan de achterkant van een aantal eigendommen. Met deze laatste mooie veldweg gaan we dan de wandeling be-eindigen. Dit grasweggetje van zo'n 400meter lang loopt door tot we terug uitkomen op de hoofdsweg naar de eigenlijke Koppenberg. Aan deze straat, naar links tot we uitkomen aan de drukke N8. Hier ietsje naar links en deze dan oversteken zodat we terug uitkomen in de straat waar de kerk van Melden staat en waar we gestart zijn.